Podtlakový systém převyšuje gravitační
Odvod vody z plochých střech lze řešit dvěma způsoby, a to pomocí systému gravitačního a podtlakového. Gravitační systém využívá gravitace a spádu vody do svodných a sběrných potrubí, které se navrhují vždy pouze jako polozaplněné, a to i při maximální předpokládané intenzitě srážek. Toto konstrukční omezení je kvůli tomu, aby sběrná potrubí dokázala veškerou směs vody a vzduchu pojmout a nepřelévala se. Pro dostatečný odvod vody se instaluje větší množství vtoků, tedy míst, kterými se voda ze střechy odvádí. To může jednak působit rušivě a jednak být v rozporu s konstrukcí střechy. Navíc každý tento vtok potřebuje ve většině případů svůj vlastní svislý svod, což klade vyšší nároky na napojení na kanalizaci.

Pro podtlakový systém stačí méně vtoků
Podtlakový systém oproti tomu umožňuje instalovat těchto vtoků méně. Díky tomu je eliminován počet vstupů do střešního pláště, čemuž odpovídá také menší riziko netěsnosti tohoto pláště během životnosti celé stavby. Systém funguje na principu podtlaku; tlak v trubkách je menší než tlak atmosférický, a díky tomu je voda do trubek vtahována mnohem větší razancí, než je tomu u systémů gravitačních. Ve zkratce řečeno, podtlakový systém umožňuje odvést více vody za kratší dobu, a potrubí proto může mít podstatně menší průměr. Protože díky podtlaku proudí voda v potrubí skutečně rychle, nehrozí ani usazování nečistot a není třeba vynakládat energii ani náklady na pravidelné čistění potrubí. Podtlakový systém nevyužívá svislých sběrných potrubí, to se konstruuje beze spádu a nachází se pod střešní konstrukcí. Jedno svislé potrubí postačí hned pro několik vtoků a na ležatou kanalizaci je lze připojit v tom nejvhodnějším místě, což usnadní projektování stavby.

Systém Wavin QuickStream – kvalita osvědčená například u Hyundai v Nošovicích
Vše výše jmenované splňuje podtlakový odvodňovací systém Wavin QuickStream. Tento systém byl vyzkoušen v praxi například na budovách Škoda Auto v Mladé Boleslavi, administrativním centru BBC Delta v Praze, v nošovickém závodě Hyundai nebo v nákupním centru Palác Pardubice. Zde všude se uplatnily skvělé vlastnosti tohoto systému, který dává architektům mnohem volnější ruku při navrhování stavby. Wavin QuickStream představuje ucelený systém pro podtlakový odvod vody z ploché střechy. Součástí tohoto systému jsou střešní vtoky, a to jak kovové, tak plastové, které se vyrábějí v různých variantách. Dále jsou součástí systému potrubí a tvarovky v široké škále dimenzích. Potrubí se pak zavěšuje pomocí speciálního upevňovacího systému, k dispozici jsou systémové montážní lišty, objímky na potrubí a pevné body.

Vtoky zamezí nasávání vzduchu
Velmi důležitou částí tohoto systému jsou právě střešní vtoky, které dokáží efektivně zachytit vodu a odvádět ji do potrubí. Vtoky ze systému Wavin QuickStream zamezují nasávání vzduchu do systému, a to díky speciální přepážce, která nasátí vzduchu zabrání poté, co stoupne hladina vody kolem vtoku. Vtoky jsou nabízeny ve velké variabilitě, liší se od sebe např. použitím (standardní nebo bezpečnostní vtoky), materiálem (plastové nebo kovové) nebo určením pro daný typ střešního povrchu (asfalt, různé folie, plechový žlab apod.). Vtoky lze ještě doplnit o další příslušenství, to může nabízet ohřev střešních vtoků, zajistit jejich vyšší bezpečnost nebo umožnit instalaci do zelených (zatravněných) střech.

Michal Runštuk,
Wavin Ekoplastik