Na tomto reprezentativním objektu, který je dnes již v užívání, Terracon úspěšně provedl veškeré monolitické konstrukce, podkladní betony a celý monolitický skelet objektu. Ten tvoří celkem 6 podzemních podlaží, která jsou koncepčně pojata jako tzv. „bílá vana“ bez přítomnosti izolací, a osm nadzemních podlaží. O rozsahu prací nejlépe vypovídá fakt, zde do bednění od společnosti Doka zde pracovníci Terracon uložili celkem 31 tis. m3 betonu a výstavba hrubé stavby představovala finanční objem ve výši cca 230 mil. Kč. Zajímalo nás, jak se vede Terraconu v současné době. Spojili jsme se proto s ředitelem firmy Terracon Ing. Pavlem Bartoněm a požádali jsme jej o aktuální informace. Ten v úvodu našeho setkání říká:

Zakázek sice mírně přibylo, nicméně ceny stavebních prací jsou stále velmi nízké. Ceny v našem oboru musí jít nahoru. V průmyslu se mzdy zvyšují a lidé ze stavebnictví utíkají. To má neblahé dopady na jeho stav.

Jaké to může mít důsledky?

V první fázi začnou se stoupajícím trendem stavebnictví chybět kapacity. Cena se pak určitě zvýší, nicméně díky dřívější špatné cenové politice bude na trhu nedostatek kvalitních kapacit. To může vést ke zhoršeni úrovně stavebních prací. Můj názor je, že kvalitní lidi je potřeba zaplatit. Zejména pokud po nich chceme, aby pracovali rychleji, lépe a v termínech , bude to nutné promítnout do kalkulací cen stavebních prací. Mezi kvalitou a cenou je nutné nastolit rovnováhu.

Jaká je role Vaší společnosti při realizaci monolitických konstrukci objektu?

Jednoduše řečeno - velká. Dodavatelé na nás plně přenáší odpovědnost za kompletní dodávku hrubé stavby. Příprava stavby je přitom z jejich strany mnohdy na velmi nízké úrovni. Vše za něj operativně řešíme my. V řadě případů se navíc jedná skutečně o projekční polotovary, což nám do značné míry komplikuje práci. I přes tento fakt se však často úporně trvá na ceně, což je samozřejmě k velké škodě budoucí stavby. Stále tedy ve stavařině převládá spíše obchodní duch s malým důrazem na hodnotné technické řešení. Věřme, že se tento stav v budoucnu podaří změnit.

Na realizaci jakých akcí se v současné době podílíte?

Především je to vznik řady bytových projektů. Nárůst v této oblasti je skutečně zřetelný. V Dolních Chabrech například stavíme dvě etapy čtyřpodlažního obytného souboru BD Dolní Chabry I. a II. Jeho suterén tvoří monolitický skelet s garážovými stáními. Nadzemní podlaží tvoří kombinace monolitického skeletu a zděných stěn. Podobný charakter má také bytový soubor s názvem Letňanské zahrady. Bytové objekty stojí na železobetonové podnoži a celkem pět nadzemních podlaží je opět kombinací železobetonové konstrukce s cihelnou vyzdívkou. Stavíme také stěnový skelet projektu s názvem Tulipa Třebešín. Jedná se o zakázku většího rozsahu, kdy do bednění Doka bude uloženo celkem cca 13 tis. m3 betonu. Obdobného charakteru a rozsahu je i stavba s názvem Trinity na Rohanském nábřeží v Praze.

Kterou současnou stavbu považujete za nejnáročnější?

Bezesporu mimořádnou stavbou, kterou nyní stavíme v samotném centru Prahy, je stavba s názvem Palác Národní. Zde realizujeme železobetonový nosný skelet s velkou řadou prvků z pohledového betonu dle požadavku architekta. Po dokončení bude objekt sloužit jako obchodní a administrativní centrum. Podobný charakter bude mít i rekonstrukce Šporkovského paláce v Hybernské ulici.

Požadavkem stále většího počtu architektů je aplikace pohledových betonů ve výstavbě. Jaké jsou Vaše zkušenosti?

Ano. Máte pravdu. V létě jsme stavěli dřevařský pavilon pro zemědělskou universitu v Suchdole, kde investor požadoval veškeré konstrukce z pohledových betonů v mimořádně krátkém termínu třech a půl měsíců. Stavbu jsme dokončili 31. 8. V požadovaném termínu a kvalitě. Betony pro tuto náročnou realizaci nám dodávala společnost TBG Metrostav.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí

Ivo Románek

Terracon a.s.
U Rakovky 849, 148 00 Praha 4
tel.: 244 090 761
terracon@terracon.cz , www.terracon.cz