...Moravou.

Parametry stávajících ­komunikací I/11 a I/44 v současné době neodpovídají nárokům, které jsou kladeny na komunikace tohoto významu. Výstavba tak přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Díky přesunu tranzitní dopravy z průtahu Bludova se také zlepší i životní prostředí v obci.
Stavba byla zahájena v létě 2021 sdružením Bludov, které ­tvoří stavební firmy Strabag a. s. a M – Silnice a. s. Dokončena a uvedena do provozu má být již v roce 2024. Součástí stavby jsou i dva souběžné mosty SO 204 o délce 235 m, které se nachází severně od obce Postřelmov nedaleko od Šumperka. Mosty, které jsou půdorysně v mírném levotočivém oblouku, byly založeny na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Po dokončení bude dílo sloužit k převedení silnice I. třídy I/44 přes řeku Moravu a železniční trať vedoucí ze Zábřehu na Moravě do obce Bludov. V letošním roce byla v rámci stavby zahájena postupná betonáž jednotlivých částí monolitické spřažené desky.

Spodní pojízdný vozík VARIOKIT s pochozí lávkou.


Spodní pojízdné vozíky pro spřaženou mostovku od PERI
„Jelikož se jednalo o spřaženou ocelobetonovou mostovku, zhotovitel velmi ocenil možnost použití spodního vozíku pro betonáž desky oproti masivnímu, těžkému hornímu vozíku,“ říká Ing. Milan Vach ze společnosti PERI, která systémové řešení pro tuto stavbu dodala. Spodní vozík byl zavěšen na předem připravených atypických ocelových závěsech, na kterých již bylo přišroubováno pojezdové kolečko ze systému VGB. Pojízdná část vozíku včetně kolejnic byla sestavena pouze ze systémových dílů VARIOKIT. „Při betonáži bylo nutné celou konstrukci zavěsit táhly DW 15 do atypického závěsu tak, aby se síly od betonáže nepřenášely do pojezdových kolejnic, které na toto zatížení nebyly dimenzovány,“ upřesňuje pan Ing. Milan Vach.
I přes velkou vzdálenost mezi hlavními nosníky, až 7 m, bylo vnitřní bednění navrženo také jako pojízdné. Komplikací byl velmi malý prostor (pouze 850 mm) mezi příčnými nadpodporovými ztužidly a betonovou deskou. Z tohoto důvodu bylo nutné navrhnout vnitřní bednění jako nízké vzpěradlo, které zajistilo při tak velkém rozpětí a nízké průjezdné výšce potřebnou tuhost bednění. Posunutí vnitřního bednění do dalšího betonážního taktu následovalo pomocí dvou hydraulických navijáků. Tažná síla každého z nich činila 6,3 t.
Veškerou obsluhu pojezdu a ovládání agregátu zajišťovala ­realizační firma, jejíž pracovníci byli pro obsluhu tohoto hydraulického systému odborně proškoleni firmou PERI. Na takto komplikovaném projektu byl pravidelně k dispozici šéfmontér firmy PERI, který pomáhal s montáží a obsluhou betonážních vozíků.
„Spodní pojízdné vozíky od firmy PERI byly již několikrát úspěšně nasazeny a bezesporu prokázaly své kvality, kterými jsou nízká hmotnost, jednodušší montáž a zejména možnost použití vibrační lišty při betonáži, protože nad mostovkou nepřekáží žádná jiná konstrukce,“ dodává pan Ing. Milan Vach.  
Pokud byste se chtěli na vlastní oči podívat, jak probíhala montáž a přesuny spodních pojízdných vozíků pro spřaženou mostovku od firmy PERI, stačí načíst QR kód pomocí mobilního zařízení a zhlédnout video se záběry z průběhu stavby.

Ing. Jiří Zahradnický