Bimotor WS2 je zařízení, které umožňuje vyvrtávání vnitřních otvorů, vnitřní a vnější navařování za pomoci standardního svařovacího zařízení, řezání závitů jakéhokoliv stoupání, opracování čelních ploch a drážek pro pojistné kroužky a opravy otvorů s obrovskou přesností v rozsahu 40 až 300 mm. Výborně se hodí pro opravy v odvětvích jako je autodoprava, zemní práce, práce v kamenolomech, železniční doprava, zemědělství a pro opravy velkých těžebních a důlních strojů. Své služby nabízíme zákazníkům 7 dnů v týdnu po dobu 365 dní v roce.

V těchto dnech má AGROTEC servis s. r. o. zajímavou referenci tohoto přístroje v podobě opravy uložení čepu hřídele pohonného kola drtičky kamene na povrchovém dole Vršanská uhelná u Čepiroh. Drtička kamene je stroj o hmotnosti asi 90 tun, který může denně ujet až 5 km po nerovných cestách s různě poškozeným povrchem. Je tedy zřejmé, že zatížení čepů hřídele je obrovské. Při poškození tohoto uložení se stroj přehřívá a může dojít až k ulomení hřídele a zástavě všech prací. V případě klasické opravy by bylo nutné uříznutí celých obrovských dílů uložení hřídele a jejich převoz do dílny, kde by tyto otvory byly opraveny. Následně je nutné je přivézt zpět a navařit. Celá tato procedura je ale velmi složitá a prakticky nikdo není schopen takto obrovské díly navařit natolik přesně, aby souhlasilo původní vyosení čepů, a nedocházelo tak k dalším problémům. Většinou bývá po této opravě vyosení mírně posunuto a stroj dokáže bezproblémově pracovat pouze v řádu několika měsíců až do další opravy.

Při opravě přímo na místě, bez demontáže, za pomoci použití Bimotoru WS2 tyto problémy nehrozí. Oprava je natolik kvalitní, že po ní nedochází k problémům po dobu 10 a více let. Cílem opravy je správné vyřezání otvorů a jejich přesné vyosení dle výkresu. Pokud je otvor jen mírně poškozen, stačí jej vyčistit a za pomoci Bimotoru WS2, který se otáčí a současně posouvá, vyvařit a následně vysoustružit přesně na míru. V případě většího poškození je potřeba nejprve některá místa vyvařit ručně a pak teprve pokračovat za pomocí Bimotoru WS2. K tomuto úkonu je ale potřeba mimořádné zručnosti a dlouholetých zkušeností, které AGROTEC servis s. r. o. bezpochyby má. Pro naprostou přesnost opravy je i tak nutné vyvařování s obráběním několikrát opakovat až k dosažení kýženého výsledku. Největší výhodou tohoto způsobu opravy je především zkrácení doby opravy a úspora finančních prostředků potřebných pro demontáž, zpětnou montáž a přepravu do dílny ke klasickému obráběcímu stroji. Velkou finanční úsporu však přináší také vysoká přesnost této opravy, která zaručuje dlouhodobý a bezproblémový chod stroje.

www.agrotecservis.cz