Na výstavní ploše o velikosti téměř 4.000 m² venkovního areálu Nord/West, stánek č. FN.420, předvedou experti na bednění, že Doka není pouze partnerem při projektování a realizaci velkých projektů, ale nabízí také optimální řešení pro menší a střední podniky.

Doka pracuje s důrazem na porozumění potřebám zákazníků, maximálně se snaží jim vycházet jim a vytvářet pro ně přidané hodnoty. „Z tohoto důvodu neustále zefektivňujeme a optimalizujeme naše produkty, a to jak v oblasti bednicích systémů, tak i v oblasti podpůrných technických služeb. Bednění Doka je vždy souborem řešení, která našim zákazníkům přináší užitek", vysvětluje Jürgen Obiegli, předseda představenstva Doka Group.

Na veletrhu bauma 2016 představí Doka široké spektrum nabídky ve třech ucelených tematických expozicích. V rámci "Světa produktů" jsou chronologicky prezentovány výrobky a služby dle průběhu stavby. Mimořádnou atrakcí budou také prezentace produktů mistry a vicemistry světa z mezinárodní soutěže učňů stavebních škol. Portfolio možných realizací je možné konzultovat s odborníky ve "Světě Engineeringu". Ať pro tunely, výškové budovy, mosty nebo elektrárny - pro každou oblast bude k dispozici zástupce příslušného kompetenčního centra Doka. Ve "Světě komponent" pak naleznou návštěvníci bednicí desky, bednicí nosníky a stropní podpěry.

Optimalizováno pro maximální rychlost
Rychlost a hospodárnost se v rámci každodenní náročné praxe na stavbě stávají stále významnějšími faktory úspěchu. Právě tomu jsou přizpůsobeny bednicí systémy Doka, které prokazatelně zkracují bednicí časy, snižují mzdové náklady a zvyšují konkurenceschopnost. Zákazníci Doka se s nimi mohou zblízka seznámit ve "Světě produktů".

Inovované stropní bednění Dokaflex 30 tec je bednění Doka pro libovolné stropní konstrukce. Tento systém kombinuje osvědčenou techniku (stropní podpěry a příčné nosníky H20) s vysoce zatížitelným kombinovaným bednicím nosníkem I tec 20 jako podélným nosníkem. To umožňuje větší dovolené vzdálenosti stropních podpěr. V závislosti na daném použití to znamená až o 30% méně stropních podpěr, menší počet jednotlivých dílů a nižší hmotnost. A tím i odpovídající urychlení prací.

Framax Xlife plus je nejnovější inovací rámového bednění Doka. Revoluční, jednostranně ovladatelná kotevní technika Framax Xlife plus bez opotřebitelných dílů se postará o další urychlení prací. U všech prvků plus naleznete navíc osvědčené vlastnosti Framax Xlife. Vyznačují se maximalizovanou vzdáleností kotev, a to 1,35 m. To znamená oproti kotevnímu rastru 1,20 m až dvanáct procent úspory nákladů u kotevních míst a dodatečných prací
u kotevních otvorů. Díky uložení přímo u kotevního místa je kotva rychle připravena pro další nasazení. Framax Xilfe plus šetří až třetinu času při obedňování a odbedňování. Prvky se skládají z kompletně pozinkovaného ocelového rámu a robustních desek Xlife. Lze je rychle kombinovat jak naležato tak nastojato.

Produktové novinky pro zámořské trhy
Na veletržním stánku čekají na návštěvníky také novinky od společnosti Doka, které jsou určené pro zámořské trhy. Nosnou konstrukcí d3 rozšířila Doka své výrobkové portfolio v jihovýchodní Asii a na Středním východě. Konstrukce výsledkem dalšího vývoje úspěšného systému nosné konstrukce Doka a kombinuje výhody stávajících systémů. d3 je koncipována pro velké podpěrné výšky a velká zatížení a je ideální pro pozemní i inženýrské stavitelství. Systém spojuje rychlost a hospodárnost, a díky své flexibilitě je vhodný pro mnohostranné použití.

Podpěrný systém Doka UniKit byl vyvinut pro latinskoamerický trh. Doka UniKit je ideálním stavebnicovým systémem k odvádění velkých zatížení. Modulární systémový rastr umožňuje rychlé a snadné zhotovení prostorových struktur nosných konstrukcí. To sebou přináší širokou škálu možných použití, jako například při výstavbě infrastruktury a elektráren.

