V návaznosti na představení novinek v oblasti solární termiky a fotovoltaiky na mezinárodním veletrhu ISH, který se v polovině března uskutečnil v německém Frankfurtu nad Mohanem a přinesl nové výzvy a trendy mj. i v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, uspořádala společnost Schüco pro své obchodní partnery v České republice třídenní produktové školení. Představení novinek v oblasti fotovoltaiky a solární termiky proběhlo ve dnech 22. až 24. března 2011 v konferenčních prostorách hotelů TOPhotel v Praze a PARKhotel v Brně. Více než sedmdesáti novým i stávajícím zákazníkům byly prezentovány přednosti nových tenkovrstvých fotovoltaických panelů ProSol TF, řady amorfních a mikromorfních panelů s rychlým montážním systémem vhodným pro ploché střechy MSE 100 východ/západ či nového hydraulického modulu, součásti solárně-regenerativního topného systému Schüco, která bude uvedena na trh na podzim letošního roku.

Prezentaci, která se konala za účasti obchodních zástupců Schüco, pana Martina Háka, Josefa Svobody a Viléma Měrky, ředitele divize Schüco Solar pro ČR, vedli odborníci z technické podpory pan Martin Grygar a Petr Kunc. „Nový montážní systém MSE 100 východ/západ, určený pro instalaci tenkovrstvých amorfních a mikromorfních panelů na ploché střechy, přináší výhodu v možnosti snadné instalace v úhlu 10° s použitím pouhých 4 montážních komponent a bez nutnosti dalšího kotvení, díky čemuž je eliminováno riziko zatékání vody do střechy,“ přibližuje jednu z novinek Petr Kunc z technické divize Schüco Solar ČR.

Výhoda tenkovrstvých modulů spočívá kromě lepšího výkonu také ve vyšší svobodě při instalaci, amorfní panely totiž nevyžadují doporučovaný sklon 40° ani přímé sluneční záření z jihu. Právě těchto vlastností bylo využito i při vývoji tenkovrstvých panelů ProSol TF, určených pro studené i teplé fasádní konstrukce. Oproti původním fotovoltaickým systémům, založených na krystalické bázi, nabízejí amorfní panely ProSol TF výborné celoroční konzistentní výkony i za difuzního světla (během oblačnosti a za soumraku), působícího na vertikální rovinu fasády či šikmou rovinu střešních světlíků a prosklených atrií s orientací na všechny světové strany. Mezi další přednosti patří unikátní přirozený vzhled, homogenní struktura, nejrůznější tvary a rozměry skel i různé stupně transparentnosti. Panely najdou své využití na průmyslových budovách, veřejných i bytových objektech.

Podnětnou diskusi vyvolala i novinka v podobě hydraulického modulu. Hydraulický modul, jeden z hlavních prvků uceleného solárně-regenerativního topného systému Schüco, je kompatibilní s kondenzačním kotlem, tepelným čerpadlem, solárním systémem i dalšími zdroji tepla. K tomu napomáhá zabudována interaktivní regulační jednotka ITE (Intelligence Thermal Energy), která je vybavena důmyslným softwarem a přináší tak výhody v podobě rychlejšího uvedení topného systému do provozu instalační firmou i snazšího ovládání koncovým uživatelem. „Hydraulický modul lze v individuálně nakonfigurovaných systémech použít v nových i stávajících objektech rodinného bydlení. Jeho velkou předností je schopnost řídit jednotlivé zdroje dle tepelných potřeb objektu bez nutnosti změny tepelného systému,“ dodává Petr Kunc.

Více informací naleznete na: www.schueco.cz