Den 6. říjen 2016 se významně zapíše do historie působení společnosti Kuhn Bohemia s.r.o. na českém trhu. Tato firma, která je výhradním prodejcem stavebních strojů značky Komatsu v ČR a také prostřednictvím společnosti Kuhn – MT výhradním distributorem automobilových hydraulických jeřábů značky Palfinger na území ČR, totiž v průmyslové zóně v Brně – Horních Heršpicích slavnostně otevřela svoji zbrusu novou pobočku pro region Jižní Moravy.

V odpoledních hodinách se do prostor areálu nové brněnské pobočky začali sjíždět významní hosté z řad obchodních partnerů společnosti, jejích příznivců, zaměstnanců i novinářů.

Přítomni byli také zakladatel a majitel skupiny Kuhn, pan Gunter Kuhn, jeho syn Andreas Kuhn a ředitel společnosti Kuhn Bohemia, pan Ing. Daniel Sys.

Krátce po patnácté hodině začala formální část programu. Jako první se slova ujal ředitel společnosti Kuhn Bohemia, pan Ing. Daniel Sys. Ten v úvodu svého krátkého projevu přivítal všechny přítomné hosty. V úvodu poděkoval všem zákazníkům za jejich přízeň a spolupráci, které logicky vyústily ve výstavbu nového moderního areálu v Brně. Představil také koncepci brněnské pobočky, která je dílem architekta Heinricha Jungwirtha. Ve stručnosti zmínil i společnost Komatsu, když doslova uvedl: „Společnost Komatsu je celosvětově proslulá svou permanentní snahou o inovace a modernizaci svých produktů. V současné době je druhým největším výrobcem stavebních strojů na světě. Je průkopníkem v oblasti všech nadčasových technických řešení. Všechny stroje Komatsu jsou kupříkladu vybaveny zařízením Komtrax, které umožňuje on-line sledování provozu strojů systémem GPS a GPRS. Naše hybridní rýpadlo ( kombinace dieselového a elektrického pohonu ) s sebou nese velkou úsporu paliva i emisí, kdy přináší až 35% úsporu paliva ve srovnání s klasickými pohony. Inteligence strojů pak vychází z použití elektronického nivelačního systému strojů v kooperaci s firmou Topcon“.

Jako druhý pozdravil účastníky akce syn zakladatele společnosti Kuhn, pan Andreas Kuhn. Ten představil šíři a pole působnosti společnosti Kuhn v celoevropském kontextu a vyzdvihl spolupráci s českými partnery.

To se však již přiblížil okamžik slavnostního přestřižení pásky a otevření nové pobočky. Moderátorka podvečera pozvala na pódium zakladatele společnosti Kuhn, pana Guntera Kuhna. Ten za potlesku přítomných hostů společně s dalšími hlavními aktéry události přestřihl pásku a uvedl tak novou brněnskou pobočku do plného provozu.

Za zmínku bezesporu stojí také předání šeku charitativní organizaci Duha ve výši 50 000 Kč společností Kuhn-Bohemia zástupkyni této organizace.

Odpolední program dále pokračoval krátkou předváděcí akcí strojů Komatsu, prohlídkou nových prostor moderního areálu a neformálními setkáními přítomných hostů. Nám již nezbývá nic jiného, než popřát společnosti Kuhn Bohemia i pracovníkům nové pobočky v Brně do budoucna mnoho pracovních úspěchů.

 

Ivo Románek