Jak si však poradit s hlukem uvnitř budov, který vzniká například průtokem odpadních vod? Řešením je vnitřní odhlučněná kanalizace, která se již v mnoha zemích západní Evropy stává standardem.

Hodnoty hluku vzniklého v souvislosti s provozem vnitřní kanalizace nejsou v ČR regulovány žádnou normou ani předpisem, a proto se v praxi běžně používá německá směrnice VDI 4100, která konkretizuje hodnoty povolených hlučností v závislosti na typu a účelu budovy. Maximální povolená hodnota je 20 dB. Splnění tohoto kritéria nebývá v praxi jednoduchou záležitostí. Mezi důležité faktory patří podoba a materiál instalačních objímek, vlastní koncepce kotvení potrubí, daný způsob provedení instalace kanalizace, prostorově dispoziční rozvržení potrubí či různé objemové průtoky odpadní vody. Klasický a běžně užívaný polypropylénový systém HT je v tomto případě dosti neúčinný, a proto je potřeba použít některý ze systémů vnitřní odhlučněné kanalizace.

Wavin SiTech+ pro nový standard bydlení
Naděje na změnu ve standardech bydlení představuje nová generace polypropylenového odhlučněného potrubí SiTech+ , které nedávno uvedla na trh společnost Wavin Ekoplastik. Díky nové konstrukci, složení materiálu a zvýšení hmotnosti o 20 % nabízí SiTech+ špičkové akustické vlastnosti. Polypropylenové potrubí Sitech+ má třívrstvou konstrukci, vnější vrstva se vyznačuje obzvláště vysokou odolností proti poškození potrubí, díky speciálnímu materiálu střední vrstvy jsou spolehlivě zaručeny požadované zvukově izolační vlastnosti a vnitřní vrstva potrubí zajišťuje ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího media.

Výhody ocení instalatér i investor
Systém Wavin SiTech+ si zachovává tradiční výhody plastových potrubních systémů, zejména hydraulickou hladkost, odolnost proti korozi, nízkou hmotnost a jednoduchou montáž, kterou usnadňují vylisované značky na hrdlech tvarovek v úhlech po 15° a 45° sloužící pro správnou směrovou orientaci.  Žebrované tvarovky umožňují lepší úchop, což zase zjednodušuje instalaci na obtížně přístupných místech. Značky na tvarovkách umožňují kontrolovat správnou hloubku zasunutí dříku tvarovky do hrdla. Nové černé provedení zvyšuje odolnost potrubí SiTech+ během jeho životnosti. Matný černý povrch zlepšuje ochranu proti UV záření při skladování ve venkovních prostorách staveniště.  Krátké video o systému Wavin SiTech+ nejlépe shrnuje přední výhody. Díky nim snad brzy i čeští investoři začnou více přemýšlet o komfortu bydlení a i naše bytové domy či hotely a nemocnice se přiblíží standardům, které jsou běžné v zemích západní Evropy.