V prostorách světového centra JCB  - jednoho z největších výrobců stavebních strojů na světě – se za přítomnosti majitele společnosti, Lorda Bamforda - uskutečnilo odhalení zbrusu nového stroje z produkce JCB  s názvem JCB Hydradig.

1


JCB Hydradig svým pojetím představuje kompletně nové, inovativní řešení v mnoha oblastech, na které byli až dosud zákazníci nebo obsluha běžných stavebních strojů zvyklí.  Přináší zcela nové možnosti práce při realizaci moderních stavebních projektů nejen ve stísněných podmínkách staveniště či husté městské zástavbě, ale také při výstavbě či rekonstrukcích rušných komunikací.

Vývoj stroje probíhal v přísném utajení déle než tři roky pod krycím názvem „Projekt 710“. Jak jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, výsledek stojí za to a přepisuje veškerá dosavadní pravidla v  navrhování stavebních strojů.

Inovace přináší radikální zlepšení!
V úvodu akce, na které bylo přítomno kompletní nejvyšší vedení společnosti JCB, se jako první ujal slova ředitel pro inovace a růst společnosti JCB, pan Tim Burnhope. Ten přítomné přivítal a mimo jiné řekl: „Naši zákazníci nejlépe vědí, co od stroje očekávají. Je jím řešení, které jim zajistí ty nejlepší výsledky v oblasti bezpečnosti a produktivity. Zákazníci nám řekli, že potřebují jednoduchý stroj bezkonkurenčně řešící výhled z kabiny, s vynikající stabilitou, snadnou ovladatelností, bezproblémově se pohybující v terénu i na cestě a s co nejjednodušším servisem. Naší odpovědí na tuto výzvu byla permanentní inovace. Nyní jim přinášíme řešení, o kterých si dříve mysleli, že nejsou možná! Jsem hrdý, že díky stroji JCB Hydradig se nám podařilo s úspěchem naplnit všech pět jejich požadavků  pro stroj do 10 tun.

2


Události byl přítomen i majitel JCB Lord Bamford

Význam události podtrhla i osobní účast majitele společnosti, Lorda Bamforda. Ten k projektu, který sám inicioval, řekl: „Pro realizaci tohoto projektu jsme sestavili napříč naší společností ten nejlepší tým odborníků, jaký máme k dispozici. Tento tým pokrýval řadu nejrůznějších vědních disciplín ohromného rozsahu a analyzoval potřeby zákazníků. Všichni úzce spolupracovali na tomto projektu a postupně přicházeli s řešeními vymykajícími se běžným konvencím. Ty pak dokázali proměnit v ten nejlepší stroj. V rámci těchto inovací zde každý z nich nechal kus svého srdce. Osobně jsem přesvědčen o tom, že Hydradig změní tvář průmyslu a jeho přínos zcela jistě brzy ocení řada spokojených zákazníků.“

Slavnostní odhalení v centrále JCB
Když skončil krátký filmový triller na motivy nového stroje JCB Hydradig a opona se začala zvolna zvedat, před zraky všech přítomných se začal rýsovat zcela nový obraz stavebního stroje budoucnosti. Na první pohled snad každého hned zaujal fantastický design stroje a jeho zkosená motorová část. Právě díky tomuto opatření je Hydradig nedostižný ve výhledu z kabiny do okolí stroje, která je vyšší až o 30 % ve srovnání s jinými běžnými stroji tohoto typu. To samozřejmě zajišťuje vysokou bezpečnost práce v okolí stroje i jeho obsluze.

A co říci závěrem? Zákazník na prvním místě !
Práce na vývoji stroje zahrnovaly skutečně velmi širokou škálu požadavků zákazníků z nejrůznějších oblastí využívání stavebních strojů. Na základě provedeného výzkumu byla zpracována analýza obdržených dotazníků z oblastí veřejných služeb, výstavby silnic a dálnic, požadavků měst a obcí, stavebnictví, údržby krajiny, zemědělství a dalších oborů. Ty pak byly vyhodnoceny a promítnuty do řešení stroje. Zrodil se tedy stroj, který je jako stvořený pro práci ve stísněných podmínkách městské zástavby, či rekonstrukce provozně velmi zatížených komunikací. Stroj, který nemá konkurenci v oblasti dosahu viditelnosti kolem stroje, stabilitě díky níže položenému těžišti, pohyblivosti (dosahuje rychlosti až 40 km/hod), ovladatelnosti -  umožňuje tři typy řízení - a servisu, když běžnou denní servisní kontrolu lze snadno provést z úrovně terénu. Vítejte tedy v novém světě. Ve světě s názvem JCB Hydradig!

Ivo Románek