Tato vlastnost je umožněná automatickou kontrolou zhutnění betonu. Automatická kontrola reaguje na změnu vlhkosti betonové směsi a tím zabezpečuje dokonalé zhutnění a vynikající kvalitu povrchu vyráběného stropu. Nový, patentovaný tvar zhutňujících šneků přináší zvýšenou sílu v příčném zhutnění. Toto zlepšení přináší značnou úsporu cementu. Podle firemních údajů je úspora cementu tak vysoká, že umožní vrácení investice do nového stroje do cca 2 roků.

Nový tvar zhutňujících šneků umožnil snížit hmotnost jednoho metru čtverečního stropu o cca 10 až 15 kg. Pro tento stroj bylo vyvinuté nové vedení lan, které je nezávislé na konstrukci stroje. Vedení zabezpečuje přesnější polohu lan v přířezu stropu a tím snižuje nebezpečí skluzu lan.

Velmi důležitou vlastností tohoto typu tvarovacích strojů je zjednodušení jejich údržby. Nová konstrukce zhutňovacích šneků zjednodušila jejich výměnu. Úpravy na konstrukci výměnných modulů zkrátily čas potřebný k jejich výměně při změně výšky vyráběného předpjatého stropu.

Pila E9 - 500 se vyznačuje řadou zlepšení. Diamantový pilový kotouč je krytý teleskopickým krytem, který umožňuje v jeho vnitřní straně vytvořit vakuum. Pomocí vakua se voda separuje od zbytků po řezání. Odsávaný vzduch se filtruje a zbytky jsou shora dopravovány do zásobníku, který je nutné vyprázdnit pouze jeden krát za směnu. Voda použitá při chlazení je čistější, a nevyžaduje tak velké množství pro řezání.

Automatické řezání, které je dodáváno ke stroji jako opce, umožňuje přebírat plán řezání z přípravy výroby. Pila se zastaví v bodě, kde se bude strop řezat automaticky, pomocí laserového systému měření vzdáleností.
Počítač zabudovaný v ovládání stroje umožňuje jednoduché nastavení parametrů řezání.

V paměti počítače může být uložená elektronická verze návodů na obsluhu a údržbu a umožňuje vzdálený přístup do ovládání, a tím jednoduší odstraňovaní případných poruch.

Důležitou vlastností pily E9 - 500 je tak zvané inteligentní řezání. Pokud je řezací kotouč v oblasti napínacích lan, rychlost řezu se sníží, pokud je v oblasti otvorů, rychlost se zvýší.
Pilu je možné ovládat i pomocí přenosného ovladače.

Všechny nahoře uvedené vlastnosti tvarovacího stroje a pily dále umožňují zvýšit efektivitu výroby předpjatých stropů na dlouhých dráhách.

JAMI PRAHA s. r. o.
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
tel.: 241 444 411, fax: 241 444 400
e-mail: jami@jamipraha.cz , www.jamipraha.cz