Široká paleta produktů vodovodních armatur pro všechny důležité instalace uvnitř domu zahrnuje:
- připojovací armatury praček a myček nádobí
- výtokové ventily ve sklepě a v garáži
- uzávěry pro vnitřní i venkovní prostory
- připojení pro sprchové hadice

Jejich nejdůležitějším cílem je zamezit případnému zpětnému toku vody nebo tekutin do rozvodů pitné vody. To se může stát následovně:
- Zpětné sání: vzniká, když je v přívodním rozvodu podtlak oproti připojené odběrné armatuře. Voda vnikne bez určených jistících zařízení do systému pitné vody.
- Zpětný tlak: při různém tlaku mezi rozvody teplé a studené vody a mezi armaturou, která má za směšovacím ventilem použit uzavírací ventil, může být vtlačena voda s vyšším tlakem do potrubí s tlakem nižším.
- Zpětný tok: z důvodu tíže z vyššího zařízení do níže ležícího /zásobník se vyprázdní/.

Pravidelná přezkoušení a stanovená jištění:

Jistící/ochranné zařízení, jako např. zpětnou klapku, je nutno podrobit opakované funkční zkoušce. Intervaly jsou různé podle druhu stavby, poškozené nebo vadné díly musí být nahrazeny novými. Schell nabízí odběrné/připojovací armatury s takovými pojistnými armaturami pro oblast domácností. Tyto armatury jsou přezkušovány nezávislými institucemi podle příslušných norem a obdržely německý certifikát nezávadnosti ve styku s pitnou vodou DVGW.

Norma EN 1717 uvádí 5 kategorií tekutin, které představují potenciál ohrožení. Aby se zabránilo zpětnému sání nebo zpětnému tlaku, musí být instalovány jistící armatury. Přitom se přihlíží k tomu, aby podle rizika ohrožení příslušných tekutin, byla učiněna náležitá ochranná opatření. A podle toho jsou v normě EN 1717 rozvrženy do pěti kategorií, které popisují právě potenciál nebezpečí.

Ochranné armatury mohou být samostatnými armaturami nebo součástí odběrných/připojovacích armatur. Pro určité použití je předepsána také kombinace různých skupin výrobků (zpětné klapky a přivzdušňovače potrubí) nebo použití ve zdvojeném provedení (dvojité zpětné klapky). Ochranné armatury jsou řazeny v EN 1717 podle skupin (první písmeno) a podle typů (druhé písmeno). Ke všem variantám nabízí firma Schell příslušný typ ventilu s odpovídajícím typem jištění.