Z testů rovněž vyplynulo, že zvukotěsná verze systému VEKAVARIANT 2.0 spolehlivě izoluje domácnost před zvuky do 50 dB, a přispívá tak ke komfortnímu bydlení i v oblastech se zvýšenou hlučností.

Fyzikální vlastnosti okenního prvku jsou dány kombinací vlastností samotného okna a dalších součástí, jako je schránka nadokenní rolety, nebo instalační dispozice. Výrobce okenních profilů společnost VEKA proto již v minulost prováděla řadu testů schránek VEKAVARIANT v kombinaci s různými okenními systémy a typy zdiva. Díky tomu mohla výrazně zdokonalit jeden z nejvyspělejších systémů pro nadokenní žaluzie na trhu a v roce 2015 představit jeho 2. generaci VEKAVARIANT 2.0.

Vedle tradičně důležitých parametrů jako je tepelná izolace a vzduchotěsnost hraje stále významnější roli také zvuková izolace. Společnost VEKA proto provedla, vedle předchozích povinných testů zvukotěsnosti, ještě dodatečné rozsáhlé testy.

Přesné údaje pro všechny instalace
Smyslem testů bylo ověřit co největší množství rozličných instalací v novostavbách i při rekonstrukcích a renovacích. Cílem VEKA je poskytnout výrobcům oken přesné údaje o zvukové izolaci u oken vybavených schránkami VEKAVARIANT 2.0. Společnost tak celkem vyzkoušela na 50 různých kombinací stavebních prvků, materiálů a instalací. V rámci testů navíc VEKA identifikuje potenciální slabá místa, kterým je při sestavení či instalaci okenních systémů třeba věnovat zvláštní pozornost v případech, kdy jsou kladeny nadstandardní požadavky na protihlukovou izolaci.

Zvýšení komfortu bydlení v hlučných oblastech
Podstatné je, aby testy nebyly zaměřeny na určení maximálních hodnot v laboratorních podmínkách. VEKA poskytuje svým partnerům důvěryhodné údaje a certifikáty, jejichž hodnot lze dosáhnout v běžných podmínkách výroby a s komerčně dostupnými komponentami. Díky tomu lze zajistit vysokou míru jistoty dosažení požadované úrovně zvukové izolace. Z testů vyplývá, že již ve standardním provedení nabízí VEKAVARIANT 2.0 velmi dobré zvukově-izolační vlastnosti. U tradičních zděných konstrukcí s požadovanou zvukovou izolací 36 dB byly naměřeny hodnoty zvukové izolace v rozmezí 42 a 43 dB. Pro vyšší úroveň protihlukové izolace nad 40 dB VEKA doporučuje použít nové zakončovací lišty s těsněním a vnějšími i vnitřními dorazy. Lze tak dosáhnout zlepšení protihlukové izolace o 4 dB ve srovnání se standardním provedením. Otestována byla také speciálně upravená zvukotěsná verze VEKAVARIANT 2.0 dosahující hodnoty útlumu 50 dB. Tyto zvukotěsné systémy především ocení lidé bydlící poblíž hlučných komunikací typu dálnice nebo železnice. Například hluk jedoucího vlaku (bývá kolem 90 dB), by systém VEKAVARIANT 2.0 byl schopen snížit na úroveň zhruba 40 dB, což je běžné hlukové pozadí.

www.veka.cz