O Krákorce psal i Karel Čapek - Případ s Hejkalem z Devatera pohádek - „Tomu už je taky hezkých pár let, co v lese na Krákorce se zdržoval Hejkal“. Zdejší pískovec je již od dob gotiky nejpoužívanější stavební kámen.

Jedinečnost a charakter kamene z Krákorky
Bělošedé až okrové pískovce z Krákorky jsou etalon, prémiový produkt. Krákorka má výhodu v jedinečnosti produktu, jeho odlišnosti od ostatních pískovců, což je hodnota, kterou vyhledávají a oceňují nároční zákazníci. V čem tkví prémiovost a odlišnost produktu?
1.    staletá tradice těžby triasového kamene pro dekorační stavební účely,
2.    unikátní vzhled přírodních ploch vrstevnatosti (reliéf dna triasového moře),
3.    ruční těžba a ruční odlamování kamene podél vrstevních ploch (hand made),
4.    aplikace na nejprestižnějších stavbách minulosti i současnosti,
5.    montáž na míru vlastními kameníky.

Lom světlého pískovce
Světlé pískovce z lomu Krákorka jsou jedinečnými stavebními materiály. Jedinečnost, na rozdíl od jiných pískovců, spočívá v přirozené odlučnosti jednotlivých vrstev - desek, kde každá z jednotlivých vrstev je „utvořena“ otiskem triasového mořského dna, tzv. přírodní vrstvou. Aby byla uchována tato jedinečnost, tak jsou pískovcové desky z Krákorky těženy a opracovávány ručně, starými kamenickými postupy. Řemeslná zručnost kameníků předávaná po staletí dotváří unikátnost pískovcového produktu, který byl proto vždy používán na nejprestižnějších stavbách minulosti i současné moderní architektury.

Technické informace
Triasový pískovec z lomu Krákorka je velmi kvalitní stavební materiál, což dokazují i jeho ukazatele z výsledků atestů, například měrná hmotnost dosahuje 2 480 kg/m3, pevnost v tlaku 91 MPa a nebo velmi nízká nasákavost 2,53 %. Na základě výsledků provedených atestačních zkoušek světlé pískovce vyhovují požadavkům harmonizovaných českých technických norem.

Použití
Využívá se přírodní vrstevnatosti materiálu. Rozmanitost vrstev a dobré parametry pískovce podmiňují jeho velké využití v zahradní i stavební architektuře. Nejslabší vrstvy (do tl. 3 cm) se hodí na obklady samonosné, vrstvy středně silné (tl. 3-12 cm) na obklady předvěšené a dlažby až po únosnost nákladních automobilů, vrstvy silné (tl. 12-25 cm) na schodoviny, překlady apod. Materiál je dále tříděn podle formátu na pravidelný – deskoviny a nepravidelný – lomový kámen (divočina), což dává možnost výběru v každém druhu použití.

Ruční těžba a zpracování pískovce
Na začátku se navrtají jednotlivé etáže pískovcových lavic a pomocí rozpínavé hmoty Cevamit se oddělí od okolní masy. Ustálená šířka pásu kamene je 55 cm. Potom už přichází ke slovu tradiční ruční práce, vyzkoušená ve zdejším lomu po celá staletí; nastupují klínky, majzlíky, sekáče, palice, kladívka a různé dřevěné pomůcky. Každý chlap má za roky práce v lomu skálu důkladně načtenou, nachází vodorovné spáry a po naklínování je odtahuje na místo zpracování. Sekáčem nebo palicí pak dělí pískovcový pás napříč podle požadované velikosti desek.

Produkty z pískovce
V zásadě dělíme sortiment a způsoby realizací na stavby, stavební prvky a na realizace zahradních profilů a zahrad jako celků, kde v zahradní architektuře zůstávají masívní kámen a masívní desky základem. Je žádoucí masívnost pískovce promítat do všech konstrukcí opěr zdí, schodišť, záklopů a dlažeb, obrub a solitérů stejně tak, jak tomu bylo v minulosti, o čemž svědčí mnohé prvorepublikové vily v Praze – Dejvicích.

Desky a lomový kámen
Kameníci upravují pískovec do těchto produktů – přírodní obkladové desky, atriové, sudetské, sloní a zahradní schody. Všechny jsou formátovány do standardizovaných rozměrů, které jsou na skladě k okamžitému odběru. Lomový kámen nepravidelný lze aplikovat na obklady, dlažby, na řádkové zdivo (surové a štípané).

