Vibračním pluhem můžete pokládat i dvě PE40 najednou a to až do hloubky 1200 mm, přičemž nad pokládané potrubí se současně umísťuje ochranná fólie. Rýhovačem můžete hloubit výkop do hloubky až 1600 mm, šíře až 300 mm a dle typu a skladby kopacích zubů je rýhovač použitelný v nejrůznějších terénech od měkkých jílovitých půd až po tvrdé kamenité terény.

A jak probíhá samotná práce? Tím, že je Ditch Witch RT80 Quad vybaven Combem, má obsluha stroje vždy možnost výběru mezi rýhováním a pluhováním. Standardně se začíná s vibračním pluhem a v momentě, kdy půdní podmínky nedovolí pokračovat vibrováním, plynule přejdete na rýhování. Jakmile je potrubí uloženo, výkop snadno zahrnete 6-cestnou radlicí.
Produkce rýhování včetně pokládky a zahrnutí je vysoce přes jeden kilometr denně. Vibrování je ještě rychlejší a počítá se v kilometrech denně.

Vlastníkem stroje Ditch Witch RT80 Quad Combo v ČR je firma ­VIVO CONNECTION spol. s r. o., která je významnou společností v oblasti výstavby a provozování optických sítí na českém trhu. Zeptali jsme se majitele, pana Michala Mordy, jak je se strojem spokojen:

Co Vás přimělo ke koupi stroje Ditch Witch RT80 Quad?

Naše společnost se specializuje na výstavbu optických přístupových sítí NGA, ale současně budujeme i propojení mezi jednotlivými městy a obcemi NGN a potřebovali jsme výkonné řešení, abychom během stavební sezóny po žních dokázali stihnout všechnu práci do setí ozimých plodin. Šlo tedy o to provést všechny práce na zemědělských plochách během dvou měsíců v roce. S novým strojem jsme tedy nejen zvýšili efektivitu práce, ale navíc jsme se dokázali vyhnout většině plateb náhrad za škody na porostech.

Zkuste porovnat vibrování respektive pluhování s klasickými výkopy pomocí rýpadel?

Pro naše strojníky byla práce s vibra­čním pluhem obrovským překva­pe­ním. Při prvním použití pluhu jsme zjistili, že největší problém vibračního pluhu není práce samotná, ale zásobování stroje dostatkem trubek. První pár trubek o délce 500 m se nám podařilo položit za 42 minut. Protože jsme nebyli dostatečně připraveni, museli jsme práci pro ten den ukončit a objednat na další den závoz dostatečného množství trubek tak, abychom zajistili práce celý pracovní den. Oproti strojům, které jsme používali dříve - traktor bagr a třítunové minirypadlo - odpadla práce se zásypem a úklidem trasy a její ruční úprava před předáním zemědělcům. Doba práce na pětiset metrovém úseku se tak zkrátila z cca tří dnů na pouhých 42 minut.

V jakých nejtěžších podmínkách jste rýhovali?

V lednu a únoru 2015 jsme pracovali ve vápencovém lomu Cementárny Mokrá - Horákov. Na pozemcích rekultivovaného lomu jsme museli provést cca 2300 m výkopu. Celková dálka práce v lomu a jeho okolí byla cca 5 000 m. I ve velmi těžkých podmínkách, kdy největší kusy horniny měly v průměru více než 70 cm, jsme celou práci odvedli jen za necelých 22 dnů včetně zásypu a odvozu přebytečné zeminy a horniny. V areálu cementárny jsme rýhovačem prováděli i několik překopů asfaltových komunikací. Ani s touto prací jsme neměli větší potíže. Řez komunikace byl navíc úzký a i bez předchozího naříznutí měl poměrně pěkně ohraničené okraje. O to nižší byly náklady na opravu.

Jaká je Vaše běžná denní produkce?

Cca 1300 metrů s použitím rýhovače. 4 hodiny rýhování, 3 hodiny položení a spojkování trubek a 1 hodina zásyp trasy a úklid rýhy. Cca 2 km s použitím vibračního pluhu. Příprava každého 500 metrů dlouhého segmentu včetně roztažení trubek podél budoucí trasy, vložení do stroje, vibrování a pojezd strojem tam a zpět na provedené rýze pro slehnutí kopečku, který vznikne po průjezdu pluhu, zabere cca 1,5 hodiny.

Děkujeme za rozhovor