Náklady na přípravu teplé vody jsou podstatnou částí provozních nákladů domácnosti. V energetickém štítkování dosahují průtokové ohřívače nejvyšší kategorie A. Jejich hlavní výhodou je neomezené množství teplé vody a bezúdržbový provoz.

Stále stejná teplota vody
V současnosti jsou s ohledem na vyšší úsporu energie a vody používány téměř výhradně elektronicky regulované ohřívače vody. Elektronika na základě údajů z čidla teploty vstupní vody a průtoku pro požadovanou teplotu teplé vody sepne potřebný topný výkon. Požadovaná teplota vody je tak i při kolísajícím tlaku vody vždy dodržena.

Máte přehled nejen o množství spotřebované vody, ale i o spotřebě energie
U nejjednoduššího typu přístroje (HDB-E) je požadovaná teplota sériově nastavena na 55°C, u dalších typových řad je možno teplotu nastavovat trojstupňově na 35/45/55°C (DHB STi) nebo plynule od 30 do 60°C (DHB-E). Nejkomfortnější varianta DHE umožňuje pomocí ovládacích prvků a přehledného displeje nejenom velmi přesné nastavení teploty, ale i využití wellness programů pro sprchování, zobrazení přehledu o množství spotřebované el. energie a vody.

Snadný ohřev vody pro dřez
Novinkou v sortimentu trojfázových ohřívačů vody je elektronicky regulovaný přístroj DCE 11/13, který je ideální pro zásobování dřezu teplou vodou. Malé rozměry přístroje a přípojky vody v horní části umožňují snadnou instalaci pod dřez.Výkon 11 popř. 13 kW, volitelný při uvádění do provozu, poskytuje dostatečný průtok i teplotu.Pro mytí rukou je možné využít malých průtokových ohřívačů typové řady DEM. Ty jsou dodávány v jednofázovém provedení ve výkonech od 3,5 do 5,7 kW.

Zazimování chaty bez problémů
Specifickou skupinou jsou chataři a chalupáři, jejich požadavkem je možnost vypouštění vody z ohřívače při zazimování objektu. To umožňuje pouze průtokový ohřívač typové řady DHF 13-24 C.

Přechod na modernější úspornější typy průtokových ohřívačů Stiebel – Eltron hračkou!
Obrovskou výhodou pro přípravu instalace a při záměnách jsou stále stejné připojovací rozměry ohřívačů. Přechod na modernější přístroj tak není spojen s žádnými změnami přípojek nebo upevnění.

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5
tel.: 251 116 111
e-mail: info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz