Prioritním cílem Asociace je prosazování kvalitních dřevostaveb na trhu v ČR, kultivování podnikatelského prostředí a popularizace oboru dřevostaveb.  Nástrojem pro zabezpečení kvality pro tento segment stavebnictví je certifikace výrobců dřevostaveb podle Dokumentu národní kvality (DNK). Splnění podmínek této směrnice je hlavním kritériem vstupu do Asociace. V posledních dvou letech si Asociace stanovila také další cíle a to zajištění resp. garanci jistoty a spokoje­nosti zákazníků.Jsem rád, že v poslední době vnímají aktivity a kompetence Asociace intenzivněji i potencionální zájemci o výstavbu svého nového domu, kteří se na nás obracejí s dotazy. Jinými slovy se dá říci, že děláme odborné poradenství pro zájemce o kvalitní dřevostavby od návrhu domu, přes inženýring až po zajištění služeb stavebního dozoru.  Důležitá je i spolupráce při zajištění výhodného financování nového domu u partnerských bank, kterými jsou např. Česká spořitelna nebo Hypoteční banka, s nimiž ADMD rozvíjí dlouholetou spolupráci na základě osvědčených produktů, určených speciálně pro dřevostavby.  Od letošního roku se mohou stavebníci, kteří si staví svou novou dřevostavbu, obrátit na nově zřízený smírčí orgán ADMD (ombudsmana) v případě, že nejsou s průběhem výstavby popř. s přístupem zhotovitele svého domu zcela spokojeni. Věřím, že kontinuální trend nárůstu podílu dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR, který nyní dosahuje již 10 %, bude dále pokračovat a že u nás bude přibývat spokojených rodin bydlících v nové dřevostavbě.

Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda ADMD
www.admd.cz