Cílem je získání návrhu nové organizace dopravy a vytvoření urbanistické koncepce pro veřejný prostor a rozvojové plochy, mimo jiné v návaznosti na připravovanou výstavbu železničního napojení a nový systém parkování. Před terminály by tak mělo v budoucnu vyrůst reprezentativní a příjemné prostranství s moderním řešením automobilové dopravy a parkování. Změnou má projít také současný interiér terminálů 1 a 2, který má cestujícím již při příletu evokovat začátek dovolené v Praze či České republice.

Pro stanovení urbanistické koncepce a řešení dopravy byla ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy podle standardů pro architektonické soutěže vyhlášena veřejná dopravně-urbanistická soutěž, která bude svého vítěze znát do konce roku 2015. „Věříme, že získáme nadčasové a inovativní řešení s jednoduchou a přehlednou strukturou dopravních cest, a to nejen s ohledem na budoucí napojení letiště na železnici a změnu parkovacího systému. Zároveň bychom chtěli nabídnout cestujícím kultivované prostory nejen uvnitř samotných terminálů, ale i před nimi,“ upřesňuje Václav Řehoř, předseda představenstva Českého aeroholdingu. Architekti mohou své soutěžní návrhy podat do 17. srpna 2015, kdy končí lhůta pro podání v prvním kole soutěže.

Kromě venkovních ploch projdou výraznou změnou i vnitřní prostory obou terminálů, a to díky spolupráci s celosvětově působící kanceláří Chapman Taylor International. Ta navrhla například podobu Terminálu 5 londýnského letiště Heathrow nebo cenami ověnčené obchodní centrum v Leedsu. „Společně s britskými designéry bychom chtěli proměnit vnitřní prostory Terminálů 1 a 2 Letiště Václava Havla Praha tak, aby se v nich více promítala symbolika Prahy, respektive České republiky. Mělo by se jednat o jednoduchý výtvarný návrh završený koncepcí pro budoucí úpravy interiérů letiště. Nová podoba má v návštěvníkovi jednoduchými odkazy na turisticky známé motivy a scenérie vzbudit pocit, že jeho dovolená v Praze či České republice začala již ve chvíli, kdy vystoupil z letadla,“ vysvětluje Václav Řehoř. Nový koncept by se měl do podoby terminálů promítat postupně. První výraznou změnou, kterou cestující zaregistrují, bude nové informační pracoviště Welcome Centre v Terminálu 1, jehož výstavba je plánována na příští rok.

Proměna terminálů a jejich okolí je součástí dlouhodobého záměru Letiště Praha zpříjemnit cestujícím čas, který na letišti tráví. Ten je v současné době podpořen komunikační kampaní s podtitulem Měníme letiště pro vás, která zastřešuje i změny v parkování a v oblasti stravování.