Quadrio tvoří šest budov. Pět věží kanceláří, které jsou při pohledu shora uspořádány do tvaru čtyřlístku, na které navazuje samostatně stojící bytový dům. Quadrio nepřináší jen nové obchodní, kancelářské nebo skladové prostory, ale doplňuje i bytový fond v centru Prahy.

Toto nové multifunkční centrum je významnou 3D křižovatkou, kde se protínají pěší trasy spojující otevřeným průchodem ulice Spálenou a Vladislavovu a nákupní pasáže Quadrio s obchodním domem MY. Nechybí zde ani vertikální komunikace tvořené řadou výtahů a metrem. Na konstrukci těchto monolitických železobetonových objektů bylo využito velké množství různých systémů společnosti PERI, zvolených optimálně podle potřeby generálního dodavatele stavby, firmy Metrostav.

Bednění obvodových stěn v podzemních podlažích tvořilo stěnové bednění TRIO, vzepřené jednostranně s opěrnými rámy SB. Pro zhotovování dalších záběrů prováděných ve větších výškách byly nasazeny překládané lávky pro jednostranné bednění SKS. Stěny komunikačních jader, ztužujících celou konstrukci, byly obedněny osvědčenými systémy TRIO a DOMINO. Obloukové stěny ramp pomohl vytvarovat systém kruhového bednění RUNDFLEX. Oválné sloupy byly lity do forem z kombinace panelů TRIO a polovin kruhového bednění SRS, pravoúhlé sloupy byly betonovány s pomocí sloupového bednění QUATTRO a RAPID. Všechny stropy byly obedněny flexibilním stropním bedněním MULTIFLEX, které nejčastěji podepíraly podpěrné věže ST 100, s výjimkou galerií, kde byly nasazeny věže z lešení PERI UP Rosett.

Na několika místech byly vytvořeny menší podpěrné konstrukce ze systému lešení ­PERI UP a pro montáž obvodového pláště bylo postaveno fasádní lešení.

Vybudování napojení stávajícího eskalátorového tunelu se sklonem 30° znamenalo prodloužení tohoto tunelu zhruba o 6 m při rozdílu výšek 3 m. Jakékoliv práce prováděné z nakloněné roviny v úhlu 30° jsou z hlediska bezpečnosti práce velmi rizikové. Technici PERI zvolili následující řešení: naklopenou rovinu ve sklonu vyrovnali únosnou pracovní plošinou, na které bylo možné bezpečně smontovat bednění ve vodorovné poloze.

Nastavením délek podpěrných vřeten SLS s pomocí jeřábu pak byla bednicí forma naklopena do potřebného úhlu a celá konstrukce jako vozík dotlačena do požadované pozice. Vyrovnávající únosná plošina z nosníků GT 24, závor SRU a podpěrných vřeten SLS, připravená na stavbě, se musela pevně ukotvit do betonové konstrukce, aby nemohlo dojít k jejímu posunu. Pojízdnou konstrukci tvořily rolny s podvozkem sestaveným ze závor SRU a kolejnic RCS, na který byly s pomocí vřeten SLS uloženy vrchlíky.

V montážní hale v Jesenici byly předem smontovány vrchlíky ze závor GRV, které na stavbě umožnily nastavení bednění do potřebného poloměru klenby 4 m. Po osazení předem smontovaných částí byla forma opláštěna. Vozík se po plošině pohyboval ve válcovaných U profilech. Před betonáží byla forma přikotvena a rozepřena systémem MULTIPROP s rámy MRK.

PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311, fax: 222 359 315
e-mail: info@peri.cz, www.peri.cz