Samozřejmě přistupujeme ke všem aplikacím pro jejich specifické prostředí podle nejnovějších standardů kvality ISO 9001:2008 a pro Ex-ochranu je nutné splnění ČSN EN ISO/IEC 80079-34 / Certifikace IECEx OD005. Na základě vašich požadavků navrhujeme a vyrábíme řešení šitá na míru pro prostředí s nebezpečím výbuchu a pro vaše výrobní procesy. Podle vašich požadavků a lokálního umístění připravujeme dokumentaci dle místních právních předpisů a norem. Kromě splnění směrnic Evropského ATEX 94/9/EC o ochraně proti výbuchu jsou pro mnoho našich výrobků k dispozici certifikace pro mezinárodní schválení jako např. IECEx (IEC Ex Scheme), ­NEPSI (Čína), UL, cUL (USA), CSA (USA a Kanada), Cepel (Brazílie) nebo nově schválení pro východní Evropu TR-CU celní unie (EAC).

Přenositelné Ex-svítilny
Přenositelné Ex-svítilny CEAG se používají všude tam, kde je potřeba spolehlivý, bezpečný a flexibilní zdroj světla v prostředí s nebezpečím výbuchu. V průmyslových prostředích, na souši i na moři v ropném a plynárenském průmyslu – ať už pro použití v agresivním prostředí v této oblasti nebo uzavřených prostor závodu – stropních svítidel, reflektorů a ruční i strojní lampy.

Policie, hasiči a záchranná služba používají na místě zásahu z bezpečnostních důvodů pouze Ex-svítilny. Nikdy nelze vyloučit přítomnost výbušné atmosféry. Pro přenosné Ex lampy je vedle spolehlivosti a bezpečnosti typické snadné použití, robustní design, nízká hmotnost, vynikající fotometrické vlastnosti a odolnost.

Minimální bezpečnost pro zónu 1
Protože neexistují žádné fyzické bariéry v prostředí s nebezpečím výbuchu, který se dále dělí na zóny, zvláštní pozornost je věnována přenosným elektrickým zařízením. Z tohoto důvodu byly všechny přenosné svítilny CEAG schváleny pro zónu 1 s nebezpečím výbuchu. Zóna 2 je automaticky zahrnuta. Eaton Crouse-Hinds Business nabízí řešení také pro zónu 0 (například uzavřené tanky), zónu 21 a zónu 22 (např. zpracování mouky).

Výběr materiálu
Svítilny jsou vyrobeny převážně z vysoce kvalitního, nárazu odolného plastu (např. polyamid nebo polykarbonát). Pro snížení povrchového odporu pouzdra se přidávají vodivé látky, a tím se omezí tvorba elektrostatického náboje. Všechny použité plasty mohou být recyklovány. Minimální stupeň krytí pro dostatečnou ochranu elektrického zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu je IP54. Přenosné svítilny CEAG tomuto požadavku vyhovují a nabízí vyšší stupeň krytí IP 65 a IP 66. Ruční svítilny dosahují stupně krytí až IP68. Tyto svítilny byly navrženy speciálně pro použití v extrémních podmínkách, například v záplavových oblastech. Pro světelné clony se používá minerální sklo z důvodu odolnosti proti poškrábání. Tím je zajištěno, že i při použití v drsných podmínkách prochází světlo přes stále čirou clonu po celou dobu jeho používání.

Výstražná světla jsou v souladu s StVZO (německý zákon o silničním provozu) a směrnicí ADR. Speciální verze SEB 8 – tento Ex-světlomet byl vyvinut pro použití při přepravě nebezpečných věcí. Tato verze je v souladu s 94/55 / ES, a může tedy být používána jako varovná svítilna v celé Evropě.

Technologie baterií
Naše přenosné svítilny pro prostředí s nebezpečím výbuchu mohou být vybaveny dobíjecími (sekundárními články), nebo nenabíjecími (primárními články) bateriemi. Jaká baterie je z ekonomického hlediska nejlepší, závisí na příslušné aplikaci. Jsou-li svítilny používány nepravidelně, měly by být použity kvalitní galvanické články (alkalické baterie) viz IEC 60086. Pokud jsou svítilny používány často, je výhodné použít plynotěsné, dobíjecí nikl kadmium (NiCd), nikl-metal hybridní (NiMH) nebo lithium-iontové (Li-Ion) akumulátory. Vynikající vlastností těchto baterií je kromě mimořádné hospodárnosti také konstantní napětí s vysokou hustotou energie a vhodnost pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Baterie se musí
recyklovat a jsou téměř ve 100 % případů opět použité.

Ergonomie
Všechny přenosné svítilny jsou určeny pro ovládání „jednou rukou“. To znamená, že je možné zapínat a vypínat jednou rukou (i když na sobě máte ochranné rukavice), zatímco druhá ruka je volná pro plnění jiných úkolů.

Vedení světla
Za účelem dosažení optimálních vlastností osvětlení jsou všechny komponenty analyzovány, počítány a měřeny. Vývoj a výroba produktové řady je založena na výsledcích naší vlastní světelné laboratoře. Světelné charakteristiky přenosných svítilen jsou vykresleny v polárních souřadnicích stanovených v naší vlastní laboratoři osvětlení. Tyto diagramy poskytují informace o průměrném osvětlení světelného paprsku v závislosti na vzdálenosti a úhlu vyzařování.

Klasické řešení: halogenové žárovky s dvojitou žárovkou
Halogenové žárovky mají velmi jasné, bílé světlo, ale vzhledem k jejich vysoké povrchové teplotě musí být jejich světelný výkon omezen. Pomocí speciální metody je halogenová žárovka opatřena „dvojitou žárovkou“. Společnost Eaton Crouse-Hinds tak značně zvýšila užitečný světelný výkon. V důsledku toho je také možné optimálně využít výhod halogenové žárovky (vysoký světelný výkon, příjemné barvy a dlouhou životnost).

Technologie osvětlení
V závislosti na použití musí mít přenosné svítilny různou distribuci světla. Široký paprsek je vhodný pro pracovní světla nebo reflektor. To je dosaženo použitím výkonných lamp a různých systémů zaostření světla. Tento druh reflektoru umožňuje zaostřit široký paprsek do reflektoru. Různé slip-on filtry umožňují změnu barvy světla. Také je možné použít nový disperzní filtr, který se skládá z mnoha malých hranolů a umožňuje paprsek světla rozšířit bez znatelné ztráty pracovního světla.

Více světla s technologií LED
Jako průkopník v oblasti inovativních osvětlovacích systémů jsme spojili nejmodernější LED technologii s vysoce výkonnou optimalizovanou technologií reflektoru. Vysoce účinná světelná technika bílé, výkonné LED diody s nízkým požadavkem na spotřebu energie tvoří jednotný, ostrý světelný tok, který optimálně osvětluje pracovní prostor. Kromě delší životnosti světelného zdroje má LED technologie velkou výhodu v necitlivosti vůči vibracím a otřesům. Zlomené vlákno zde není možné – údržba a náhradní žárovky již nejsou potřebné!

Eaton Elektrotechnika, s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: +420 267 990 411
ElektrotechnikaCZ@eaton.com , www.eaton.cz