Zájem o účast je velký, v tuto chvíli jsou největší lídři z oboru již přihlášeni a potěšující je i větší zájem firem, které se na veletrhu budou prezentovat poprvé.

Doprovodný program je připravován ve spolupráci s mnoha odborníky a zahrnuje řadu novinek:

Fórum Dřevo a střechy
Nosným tématem veletrhu je dřevo a dřevěné konstrukce. V rámci fóra, jehož garantem je ČKAIT, zazní užitečná témata, jako jsou normové požadavky na střechy, dřevěné střešní konstrukce, opravy krovů, ochrana dřeva, kondenzace a vlhkost ve střeše či poruchy dřevěných střech.

Fandíme řemeslu
Nový projekt na podporu řemesel v ČR, který v roce 2014 zahájila AMSP ČR, bude prezentován formou společné expozice řemeslných cechů, ukázkami prací a řadou přednášek.

Konference Izolace 2015
16. ročník prestižní akce s nosným tématem "Systémy vodotěsných izolací spodní stavby"

Mezinárodní odborná konference Coil-Coating představí dvě stěžejní témata - moderní technologie výroby lehkých střešních krytin a výhody a nevýhody plechových střech.

Další zajímavá témata přednášek a seminářů
Rekonstrukce střech – každodenní semináře zaměřené na šikmé i ploché střechy
Zateplení kvalitně – výběr, užívání a údržba ETICS (Cech pro zateplování budov)
Bezpečnost práce na střeše – půldenní seminář
Zelené střechy a fasády – příklady úspěšně realizovaných střech v ČR
Úspory energií v rodinných a bytových domech
Solární elektrárny na střeše a další…

Stavební poradenské centrum s podporou ČKAIT a ČVUT v Praze
Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energií
Centrum fasád

Souběžně se koná:
Solar Praha – 11. ročník veletrhu obnovitelných zdrojů a úspor energií
Řemeslo Praha – 3. ročník veletrhu pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků.

Střechy Praha s.r.o.
pořadatel veletrhů Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha
tel.: 296 397 305
strechy@strechy-praha.cz, www.strechy-praha.cz