Společnost Renault Trucks, která je v této zemi velmi dobře zavedená a těší se skvělé reputaci, vyhrála výběrové řízení prostřednictvím japonské tradingové společnosti a předala panu Takashimu Saitovi, japonskému velvyslanci v Senegalu, 16 cisteren Renault Midlum určených pro usnadnění přístupu k pitné vodě venkovským obyvatelům Senegalu. Renault Trucks Sénégal také prostřednictvím svého výhradního distributora Sera Sénégal zajistí servis a údržbu vozidel.

Po vítězství ve výběrovém řízení vyhlášeném japonskou vládní agenturou dodal Renault Trucks na začátku léta japonskému velvyslanci v Senegalu Takashimu Saitovi 16 vozidel  Midlum vybavených cisternami na vodu. Velvyslanec potom během oficiální slavnosti předal darem tyto vozidla senegalskému ministrovi vodohospodářství Oumaru Sarrovi.

Posláním těchto vozidel bude zajistit venkovským obyvatelům Senegalu lepší přístup k pitné vodě. Jedná se o součást japonského programu pomoci rozvojovým zemím, konkrétněji boje proti negativním dopadům klimatických změn na místní obyvatelstvo. Servis a údržba vozidel Midlum budou zajištěny společností Sera Sénégal, výhradním zastupitelem Renault Trucks v Senegalu.

Renault Trucks je v Senegalu zastoupen již 30 let prostřednictvím výhradního partnerství se společností Sera Sénégal. Má k dispozici celou síť zajišťující prodej a poprodejní služby odpovídající standardům značky a ovládá přibližně 70 % senegalského trhu. Tento trh je složen zejména ze společností působících v sektoru dopravy uhlovodíků, stavebnictví a přepravy kontejnerů.