Na veletrhu bauma prezentuje Doka také monolitický bednicí systém Doka OneGo. Tento systém umožňuje betonování stěny a stropu v jednom kuse. Doka tak reaguje na tržní poptávku po hospodárné bytové výstavbě monolitickým způsobem v Latinské Americe, jihovýchodní Asii a na Středním Východě. Oblast využití sahá od rodinných domů přes apartmánové až po výškové bytové domy.

Spolehlivost ve všech fázích projektu
Stavba výškových budov, mostů, tunelů a elektráren klade vysoké požadavky na bednicí techniku. Nezávisle na velikosti a složitosti stavebního záměru dodává Doka odpovídající řešení bednění individuálně přizpůsobené stavebnímu projektu. "Svět engineeringu" nabízí platformu pro zákazníky a zájemce, v rámci které mohou společně se specialisty Doka projednat jejich individuální a specifické požadavky. Pro každý sektor je zde k dispozici ta správná kontaktní osoba. Zákazníci mohou tak snadno profitovat z každodenních zkušeností expertů Doka
a konkrétních poznatků z projektů z celého světa.

Víme, že každá stavba má svůj specifický průběh. Doka vnímá tento stavební proces celistvě
a doprovází zákazníky všemi fázemi stavebního projektu - od projektu přes realizaci až po dokončení. Na veletrhu bauma Doka ukáže, jakým způsobem nabídka služeb podporuje zákazníky nejen při efektivní realizaci projektu bednění. Přesné projektování je základem pro rychlé a bezpečné použití bednění. Více než tisíc techniků Doka v celém světě pomáhá zákazníkům při snížení jejich nákladů na projektování a při úspěšné realizaci - s podporou vlastního projekčního softwaru jako je Tipos a DokaCAD. Zákaznický portál myDoka nabízí prvotřídní zákaznický servis. Jeho uživatelé mají kdykoliv přístup k datům projektu či specifickým údajům stavby - pohodlně z počítače nebo tabletu.

V rámci služby předmontáž bednění montuje speciálně vyškolený personál Doka nosné konstrukce a bednicí systémy přímo na staveništi. Výhody pro zákazníka jsou jasné: jistota nákladů, termínu a kvality. V případě specifických požadavků na stavební konstrukci nebo výjimečné tvary poskytne podporu výroba bednění Doka. Speciální bednění je zhotoveno přímo v příslušné pobočce Doka a dodáno na staveniště.

Vždy o inovaci napřed
Inovativní služba Concretemote je dnes na mnoha stavbách už nepostradatelným partnerem. Tato technologie umožňuje měření vývoje pevnosti betonu v reálném čase a vývoje hydratačního tepla betonu při stavbě. Z vývoje pevnosti betonu se odvozují např. odbedňovací časy, doba dodatečných úprav a nejbližší možná doba předpínaní. Měření vývoje tepla je důležité ke sledování napětí způsobeného tepelnými rozdíly v dané části stavby. Lze tak zabránit prasklinám a následným poškozením stavební konstrukce. Na základě naměřených hodnot pevnosti betonu jsou stanovena vhodná opatření, urychleny stavební procesy a sníženy náklady. Kromě Concremote představí Doka také nově vyvinutý Concremote plug.In. Díky integraci přímo do stropního systému vypočítá Concretemote plug.In správný okamžik odbednění.

Systémy pro bezpečnost na staveništi
Bezpečnost na stavbě je absolutní prioritou. Ucelená řešení bezpečnosti jsou pro Doku součástí firemní filozofie: usnadňují práci na stavbě, splňují bezpečnostní standardy, pomáhají při prevenci úrazů a pomáhají dodržet časová zadání a realizaci projektu při zachování rozpočtu. Což znamená win-win situaci, především pro uživatele. Ve "Světě výrobků" bude Doka širokou škálu bezpečnostních systémů prezentovat přímo na exponátech. Ať jsou to pracovní a ochranná lešení, ochrana proti pádu, výstupy nebo kotevní systémy - bezpečnostní systémy Doka přináší ekonomické výhody pro stavební firmy a jsou flexibilní a snadno použitelné.

Navštivte nás!
Doka na veletrhu bauma,11.-17. dubna 2016.
Stánek FN.420, Freigelände Nord / West, Messe München
Další informace: www.doka.com/bauma