„Výstavba hraje klíčovou roli v rozvoji lokality Bory. Začátku výstavby obytných domů musí předcházet zabezpečení služeb. Časem bude tato lokalita místem, kde vzniknou byty, maloobchody, parky, služby a bude sem zajíždět více spojů MHD,” hovoří architekt Dušan Ševela ze společnosti Penta Investments, který se podílel na přípravě projektu Bory Mall.

Nákupní centrum se nachází v severozápadní části Bratislavy, v lokalitě, kde předtím nic podobné neexistovalo. Bory Mall láká i zákazníky z oblastí mimo hlavního města, ze směru z dálnice D2 na Brno.

Rodiny v centru pozornosti
Výstavba Bory Mall trvala dva a půl roku a nákupní centrum bylo otevřené včas, před vánočními svátky. Obchodní centrum se rozprostírá na třech podlažích na ploše 54 000 metrů čtverečných, což je téměř sedm fotbalových hřišť. Prodejny, kavárny a ostatní provozy jsou umístěné na dvou horních poschodích, přízemí je vyhrazené pro motorová vozidla. Každé podlaží je přímo dostupné zvenku. Konstrukce nákupního centra zohledňuje především potřeby rodin s dětmi. Nachází se v ní největší hřiště a dětské centrum na Slovensku, kde si nejmladší členové rodiny mohou hrát například na prodavače, anebo zkusit i jiné povolání.

Architektonická přidaná hodnota
V budoucnosti se má Bory Mall stát centrem nově vzniklé městské části. Jedním z požadavků přirozeně bylo, aby nákupní centrum splňovalo tento záměr v plném rozsahu. Dalšími kritérii, které Penta v tomto případě uplatnila, jsou vysoký architektonický standard a energetická úspornost.

„Pokud věnujete architektuře náležitou pozornost, můžete dosáhnout vysokého standardu, který nestojí více, než standardní architektura,” uvádí Dušan Ševela, který je sám architektem. Nákupní centrum na vysoké architektonické úrovni přispěje ke zvýšení hodnoty obytných domů, které budou v této lokalitě časem postavené.

Přitažlivý vzhled a úspory díky Ruukki Forma
Stěny a střecha mají zásadní význam z hlediska energetické účinnosti. Vzduchotěsné konstrukce snižují objem energie potřebné na vytápění a chlazení, což na druhé straně vede k úspoře nákladů. Bory Mall požádalo o osvědčení BREEAM pro oblast životního prostředí. Při výstavbě Bory Mall byl použitý fasádní systém ­Ruukki Forma. Společnost ­Ruukki vyvinula Ruukki Forma jako kompletní fasádní systém založený na Ruukki energy panelech a designových fasádních obkladech, s cílem dosáhnout vytvoření vzduchotěsné konstrukce stěn. „V počátečním stádiu projektu jsme uvažovali i nad stěnovými konstrukcemi od jiných výrobců. Forma v sobě spojuje výhody vzduchotěsnosti a architektonické vhodnosti. Další výhodou je dvoucentimetrová mezera pro kabely a rozvody mezi stěnovým panelem a obklady Liberta Grande. Ruukki Forma přispívá ke zlepšení vzhledu fasády,” hovoří Ševela. Dvouvrstvá konstrukce stěn a fasády přináší i další výhody. Budova byla chráněná před povětrnostními vlivy mnohem rychleji již po montáži první vrstvy. S ohledem na to, že montáž pohledové fasády přichází na řadu v závěrečné fázi výstavby, není třeba se bát případného poškození povrchu fasády stavebními mechanismy.

Volba možností v architektuře se stává realitou
Architekt stále hledá architektonické řešení. Výrobci stavebních komponentů se však často drží svých produktů bez toho, aby nabízeli alternativní řešení.

„Společnost Ruukki byla v projektu aktivním partnerem a snažila se hledat alternativní řešení v oblasti architektonických detailů. Další výhodou bylo to, že společnost Ruukki přišla na staveniště s cílem hledat řešení. Nejlepšího konečného výsledku je dosaženo vždy, když panuje otevřená spolupráce a vládne dobrý týmový duch,” poznamenává Ševela. Dušan Ševela při uplatňovaní alternativních řešení v oblasti služeb zákazníkům samozřejmě oceňuje aktivní přístup.

„Společnost Ruukki vždy poskytuje informace o možnostech a zaměřuje se na způsoby, jak uvést požadavky zákazníků do praxe. Dobrým příkladem poskytnutých služeb je vytvoření zaoblených rohů v nákupním centru podle projektu, a to i naproti tomu, že ­Ruukki nemá ve svém portfoliu vhodné produkty tohoto typu. Ruukki nám pomohla dosáhnout vytyčené cíle.”

Ruukki CZ s. r. o.
Řevnická 170/04, 155 21 Praha 5
tel.: 257 311 040, fax: 257 311 041
e-mail: informace@ruukki.com
www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz