Spojili jsme se proto s panem Michalem Kubíčkem ze společnosti Cemex a požádali ho o odpověď na tuto otázku. Ten v úvodu našeho setkání říká:

„Ten význam je nyní skutečně velký. Důvodem je to, že po určité stagnaci trhu s těžkou prefabrikací došlo k tomu, že někteří výrobci ukončili svou činnost. Při současném opětovném nárůstu poptávky po těchto konstrukcích dřívější kapacity chybí a jsou hledána řešení, jak uspokojit zvyšující se nároky investorů. Trvá to od loňského roku. Nedostatečné jsou kapacity zejména v oblasti předpjatých prvků. Je to dáno růstem průmyslové výroby v ČR a s tím poptávky v tomto segmentu stavebnictví.“

Jak na to reagují výrobci prefabrikovaných systémů?

Stávající výrobci mají ve své podstatě jedinou možnost. Je jí otáčet prvky ve formách dvakrát, ale i třikrát denně. To jim umožňuje zvýšit kapacitu výroby bez nutnosti investovat do dalších forem, případně rozšíření výrobních prostor. Tento požadavek na častější otáčení ve formách s sebou ale nese zcela jiné nároky na vlastnosti betonových směsí, z nichž jsou prefabrikáty vyráběny. Zde hovoříme zejména o rychlém nárůstu pevnosti betonu v prvních hodinách po zabetonování dílce.

Jak tedy v Prefa Praha probíhá denní pracovní cyklus?

V 6 hodin ráno se vyvezou prvky zabetonované předchozí večer. Uloží se armatura a další prvky se zabetonují mezi 7. a 8. hodinou ranní. Po určité době se tyto prvky opět odformují a vyvezou. Celý cyklus se opakuje s tím, že třetí betonáž do stejné formy v daném dni probíhá kolem 20. - 21. hodiny. Betony s těmito vlastnostmi jsou sice finančně náročnější, ale pokud to srovnáme s náklady na výstavbu dalších forem a vyššími nároky na počet pracovníků, pak finální výpočet vychází díky dosažení vyšší produktivity mnohem ekonomicky výhodněji.

Jaká je v tomto procesu úloha dodavatele betonových směsí?

Na dodavatele betonových směsí jsou samozřejmě kladeny daleko větší nároky na přesné dodržování výrobní technologie (přesné dávkování, kvalitu vstupních materiálů) a stálou konzistenci dodávané směsi. V této souvislosti se ukazuje, jak správné a důležité byly investice do zařízení zdejší betonárny provedené v minulých letech. Ty směřovaly zejména do rekonstrukce výrobních technologií a vybudování třetího míchacího jádra. Nyní se naplno zúročují.

Lze tedy hovořit o zvýšené poptávce stavebního trhu po betonu obecně?

Z mého pohledu ano. Kromě výrazného nárůstu pro zajištění činnosti Prefy Praha jsme v uplynulém období zvýšili i objem výroby transportbetonu. Z největších zakázek mohu jmenovat dvě monolitické bytové stavby pro firmu Vces a pokračování výstavby Zeleného města s firmou Temont.

Celkově se dá hodnotit uplynulé období jako úspěšné, ať již z hlediska nárůstu produkce i hospodářského výsledku,“ uzavírá pan Michal Kubíček.

Technologa společnosti Cemex, pana Milana Strakoše jsme požádali o krátký komentář k recepturám na betonové směsi s rychlejším náběhem pevnosti. Ten k tomu řekl: „Požadavek na betonovou směs s rychlejším náběhem počáteční pevnosti jsme od vedení Prefy Praha zaznamenali v průběhu loňského roku. Důvodem bylo zajistit možnost rychlejšího odformovávání dílců tak, aby bylo možno stávající formu použít na výrobu dalšího prvku. Byla to reakce na zvýšení poptávky po prefabrikaci v oblasti předpínaných dílců a sloupů.

Jak se tomuto požadavku podařilo přizpůsobit vámi dodávaný beton?

Tato směs obsahuje superplastifikátor, jehož součástí jsou speciální polymery. Ty umožňují delší dobu zpracovatelnosti. Díky nižšímu obsahu vody dochází k rychlejšímu tuhnutí betonové směsi a náběhům pevnosti.

Co to znamená pro výrobu prefabrikátů?

První mez pevnosti je cca na úrovni 8-10 MPa. Je to tzv. odformovací pevnost, která umožňuje odstranění formy a její použití na výrobu dalšího dílce. Druhým stupněm pevnosti je tzv. manipulační pevnost na úrovni 15-20 MPa. Při této pevnosti se dá již s dílcem manipulovat a naložit jej na odvozový prostředek. Ve skutečnosti to znamená, že prvek je jeřábem přemístěn na skládku hotových výrobků, kde musí před použitím na stavbě dozrát. Rozhodující pro efektivitu výroby je zajištění optimální teploty a vlhkosti prostředí z důvodu vytvoření ideálních podmínek pro zrání betonu.

Jaký beton je pro výrobu těchto prefabrikátů používán?

Tyto prefabrikáty jsou vyráběny s pomocí tzv. SCC Betonů – tzv. samozhutnitelných betonů. To má velký vliv na dosažení vyšší kvality povrchů. Beton není nutno vibrovat, což znamená úsporu pracovníků, nemusí se platit za vibrátory, energii spotřebovanou jejich provozem, opravy apod. Samozřejmě to má i významný dopad na snížení hlukové zátěže v pracovním prostoru a tím zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

CEMEX Malešice s. r. o.
Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10
tel.: 800 111 212
info@cemex.cz, www.cemex.cz