Další hluk způsobuje člověk svou činností. Hluk je nejen nepříjemný, může být i nebezpečný. Vystavení vyšším hladinám hluku může způsobit nevratné změny organismu. Maximální hranice hluku v daném prostředí obvykle stanoví normy.

Zdrojem hluku jsou samozřejmě i zařizovací předměty v koupelně. Hluk vzniká při vypouštění a napouštění umyvadel a van, při sprchování, při splachování toalet, hluk vydávají i ventily a přívodní a odpadní potrubí.

Snaha o snižování hlučnosti zařizovacích předmětů není nová. V západní Evropě a zejména ve Švýcarsku a v Německu je kladen stále větší důraz na snižování hlučnosti, normy a stavební předpisy se neustále zpřísňují. Nižší hluk znamená vyšší komfort bydlení. I v České republice se stavebníci, investoři a uživatelé bytů a domů o hlučnost začali zajímat.
Společnost Kaldewei, přední evropský výrobce van, sprchových vaniček a umyvadel ze smaltované oceli, se problematice snižování hlučnosti věnuje dlouhodobě a vyvinula komplexní systém ochrany před hlukem. Systém nazvala KALDEWEI SILENCE PLUS a od roku 2015 ho nabízí i zákazníkům v ČR a SR.

Základem systému je vana opatřená velice účinnými zvukově izolačními deskami, které jsou na výrobek nalepeny již na výrobní lince.

Další částí systému je zvukově izolační sada pro vany BWS PLUS, která se skládá z těchto prvků:
-    zvukově izolované vanové kotvy,
-    spojovací zvukově izolační páska WAS 70,
-    montážní zvukově izolační páska WES 130,
-    vanové nohy 5037 s protihlukovými prvky.

Při použití všech uvedených prvků systém s rezervou vyhovuje požadavkům i velice přísné švýcarské normy SIA 181, německé normy DIN 4109/A1 a německé směrnice VDI 4100:2012-10.

Montáž vany se systémem KALDEWEI ­SILENCE PLUS zajistí výrazné snížení hlučnosti vany při napouštění a sprchování a vaši sousedé si již nebudou stěžovat, že se koupete i v pozdních nočních ­hodinách.

KALDEWEI CS, s.r.o.
Na Pankráci 322/26, 140 00 Praha 4
tel.: +420 226 218 590, fax: +420 226 218 599