Centrum Pivovar Děčín (CPD) bylo otevřeno v dubnu 2014 po rozsáhlé rekonstrukci, kterou zajistila BAK stavební společnost a. s.

Bližší informace o této zajímavé stavbě nám v rozhovoru sdělil projektový manažer BAK stavební společnost a. s., Ing. Karel Köhler.

Mohl byste úvodem charakterizovat původní účel a stav objektu před zahájením rekonstrukce?

Původní účel pivovaru je blahodárný pro mysl i tělo, tj. vaření piva J. Pivovar založil v Podmoklech hrabě Maximilán Thun již na počátku 18. století, svou funkci plnil až do roku 1993, kdy byl vydražen. V roce 1995 se zde přestalo vařit pivo a začalo rozprodávání a chátrání pivovaru. Stav budov před zahájením výstavby tomu odpovídal, absence údržby a postupné rozebírání cenných kovových prvků způsobilo zatékání do objektu a postupnou degradaci všech prvků krovů a omítek.
Jakým způsobem se vaše společnost k projektu CPD dostala a co rozhodlo ve váš prospěch ve výběrovém řízení?

Vzhledem k předchozí úspěšné spolupráci na jiných projektech jsme byli investorem osloveni pro zpracování nabídky, vyhráli jsme výběrové řízení, a mohli tak čelit novým stavebním výzvám.

Jaké byly požadavky investora (architekta resp. projektanta) před zahájením prací, jakým způsobem byl pojat celkový koncept projektu?

Hlavními požadavky investora a architekta stavby bylo respektování a zachování stávajících přirozených dominant souboru budov bývalého pivovaru. Kombinace starých, památkově chráněných objektů a nové přístavby propůjčily působivý a jedinečný architektonický výraz, ojedinělý v rámci celého města. Především propojení původních členitých objektů v kombinaci režného pískovcového zdiva, režného cihelného zdiva a moderních prosklených a betonových ploch dodalo areálu potřebnou dynamiku vyžadovanou architektem stavby.

Co bylo předmětem výstavby?

Předmětem projektu Centrum Pivovar Děčín byla rekonstrukce stávajících objektů a přístavba objektu bezprostředně navazujícího na původní pivovarské budovy. Dále došlo k úpravě dopravního režimu, např. vložením okružní křižovatky mezi ulice Ruská a Sofijská, která usnadnila příjezd návštěvníkům centra z hlavních dopravních tahů a zároveň jednou ze svých větví umožní příjezd na parkoviště situované na střeše přístavby pivovaru. Podél východního průčelí vznikl dlážděný předprostor (parter) pro setkání a odpočinek návštěvníků centra se stávajícími vzrostlými stromy doplněnými nově navrženou výsadbou.

Zajisté jste při výstavbě uplatnili celou řadu technologií. Které byly nejzajímavější?

Máte pravdu, při rekonstrukci stávajících objektů a provádění přístavby jsme použili celou řadu technologií. Od různých metod založení, sanací omítek a dřevěných prvků (zachován zůstal pouze krov v objektu nové sladovny z roku 1864), sanací kamenných prvků či repasi truhlářských prvků. Pro mě byly nejzajímavější technologie týkající se oprav režného zdiva a kleneb.

Jak jste byli spokojeni s komunikací jak s investorem, projektantem, architektem, tak i vašimi subdodavateli a jak byste projekt s odstupem času zhodnotil?

Realizace projektu Centrum Pivovar Děčín trvala pouhých 18 měsíců, to by bez dobré komunikace s investorem, architektem, generálním projektantem a úspěšné koordinace se subdodavateli prostě nešlo. Z výše uvedeného vyplývá i mé pozitivní hodnocení průběhu i výsledku kompletní stavby.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický