Mezi takové společnosti patří i říčanská firma Kosogass – inženýring s. r. o. Ta za více než 23 let své existence realizovala nové plynovody i rekonstrukce všech dimenzí i tlaků. Jedná se o plynovody kategorie B2 (40 – 100 bar, což je tranzitní systém v ČR) a plynovody kategorie B1 (16 – 40 bar, regionální distribuční soustava, která přivádí plyn do regulačních stanic měst a obcí).

Již dříve se zkušený tým pracovníků firmy ­Kosogass účastnil realizace takových akcí, jakými byly rekonstrukce plynovodu DN 300 PN 40 na Mostecku v délce 5 600 m, rekonstrukce VTL plynovodu DN 500 č. 4 mezi Kutnou Horou a Kolínem v délce 9,5 km nebo naposledy v roce 2013 náročné rekonstrukce VTL plynovodů DN 500 v úseku Záluží – TU4/12, Struhařov – Jemniště a Horušice – Sulovice.

Ve své činnosti pokračuje Kosogass také v současné době, kdy v uplynulém období zajišťoval stavební úpravu VTL plynovodu DN 500, 40 barů v oblasti Černého Mostu. Akce byla zajímavá tím, že se nejednalo o klasickou rekonstrukci potrubí, ale jeho rehabilitaci.

Ta spočívala v tom, že se místa jako segmentová kolena odstraní a další části plynovodu se natlakují vodou na mez kluzu materiálu. Ta se vypočte ze vzorků potrubí odebraných z plynovodu a následně je na plynovodu proveden tzv. stresstest.
Ve skutečnosti to znamená, že potrubí se nafoukne vodou pod tlakem 95 barů. Tlakem dodávané vody se potrubí roztáhne a jeho zpětným smrštěním pak dojde k likvidaci mikrotrhlin v potrubí i svárech. Běžný provozní tlak plynu v potrubí je ve srovnání s tímto tlakem pouhých 25 barů. V místech, kde potrubí tlak nevydrží dojde k jeho výměně.

Kosogass se však podílel i na realizaci dalších akcí. K nim patří například také rekonstrukce plynovodu DN 500 v trase Bílina – Bystřany, kdy bylo původní potrubí nahrazeno potrubím DN 300. V katastru obce Mstětice na severovýchodu Prahy pak pracovníci firmy provedli rekon­strukci VTL plynovodu DN 500 novým potrubím DN 500 v délce 4 km.

Další práce v oblasti výstavby plynovodů provedl Kosogass v rámci subdodávky v Brandýse nad Labem. Zde se jednalo o potrubí VTL DN 500.

Vedle výstavby plynovodů zajišťuje Kosogass také výstavbu vodovodů a kanalizací. Firma disponuje veškerým technickým a strojním vybavením pro realizaci těchto prací. Patří k nim i technologie pro uzavírání potrubí – T. D. W. Stopple II.
Tato technologie umožňuje uzavření vysokotlakých plynovodů a produktovodů za plného provozního přetlaku, a zachovat tak zásobování energií pro jednotlivé odběratele. Kosogass využívá technologií T. D. W. v dimenzích DN 80 / 100 / 150 / 200 / 300 ANSI 600 (PN 100) a to v rozsahu dvou kusů od každé dimenze pro oboustranné uzavření potrubí s možností zhotovení bypassu.

Spolupráce s firmou Kosogass je pro investora garancí kvality a splnění všech dohodnutých termínů.

Ivo Románek

KOSOGASS - inženýring s.r.o.
Říčanská 1754, 251 01 Říčany
tel.: 323 602 149, fax: 323 604 550
e-mail: kosogass@kosogass.cz , www.kosogass.cz