Odborní pracovníci společnosti nabízí klientům spolupráci již při projektové přípravě novostaveb, v dopravě, až po montáž na staveništi.

Naše redakce navštívila v sídle společnosti výrobně – obchodního ředitele a předsedu představenstva pana Ing. Pavla Formana, který je na této pozici od loňského května. Ten nám ochotně odpověděl na několik otázek…

Pane řediteli, jak se Vaší společnosti dařilo v době recese od roku 2008 a jak jste řešili úbytek zakázek v ČR?

Všeobecná krize, resp. krize ve stavebnictví bohužel dopadla i na naši společnost. Z důvodu výrazného úbytku zakázek jsme byli nuceni zeštíhlit počty pracovníků všech profesí, zastavit investice, atd. – tak, jako mnoho dalších firem na trhu. Naštěstí se nám i v této těžké době podařilo získat některé větší a zajímavé zakázky, např. konstrukce lakovny BROSE Kopřivnice, několik prodejen KAUFLAND, AUTO OPAT a zejména LEGO v Kladně.
Prioritně podnikáme v České republice, jsme ale také vlastníky certifikace LGA a naše výrobky můžeme vyvážet i do zahraničí.
Z významných zahraničních zakázek bych rád uvedl stavbu závodu na výrobu hliníkových kol RONAL v polském Walbřichu, kterou jsme realizovali s naší sesterskou společností HEBERGER CZ s. r. o. Společně s našimi německými partnery, společností Finsterwalder Bau Union GmbH a Heberger System-Bau GmbH, z koncernu HEBERGER, ale i samostatně realizujeme zakázky na území SRN.

Jak hodnotíte vývoj českého stavebnictví v posledním roce a jaký je Váš pohled na ceny u vysoutěžených zakázek?

Postupný obrat k lepšímu je zřejmý i v oboru pozemního stavitelství. Zakázek evidentně přibývá. Výrobní a skladovací haly, které jsou naším hlavním předmětem podnikání, opět rostou. Avšak vytendrované ceny a požadavky investorů a hlavních dodavatelů nám stále mnohdy pouze pokrývají náklady. Ale i to se již začíná měnit.

V minulých letech jste pracovali na zajímavých projektech, např. jste úspěšně dokončili dostavbu areálu IKEA na Černém Mostě. Na jakých dalších projektech pracujete v ČR nyní?

Aktuálně realizujeme několik staveb. Z větších stojí za zmínku realizace skeletu výrobního závodu ECLIPSE v Praze Uhříněvsi  a totéž pro firmu LINDE v průmyslové zóně Ostrov u Stříbra. Plocha hal činí v součtu cca 40 000 m2.

Vaše společnost vlastní technologii, kterou každý nemá. Jaké speciální vazníky a v jaké délce jste schopni vyrobit a dodat na stavbu?

Když jsme před lety vyráběli a vozili betonové vazníky délky 37,5 metrů do Rokycan, byli jsme přesvědčeni, že delší nikdy nevyrobíme. Dnes jsme posunuli hranice našich výrobních možností a zhotovujeme železobetonové předepnuté vazníky v délce 40 metrů – to každý neumí!

Po kolika kusech se tyto vazníky převážejí? Jak je logisticky složité dopravit tyto vazníky do okolních států, např. do Německa?

Vazník délky 40 metrů má hmotnost kolem 40 tun. Logistické problémy ho provází již ihned po odbednění – nosnost jeřábové techniky v hale, velikost našich skládek, resp. poloměry komunikací na nich, vyřizování všech potřebných spedičních povolení, doprovodných vozidel, zajištění speciální transportní techniky, apod.

V roce 2014 jsme dovezli na stavbu logistického centra firmy HELLMANN do Německa 18 kusů vazníků délky 39,5 metrů. Při této vzdálenosti je nutno vozit prvky po dvou kusech. I tak je transport finančně téměř stejně nákladný jako prvek sám. V České republice provádíme odvoz vždy po jednom kuse.

Vašimi zákazníky jsou hlavně velké stavební firmy a investoři nebo pracujete i s drobnými stavebníky?

Nejraději samozřejmě vyrábíme skelety pro velké haly. V roce 2008 jsme zakoupili linku na výrobu stropních panelů PARTEK/SPIROLL. Od té doby je každý stavitel rodinného domu náš vážený zákazník, kterému rádi poskytneme úplný servis od vypracování cenové nabídky, projektu po dodávku a montáž.

Jak vidíte vývoj stavebního trhu v ČR v následujících dalších letech?

Doufáme, že stávající trend bude pokračovat, a že se dočkáme i růstu prodejních cen, které by umožnily další rozvoj naší společnosti.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil

PREFA PRAHA a. s.
Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 281 031 111, fax: 281 031 405
e-mail: prefa@prefa-praha.cz, www.prefa-praha.cz