Tento pokrok by však nebyl možný bez vývoje různých druhů speciálních přísad, jejichž vývoj jde ruku v ruce s poptávkou po výše uvedených různorodých tvarech či materiálech. Jakým směrem se ubírá technologie výroby betonových produktů a jaká je současná poptávka architektů, investorů či koncových zákazníků, to již byly jedny z otázek pro obchodního ředitele společnosti PRESBETON, Ing. Milana Kubáče.

Společnost PRESBETON patří k největším producentům betonových výrobků v ČR. Jaké konkrétní produkty zahrnuje vaše produktové portfolio?

V sortimentu výrobků PRESBETON dnes nalezneme více než 10 významných produktových řad, mezi nejvýznamnější stále patří kategorie dlažeb - zámkových, skladebných a plošných. Tato část sortimentu představuje nejobsáhlejší část naší nabídky, kterou zákazníci vyhledávají nejčastěji. Vedle dlažeb jsou významnými kategoriemi produktů zdicí prvky, tzv. natural dlažby, a prvky venkovní architektury jako jsou květináče, lavičky nebo různé druhy sedáků.

Jakým způsobem probíhá výroba jednotlivých komodit?

Filozofií naší firmy jsou investice do nejmodernějších výrobních technologií. Již od r. 2004 se naše firma zabývá modernizací stávajících výrobních kapacit, popř. realizujeme zcela nové technologie v nových výrobních závodech. Čistě technicky vzato výroba probíhá na stacionárních vibrolisech, karuselových lisech nebo tzv. wetcast technologiích. Část sortimentu je vzhledem ke své originalitě vyráběna ručním litím betonové směsi, nicméně absolutní většina výrobků je výsledkem zcela automatizované výroby.

Kam se posunula v posledních letech technologie výroby zámkových dlažeb resp. betonových produktů?

V širším pohledu se vývoj opíral zejména o maximální automatizaci výroby a také její maximální výkon. Nicméně souběžně s vývojem technologií, čili strojů, se stejně dynamicky rozvíjely nové možnosti v oblasti technologie betonu. Ještě před několika lety se betonová směs pro výrobu dlažeb modifikovala různými přísadami za účelem dosažení potřebných vlastností čerstvého betonu či dosažení maximálních kvalitativních parametrů. V dnešní době je již kvalita samozřejmostí a betonová směs se modifikuje různými druhy přísad za účelem dosažení specifických vlastností, které se týkají zejména estetiky povrchu betonových výrobků. Dnes již úspěšně dosahujeme velmi těsné struktury betonu, která znamená minimální nasákavost dlažeb a hovoříme o tzv. vnitřní, trvalé impregnaci. Úspěšně snižujeme riziko vykvétání betonu a speciální přísady prohlubují a zintenzivňují barevný odstín betonu. To jsou dnes již poměrně běžné věci, které však byly ještě před několika lety mimo možnosti výroby.

Jaké tvary a rozměry jsou v dnešní době moderní resp. žádané investory, architekty i koncovými zákazníky?

Moderní architektura zcela jednoznačně směřuje k využití stále větších formátů dlažeb. Ještě poměrně nedávno byly dlažby formátu 40 x 40 cm nazývány „velkoformátem“, dnes to tak vidí již málokdo. V našem sortimentu naleznete velkoformátové dlažby až 80 x 80 cm v tloušťkách 100 a 62 mm. Nabízíme je již několik let a jejich obliba stále roste. Dalším trendem jsou kombinované formáty – skladby různých rozměrů, které imitují formátovaný kámen. Poměrně velký boom evidujeme také u dlažeb imitujících nepravidelné kusy kamene a to jak tvarem, tak i povrchem.  Velké oblibě se těší, zejména u koncových zákazníků, dlažby ve tvaru prken s vizuálem dřeva, jedná se o řadu produktů Bark a také plošné dlažby Darea.

