Na všech těchto prestižních objektech, které u nás vznikly v poslední době, byly použity jedny z nejkomplexnějších hliníkových fasádních systémů na trhu – značek Sapa a Wicona od společnosti Sapa Building System

V uplynulém období došlo ve Vaší společnosti k zásadním organizačním změnám. Můžete je v krátkosti popsat?
Prostřednictvím Joint Venture mezi korporacemi Hydro ASA a ­Orcla ASA vznikla nová společnost Sapa AS, která se díky tomuto spojení stala světovým lídrem v oblasti Aluminium Solutions, tzn. v technických řešeních spjatých s hliníkem. Sapa AS je tvořena divizemi vlastních lisoven, stavebních systémů a výroby přesného potrubí. Společnost má zastoupení ve více než 40 zemích světa a má přibližně 23 000 zaměstnanců s centrálou v norském Oslu.V České republice je Sapa AS zastoupena společností Sapa Building Systems, která spadá do divize ­Sapa stavební systémy. Tuto divizi reprezentují značky hliníkových stavebních systémů Sapa a Wicona. Obchodní a technická podpora je zajištěna týmy pracovníků v Brně a Praze, v úzké kooperaci s centrálou v německém Ulmu a ostatními odděleními firmy napříč Evropou. 

Jaké produktové portfolio může nyní Vaše společnost nabídnout svým zákazníkům?
Možnosti výběru zákazníka jsou velmi široké. Vzhledem k rozmanitým produktovým řadám dvou nabízených značek hliníkových profilových systémů Sapa a Wicona máme technické řešení zkrátka pro každého – od běžných hliníkových výplní otvorů jako jsou okna, dveře, zimní zahrady, prosklená atria rodinných či bytových domů, přes složitější prosklené světlíky, posuvné elementy – to vše ve standardním či pasivním řešení, až po složitá objektová řešení kancelářských, obchodních, či residenčních komplexů. V neposlední řadě bych rád zmínil špičková Hi-Tec řešení, která jsou investory a projektanty v současné době čím dál tím víc preferována – např. elektronické ovládání otvorových výplní on-line (např. prostřednictvím mobilního telefonu či centrálních ovládacích systémů) apod. Přehled všech nabízených produktových řad značek Wicona a Sapa naleznete na našich webových stránkách www.sapabuildingsystem.cz a www.wicona.cz.

Jaké jsou nejsilnější stránky Vaší společnosti?
Je jich řada. Dovolím si zmínit ty nejzásadnější, ke kterým zcela určitě patří: globální přístup a zázemí světové korporace (s podporou vlastního lokálního zastoupení), multibranding (pro každého zákazníka dokážeme nalézt řešení tzv. „na míru“), v neposlední řadě nám velmi pomáhá hustá síť našich vlastních lisoven, která nám umožňuje značnou flexibilitu. Svým zákazníkům umíme nabídnout podporu jak lokálního týmu v České republice, tak i týmu v lokaci daného projektu, to vše se zastřešením projektového servisu v centrále dané značky. V České republice se momentálně zaměřujeme na prodej dvou značek Sapa a Wicona, jak už bylo zmíněno výše, nicméně celkové firemní portfolio zahrnuje celkem 6 hliníkových stavebních systémů. Troufnu si říct, že s takovouto základnou jsme schopni pokrýt požadavky celého trhu. Mimo výše zmíněné značky do skupiny Sapa AS – divize Stavební systémy patří taky značky Technal, Domal, Original Systems a Askey. Každá značka má v Sapa AS svou definovanou pozici a určení pro daný segment trhu. Co se nabídky lisování objektových hliníkových profilů týče, neexistuje na světě dodavatel stavebních hliníkových systémů s tak hustou sítí vlastních lisoven po celém světě.

Můžete jmenovat nejprestižnější realizace staveb z Vašich systémů z poslední doby?
Z hlediska České republiky zcela jistě k nejprestižnějším stavbám naší společnosti patří Office Center Delta v Praze s takřka 22 000 m2 modulové (element) fasády značky Sapa. Takřka naproti přes cestu nyní dokončujeme novou dominantu Pankráce – budovu Enterprise Office Center s plochou opláštění cca 12 000 m2, kde jsou veškeré vnější prosklené konstrukce provedeny z hliníkového profilového systému značky Wicona. Významnou referencí značky Wicona je také úspěšný administrativní projekt The Blox v pražských Dejvicích s plochou prosklení cca 5 000 m2 – kombinace standardních okenních konstrukcí s modulovou (element) fasádou. Z dalších významných referencí z poslední doby mohu zmínit například projekt Nemocnice Svitavy, kde byly použity interiérové protipožární konstrukce Sapa, případně Rezidenční komplex Lužánky v Brně s cca 3 000 m2 prosklených ploch v systému Wicona. V současné době realizujeme řadu dalších významných projektů obou značek Sapa a Wicona v Česku i v zahraničí. 

Jaké systémy zde byly využity a v čem se jednotlivé obvodové pláště liší?
Z hlediska použití hliníkových stavebních systémů vždy zaleží na typu stavby, přání investora a preferenci našeho zákazníka. U projektu Delta byla použita modulová (element) fasáda s objektovým řešením na míru na platformě systému Sapa Elegance 72, u projektu Enterprise byl použit pro hlavní plochu fasád rámový systém Wicona Wicline 75evo s integrovanou ventilační klapkou. Pro parterové části budovy byl použit fasádní sloupko-příčkový systém Wicona ­Wictec 50.HI s vloženými dveřmi Wicstyle 75evo.  Projekt The Blox je kombinací modulových (element)  fasád ze systému Wicona Wictec 50EL a sloupko-příčkové fasády Wicona Wictec 50.HI. Samostatné okenní výplně jsou provedeny ze systému Wicona Wicline 75evo. V případě projektu Nemocnice Svitavy je použit systém s požární odolností Sapa SFB 2074/3074 a Sapa Elegance 52 FR. Projekt Rezidence Lužánky je převážně tvořen okenními konstrukcemi Wicona ­Wicline 75evo, kde spodní partery jsou realizované opět  ze sloupko-příčkového systému Wicona Wictec 50.HI. 

Pociťujete růst stavebního trhu i ve Vašem segmentu?
Ano, vnímáme růstový potenciál české ekonomiky a stavebního trhu obecně. I proto se plně soustředíme na poslední kvartál tohoto a na rok příští. Zároveň posilujeme i obchodní a technickou kapacitu a rozsah poskytovaných služeb týmů v Praze a Brně. V tuto chvíli máme jasný plán až do roku 2017 zohledňující očekávaný růst stavebního trhu a zakázek v námi nabízeném segmentu. 

Jaké jsou hlavní cíle Vaší společnosti pro nejbližší období?
Našimi hlavními cíli jsou jednoznačně neustálé zlepšování a zkvalitňování našich služeb, prozákaznický přístup, využití synergie plynoucí ze strategie multibrandingu a nabídky naší firmy jako celku.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

www.sapabuildingsystem.cz
www.wicona.cz