Sekané a oříznuté desky
Na objednávku zpracujeme na přírodní obklad různých formátů, na atriovou přírodní dlažbu různých formátů, sudetskou přírodní dlažbu, přírodní záklopové desky, sekané zahradní schody, obklady zdiva různých tlouštěk. Na požádání lze zpracovat i atypický produkt.

Proč zvolit montáž od kameníků z Krákorky?
Vzhledem k jedinečnosti pískovce z lomu v Červeném Kostelci nabízíme zákazníkům, kteří si náš pískovec vyberou, nejen unikátní mate­riál, ale i kompletní servis. Zvolený typ kamene vytěžíme, opracujeme, přivezeme a profesionálně umístíme. Tento postup doporučujeme a zároveň tím také garantujeme správné provedení veškerých montážních prací a postupů. Díky staletým zkušenostem dnes můžeme nabídnout vše od návrhu až po realizaci.
Opěrné zídky dnes převážně zhotovujeme na základech jako předezdívku zadní opěrné betonové stěny s vrchním překlopením opracovaným pískovcovým záklopem. Tímto způsobem docílíme nevzlínání vlhkosti, tím i rozpuštěných solí, do pískovcové části. Ta je pak neměnná v barvě a jistě prodlužuje životnost konstrukcí. Zmíněný moderní přístup aplikujeme na všechny stavební konstrukce.
Nejsofistikovanější montáže a materiály s tím spojené se uplatňují při obkládání fasád, kde jsme schopni efektivně snižovat hmotnost obkladů pro funkčnost zateplování. Jsme schopni řešit tepelné ztráty v podobě tepelných mostů, kde uplatňujeme celou řadu technologií, které požadavky moderní stavby splňují a při tom je zachován přírodní reliéf našeho materiálu, který věrně napodobuje masívní vzhled přizdívek.

Kompletní dodávka včetně montáže
Zákazníkům doporučujeme si udělat základní přehled o produktech a ceně na webových stránkách
www.krakorka.cz. Poté by mohl následovat osobní kontakt – u zákazníka nebo v našem showroomu s aplikacemi produktů Krákorky v Červeném Kostelci spojený s návštěvou lomu. Při této schůzce mohou být plně naformulovány požadavky zákazníka a vypracována kompletní cenová a termínová nabídka. Pokud si zákazník přeje, firma zajistí vlastní dovoz materiálu na stavbu a montáž produktů z pískovce na stavbě našimi kameníky. Velmi doporučujeme uvedený postup.

Úskalí i přednosti výjimečného kamene
Kdo si myslí, že může zacházet se zdejším pískovcem jako s jakýmkoliv jiným, hluboce se mýlí. Vynikající vlastnosti, např. značná tvrdost, stejně jako nezvyklý způsob uložení, jeho užití na druhé straně limitují. Tento pískovec neopracujete klasickým způsobem, buď s ním umíte zacházet a využijete jeho přednosti ku prospěchu věci, nebo dopadnete špatně. Zákazníci si občas přejí něco, co z Krákorky nejde. Taková přání firma lidem rozmlouvá. „Použití našeho kamene nesprávným způsobem je pro nás vlastně antireklama,“ vysvětluje ředitel Pavel Kudrnáč. A že lze naopak zdejší triasový pískovec použít s úspěchem, o tom svědčí příklady z nedalekého Červeného Kostelce. Všechny staré povaly na domech ve městě a okolí jsou z Krákorky. A když je při demontáži po 150 letech vyjmete, vypadají, jakoby byly vytěženy dnes.

Naše realizace
Za dobu trvání firmy byly provedeny tisíce úspěšných realizací na stavbách po celé ČR. Na webu je prezentována jen jejich malá část, lze smutně konstatovat, že řada VIP klientů si nepřeje zobrazování jejich obydlí, která jsou dnešními nejvýznamnějšími realizacemi z Krákorky. Můžeme uvést, že použití zdejších pískovců je ve všech segmentech staveb, avšak základní využití triasového pískovce z Krákorky je v zahradní architektuře. Firma v této oblasti úspěšně spolupracuje s architektem Drahoslavem Šonským. Ten je přírodnímu kameni příznivě nakloněn – a Krákorka zase svému kameni rozumí. Na konci procesu od prvního náčrtu architektovy představy po výslednou realizaci je pak spokojený zákazník.

KRÁKORKA a. s.
Devět křížů 406, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 422 373, fax: 491 422 684
e-mail: prodej@krakorka.cz, www.krakorka.cz