Předpokládám, že z pohledu technologie výroby vyžadují větší formáty mnohonásobně vyšší pozornost a není zrovna snadné je vyrobit. Nicméně se vám to daří. Jak tedy vznikají větší formáty

Je to určitě záležitost technologického pokroku, a to jak po stránce výrobních linek, tak po stránce technologie betonu. Naše firma se zabývá výrobou velkoformátů na tzv. karuselových lisech, které produkují výhradně plošnou dlažbu. Tato výroba probíhá ve specializovaném výrobním závodě v Drahotuších, který se zabývá výrobou plošných dlažeb již od počátku historie společnosti PRESBETON, která se datuje od roku 1992. Od roku 2013 jsou v portfoliu tohoto výrobního závodu pouze plošné dlažby. Tím bych chtěl zdůraznit, že výroba plošných dlažeb je otázkou našeho know-how založeného na desetiletích praxe. Od prvopočátku probíhá výroba plošných dlažeb s využitím přísad a barev společnosti REMEI. Tyto zkušenosti nám umožňují nyní uvažovat i o rozšíření výroby velkoformátových dlažeb na stacionární vibrolisy do dalších výrobních závodů – je to předzvěst novinek do další sezóny, jejichž součástí budou opět i technologie REMEI.

Vydrží větší formáty dlažeb stejnou zátěž jako menší formáty?

Zde je to samozřejmě otázka pevnostních parametrů použitého betonu a následně konkrétní statiky. V našem sortimentu naleznete velkoformátové dlažby 800 x 800 mm a tloušťce 62 mm, které je možné použít i pro plochy zatížené pojezdem osobními auty o hmotnosti do 3,5 t při použití běžného podloží ze sypaných vrstev. Stejný formát plošné dlažby o tloušťce 100 mm již odolá zatížení pojezdem aut i nad 3,5 t. Velkoformátové dlažby jsou svými tloušťkami přizpůsobeny i pro zatížení pojezdem a jejich únosnost tak mnohdy předčí i parametry menších formátů plošných dlažeb.

Existuje již technologie, která by udržela dlažbu co nejdéle v co nejlepší kondici?

Vývoj takové technologie probíhal několik let právě ve spolupráci s firmou REMEI. Dnes je výsledkem naše produktová řada Perfect Clean TOP, která zahrnuje široký sortiment plošných a tvarovaných dlažeb. Jedná se o produkty, na jejichž povrch je ve výrobě aplikována speciální kompozitní látka, která je následně vytvrzena infračerveným nebo UV zářením. Jedná se o pokročilý způsob zušlechtění povrchu těch nejluxusnějších dlažeb. Výsledkem je povrch, který se vyznačuje intenzivními barvami a sametovým leskem. Hlavním přínosem je však velmi snadná údržba povrchu dlažby. Povrch je téměř nenasákavý a je možné z něj snadno odstranit i poměrně zásadní znečištění produkty grilování, kávou nebo červeným vínem. Tyto nečistoty lze pohodlně setřít nebo odstranit čištěním za použití saponátu či tlakové vody. Díky povrchové úpravě si povrch dlažby udrží atraktivní vzhled po velmi dlouhou dobu.

Jak pozná investor produkty opatřené touto technologií?

Z reakcí našich zákazníků víme, že se na tento typ dlažeb zaměřují zejména z důvodu intenzivních barev. Dalším poznávacím znakem je minimální nasákavost povrchu, což se projevuje v podstatě vodo-odpudivým efektem a jedná se také o základní vlastnost zajišťující maximální odolnost proti znečištění povrchu.

Pro jaké aplikace jsou dlažby s touto povrchovou úpravou vhodné?

Dlažby s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP jsou určené pro všechny plochy, kde vyžadujeme brilantní vzhled a snadnou údržbu. Nejčastěji jsou tyto dlažby využívány na terasách v návaznosti na rodinné či bytové domy, plochy, které podléhají velmi vysokým estetickým kritériím a nárokům, přitom podstupují vysoké riziko znečištění a jsou zde kladeny požadavky na co možná nejsnadnější odstranění následků znečištění.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

PRESBETON Nova, s. r. o.
PRESBETON Drahotuše s. r. o.
U Panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc
tel.: +420 587 419 162, fax: +420 587 429 257
e-mail: info@presbeton.cz , www.presbeton.cz