O jejím rozvoji jsem měl možnost hovořit s paní magistrou Andreou Fojtíkovou, majitelkou a jednatelkou společnosti, a položit jí několik otázek.

Vážená paní magistro, můžete naše čtenáře seznámit se vznikem Vaší společnosti?

Naše společnost vznikla v lednu roku 2007 spojením zázemí a kvality výrobce značek, kterým je zároveň první společník - firma Značky Praha s.r.o., a zkušeností z oboru a prostředí, mě, jako druhého společníka. Oba dva společníci se již přes deset let pohybují v oboru dopravního stavitelství a za tuto dobu si vydobyli vysoké renomé, které přenesli do nově vzniklé společnosti.

Jaké jsou profilové obory další Vaší činnosti?

Jsme firma poskytující služby v oboru dopravního stavitelství, proto máme široký záběr činností. Začali jsme jako firma, která se zabývá dodávkami a montážemi dopravního značení a veškerých prvků pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. S tím je úzce spojená naše poměrně dobře vybavená půjčovna dopravně inženýrských opatření. V létě 2007 jsme do portfolia činností přidali provádění vodorovného dopravního značení v barvě i v plastu. Na podzim 2007 jsme přibrali montáže svodidlových systémů, dodávky a montáže zábradelních systémů a veškeré zámečnické práce. Všechno to jsou sezónní práce, proto v zimních měsících navíc zajišťujeme zimní údržbu místních komunikací a chodníků.

V neposlední řadě zpracováváme projekty a pasporty dopravního značení na místních komunikacích, pasporty místních komunikací a projekty dopravně inženýrských opatření včetně projednání na příslušných místech.

Rozšiřujete v současné době svou specializaci? O dodávky jakých zařízení?

V loňském roce jsme rozšířili služby o provádění drobných stavebních a zemních prací jako např. výkopy kabelových tras, montáže sloupků pro světelnou signalizaci. Také děláme základové patky pro portály. Na jaře loňského roku jsme začali provádět prořez a zalévání spár, trhlin, smyček apod.
Také jsme rozšířili specializaci o dodávky a montáže zámečnických výrobků pro soukromé a developerské projekty jako jsou výrobní haly, skladové areály a bytové domy. Prvních dvou zmíněných se týkají hlavně různé nájezdové ochrany, těch druhých dvou pak zábradlí na společných prostorech, balkonech apod.

Můžete našim čtenářům stručně vyjmenovat na jakých zakázkách jste se v poslední době podíleli?

Zakázek je spousta, z těch známějších, kde jsme například prováděli kompletní dopravní značení, bych mohla jmenovat Shopping Centrum II - Kika Plzeň a Plaza Plzeň, Makro Karlovy Vary, Tesco Dolní Slavkov a spousta dalších. Ze svodidlových systémů vyberu např. I/21 obchvat Planá, kde jsou svodidla typu Fracasso. Ta jsou osazena také v Doupovských horách. Jako jeden ze subdodavatelů jsme se zúčastnili první fáze liniového řízení dálnice D1, kde jsme prováděli svodidlové systémy v okolí nově zřizovaných portálů. Z větších mostních objektů, kde jsme dodávali a montovali zábradlí, uvedu např. Bořislav - Teplice, Byňov, Znojmo, Kraslice apod. Hodně zajímavá práce byla na developerském projektu bytových domů Dolní Měcholupy, kde jsme mimo jiné montovali balkonová zábradlí ze systému Werzalit.

Z významných odběratelů bych jmenovala např. Ředitelství silnic a dálnic ČR, jednotlivé správy a údržby silnic, JHP mosty, SDS Exmost, Berger Bohemia, Strabag, Herkul, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, Eurovia S.O.K. nebo města a obce v kraji apod.

Jaká je působnost Vaší společnosti na stavebním trhu v rámci České republiky?

Původním záměrem bylo zaměřit působnost společnosti především na Plzeňský a Karlovarský kraj. Například svodidlové a zábradelní systémy a základové patky pro portály ale realizujeme po celé republice. Vzhledem k oborům působnosti společnosti je pro nás důležité, kde se v České republice právě provádí opravy infrastruktury. Republika není zase tak veliká, takže jsme zvyklí za prací dojíždět.

Můžete zhodnotit uplynulé roky a porovnat se současnou recesí?

Řekla bych, že nás čekají slabší roky. Nedokážu posoudit jak moc se nás celosvětová krize dotkne či nikoliv. Recese je hodně znát např. u developerských projektů, které se rozjíždějí pomaleji a spousta jich je pozastavených. Některé stavby se zastavují do doby, kdy na ně bude zajištěno financování. Na druhou stranu se zase spousta dopravních staveb zahajuje a pro nás tam bude práce až na konci, tzn. koncem letošního roku nebo příští rok. My jsme ti fináloví jezdci.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil


Značky Plzeň, s.r.o.
K Trnové 106, 330 12 Horní Bříza
tel.: 371 653 921, fax: 377 220 750
e-mail: a.fojtikova@znacky-plzen.cz
http://www.znacky-plzen.cz