Největším českým výrobcem a dodavatelem je společnost Green Center s.r.o. Parkovací systémy GreenPro naleznete kromě Česka i v dalších 15 státech světa.

Portfolio instalací obsahuje jak malá veřejná i firemní parkoviště, tak velké parkovací domy pro tisíce i více míst. Významnou oblastí jsou parkoviště u obchodních center (OC). OC na krajích měst nabízejí svým zákazníkům dostatek volných míst. V oblastech zástavby je však s parkováním problém. OC se z pochopitelných důvodů brání regulaci dopravy v klidu. Strach z úbytku zákazníků brání instalaci parkovacích systémů. Avšak v souvislosti s tím, jak se OC začala více a více přibližovat městským centrům, bylo jasnější, že bez parkovacích systémů se provoz neobejde.

Obchodní centrum Nový Smíchov v Praze 5 má kapacitu parkoviště více než 2000 vozidel. Po několika letech neregulovaného provozu zaplnili parkoviště z velké části lidé bydlící nedaleko a rovněž firmy sídlící v blízkém okolí. Bylo využíváno jako P+R v centru města s vazbou na metro. A zaplnili ho tak dokonale, že zákazníci, pro které bylo parkoviště určeno, neměli kde zaparkovat. Teprve instalací parkovacího systému začalo parkoviště sloužit svému účelu - poskytnout možnost parkování zákazníkům. Centrum Nový Smíchov patří k nejfrekventovanějším parkovištím u nás. Parkovací systém zde odbaví na šesti vjezdech a šesti výjezdech GPT více než 7000 vozidel denně. V předvánočním období je to v některých dnech i více než 11 tisíc vozidel denně. Platit můžete v 7 automatických pokladnách GP3M a na 2 terminálech přijímajících platební karty.
Podobná situace je i v dalších OC, jako je např. OC Palladium.
Každé OC v husté městské zástavbě si našlo svoji vlastní cestu regulace parkování. Některá poskytují určitý čas zdarma, jiná dávají bezplatný čas například pro návštěvu multikina nebo fitness. Možné je vázat bezplatné parkování i na minimální útratu. Všude, kde jsou instalovány inteligentní parkovací systémy GPP Compact nebo GPP Variant, lze přizpůsobit provoz potřebám provozovatele parkoviště.
Stále častěji se objevují požadavky na samoobslužný provoz parkoviště, tj. provoz s automatickou pokladnou, bez obsluhy. Tato snaha investorů a provozovatelů je logická, vzhledem k rostoucí ceně práce. Požadavky typu „…vybavte mi parkoviště systémem, abych jednou za týden přišel a vybral ze systému hotovost“ jsou z oblasti sci-fi. Toto se týká všech dodavatelů parkovacích systémů bez rozdílu, i když nikdo to rád nepřizná. Každý systém vyžaduje čas od času výměnu či doplnění parkovacích karet, papíru pro tisk účtenek, doplnění mincí pro vracení hotovosti atd. Žádný systém nepočítá s lidským faktorem, kdy lidé používají k placení roztrhané, zmačkané, popsané, vlhké a jinak poškozené bankovky nebo kdy záměrně ucpou papírem štěrbinu pro platbu mincemi apod. Počet takovýchto problémů se úměrně zvyšuje se zjištěním, že parkoviště je plně bezobslužné, respektive, že není hlídané. Přesto však takto vybavených parkovišť postupně přibývá, i když nejsou stoprocentně samoobslužná - jde o částečně bezobslužná parkoviště, kde obsluha má na starosti jiné úkoly a zasahuje pouze v případě potřeby, na zavolání.
Návratnost investice do parkovacího systému se pohybuje v řádu měsíců u menších a středních systémů. U větších systému je situace obdobná.
Systémy GreenPro lze vybavit i nadstavbami parkovacích systémů, jako jsou např. řešení rozpoznávání registračních/poznávacích značek vozidel, navigační systémy na parkovišti, indikace volných míst na parkovišti. Je možné je také i připojit do systému městských naváděcích systémů.

Společnost Green Center je schopna nabídnout také řešení specifických potřeb zákazníků v oblasti firemního parkování, přístupových systémů atd.
_______________________________________________________________________________________________

Green Center s.r.o.
Zenklova 39, 180 00  Praha 8, tel.: 266 090 090, email: green@green.cz, www.green.cz