Jeho úkolem je přesměrovat tranzitní dopravu z centra města, odlehčit přetížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy. Jednou z mnoha částí rychlostní silnice R1 je úsek Lahovice - Slivenec (stavba 514), který je v současnosti ve výstavbě. Tento úsek o celkové délce 6 km obsahuje dvě mimoúrovňové křižovatky, úpravu silnice I/4 v délce cca 1,9 km, estakádu přes údolí Berounky v délce 2 045 m o 37 polích, dvoutubusový ražený tunel a přemostění Slavičího a Lochovského údolí.

S výstavbou tohoto úseku jsou spojeny náročné betonáže klíčových prvků stavby. Na použitou technologii čerpání betonu jsou proto kladeny ty nejvyšší požadavky. V této souvislosti proběhlo v polovině března 2009 zprovoznění nejvyššího autočerpadla na území České republiky a Slovenské republiky o výškovém dosahu 58 m, typ SCHWING S 58 SX. Uvedení do provozu proběhlo za účasti společností SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. (zástupce výrobce) a Pražské betonpumpy a doprava, s.r.o. (provozovatel).
Celková hmotnost autočerpadla SCHWING S 58 SX je menší než legislativní limit (50 tun) a umožňuje tak bezproblémový provoz na pozemních komunikacích. Základní prvky čerpadla tvoří 4ramenný výložník o výškovém dosahu 58 m, který je do transportní polohy skládán systémem rolováním přes kabinu. Čerpadlo je vybaveno nejvýkonnější dvoupístovou čerpací baterií P 2525-120/85RB, 636 l o maximálním dopravním výkonu 163 m3 betonu za hodinu. Vysoký čerpací výkon je definován velmi dlouhým zdvihem (2500 mm) a velkým průměrem dopravních válců (250 mm) při zachování nízkého počtu zdvihů (22 /min.).
Čerpadlo je vybaveno dalšími jedinečnými prvky, typickými pro autočerpadla SCHWING, zejména:
- Spolehlivým otevřeným hydraulickým okruhem, jehož základní prvky (čerpací jednotka, hydraulické válce, řídící bloky ad.) jsou navrhovány a vyráběny přímo ve společnosti SCHWING GmbH v Herne (SRN).
- Patentovanými předními obloukovými podpěrami, které se podílí na redukci celkové hmotnosti nástavby, zvyšují bezpečnost práce díky vyloučení možnosti sevření obsluhy mezi podpěru a rám stroje, umožňují využití čerpacích jednotek s nejdelším zdvihem (2 500 mm), který při počtu pouhých 22 pracovních cyklů/min. dokáže přečerpat 163 m3/hod. Současně minimalizují prostor potřebný k jejich vysunutí do pracovní polohy.
- Patentovaným systémem řízení toku betonu do dopravního potrubí, tzv. ROCKSCHIEBEREM, který se vyznačuje automatickým dotěsněním v závislosti na čerpacím tlaku, nízkým otěrem při čerpání (s možností jeho regenerace) a schopností napomáhat přísunu betonové směsi do sacího válce. Rockschieber se dále díky svým vyrovnaným momentovým poměrům pozitivně projevuje na zlepšení čerpání špatně čerpatelných směsí.

Do dubna 2009 bylo na stavbě úseku Lahovice - Slivenec (stavba 514) rychlostní silnice R1 pomocí autočerpadla SCHWING S 58 SX přečerpáno 3 500 m3 betonu třídy C35/45XS2 (sloupy) a C40/50XS2 s přísadou mikrosiliky (mostová pole). Do konce roku 2009 by se mělo celkové množství přečerpaného betonu vyšplhat až na 15 000 m3 (dodavatel betonu: BÖGL a KRÝSL, k.s.). V souvislosti s čerpáním mostových polí je na propojovací hadici na konci výložníku autočerpadla napojen rozdělovač toku betonu, který beton usměrňuje do požadované formy.
Čerpadlo SCHWING S 58 SX je v současnosti také nasazováno na betonáže hloubených částí největší podzemní stavby budované v současné době v České republice - tunelového komplexu Blanka. Do konce roku 2009 by mělo čerpadlo přečerpat cca 12 000 m3 betonu, dodávaného společností TBG METROSTAV s.r.o.


SCHWING Stetter Ostrava s.r.o.
Moravská 1215/6, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
tel.: 596 746 780-2, fax: 596 746 783
e-mail: info@schwing.cz
http://www.schwing.cz