Pro měření a regulaci hodnot hluku vzniklého provozem vnitřní kanalizace se při absenci české normy používá v praxi německá směrnice VDI 4100, která definuje hodnoty povoleného hluku v závislosti na typu a účelu budovy. Maximální povolená hodnota je 20 dB, což přináší velké nároky jak na vlastní koncepci kotvení potrubí a na materiál instalačních objímek, tak i na způsob provedení instalace, prostorově dispoziční rozvržení potrubí či různé objemové průtoky odpadní vody. Běžně využívaný polypropylenový systém HT je při tak náročném požadavku dost neúčinný, proto je nutné použít některý ze systémů vnitřní odhlučněné kanalizace.

Wavin SiTech+ pro náročné
Nový systém polypropylenového odhlučněného potrubí Wavin SiTech+, který nedávno uvedla na trh společnost Wavin Ekoplastik, přináší díky nové konstrukci, složení materiálu a zvýšení hmotnosti špičkové akustické vlastnosti. Splňuje požadavky všech norem pro odpadní systémy (EN 1451-1) včetně požadavků na omezení hluku a požární bezpečnost (EN 13501-1). Systém SiTech+ má třívrstvou konstrukci, vnější vrstva se vyznačuje obzvláště vysokou odolností proti poškození potrubí, díky speciálnímu materiálu střední vrstvy jsou spolehlivě zaručeny požadované zvukově izolační vlastnosti a vnitřní vrstva potrubí zajišťuje ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího media. Úroveň hluku systému ­SiTech+ ověřoval Fraunhoferův institut stavební fyziky ve Stuttgartu (DIN EN 14366). Speciální materiál vnitřní vrstvy potrubí umožňuje použití odpadní vody o teplotě až 90 °C, krátkodobě až 95 °C, proto je ideální do míst s vysokou teplotní zátěží, jako jsou například prádelny, kuchyně, nemocnice nebo průmyslová výroba.

Efektivní a jednoduchá instalace
Systém Wavin SiTech+ zahrnuje kromě samotných trubek i speciální tvarovky pro snadnější a efektivnější instalaci a pro použití v omezeném prostoru. Jednoduchou montáž usnadňují vylisované značky na hrdlech tvarovek v úhlech 15° a 45°, jež slouží pro správnou směrovou orientaci. Žebrované tvarovky umožňují lepší úchop, což zase zjednodušuje instalaci na obtížně přístupných místech. Značky na tvarovkách umožňují kontrolovat správnou hloubku zasunutí dříku tvarovky do hrdla. Zaoblený tvar odboček umožňuje ve srovnání s tvarovkami s ostrým úhlem plynulejší proudění vody, a díky tomu snižují celkovou hladinu hluku, zlepšují ventilaci a zvyšují průtokovou rychlost. Spojování potrubí systému Wavin SiTech+ je založeno na tradičním způsobu pomocí hrdlových spojů, včetně řešení problematiky tepelné dilatace potrubí.

Trubky Wavin Sitech+ je možné instalovat jak na omítku (jako pohledový rozvod), tak i do různých k tomuto účelu vytvořených uzavřených prostor, jako jsou např. šachty. Možné je i zhotovení různých prostupů skrz stěny a stropy i s protipožárním zabezpečením, zalévání potrubí betonem apod. Odpadní potrubí by nemělo být volně vedeno obytnými místnostmi. Pro vlastní kotvení systému Wavin SiTech+ ke konstrukci se používají vhodné objímky s gumovou vložkou, které trubky obepínají po celém obvodě, použití trubkový háků je nepřípustné. Stavební konstrukce, jako stěny nebo stěny šachet, ke kterým se prvky systému SiTech+ připevňují, by měly mít plošnou hmotnost alespoň 220 kg/m2.

Design a odolnost
Novinkou je také barevnost potrubí SiTech+. Černé provedení zvyšuje odolnost během jeho životnosti. Matný černý povrch zlepšuje ochranu proti UV záření při skladování ve venkovních prostorách staveniště. A na matnému povrchu není viditelný usazený prach. Díky všem výhodám, které systém Wavin SiTech+ přináší, bude možné zlepšit komfort bydlení v bytových domech, hotelech či nemocnicích. Přiblížíme se tak v krátké době standardům, které jsou v zemích západní Evropy dnes již běžné.   

Ivo Valeš, Wavin Ekoplastik