Změnu přineslo až období funkcionalismu, kdy jejich neotřelý půvab objevili nejen majitelé rodinných domů, ale i podnikatelé jako například Baťa a jeho již legendární rodinné domy pro dělníky ve Zlíně. Dnes již světoznámá díla architekta Gočára a dalších není třeba připomínat. Lícové cihly TERCA Klinker dnes stavebníci oceňují jak pro jejich estetickou funkci, tak pro dlouhou životnost a nulovou potřebu údržby takto provedené fasády. Fasáda z režného zdiva má vynikající samočisticí funkci. Každý déšť ji omyje.

Ostře páleným lícovým cihlám (cihlám páleným při vysokých teplotách) se lidově říká "zvonivky" podle zvuku při jejich poklepu. Vzhledem k použitým surovinám a technologii výroby se jedná o naprosto přírodní, ekologický a recyklovatelný materiál.

Vypálení až do slinutí
Hlavní výhodou lícových cihel je jejich vysoká pevnost, mrazuvzdornost a objemová hmotnost. Jsou proto velmi odolné proti mechanické a chemické zátěži i vlivům klimatických podmínek a počasí. "Lícové cihly TERCA Klinker se vypalují při velmi vysokých teplotách kolem 1 100 °C," vysvětluje ing. Vladimír Pravda ze společnosti Wienerberger. "Materiál tak naprosto dokonale sline, jeho jednotlivé složky se navzájem spečou." Přestože lícovky mohou na první pohled vypadat pouze jako "okrasa" fasády, jejich možnosti i využití jsou mnohem širší. Dobře se uplatní i při dotváření prvků zahradní architektury, skvěle je lze také využít v interiérech. Řezáním těchto cihel na poloviny a jejich použitím s celými cihlami je možné dosáhnout širokou škálu zajímavých a architektonicky působivých vazeb.

 

Krása lícových cihel TERCA je skutečně nesmrtelná
Krása lícových cihel TERCA je skutečně nesmrtelnáVícevrstvé konstrukce pro úspory nákladů
"V případě využití lícovek na realizaci vícevrstvého zdiva je možné kromě zkvalitnění bydlení po estetické stránce zlepšit i tepelně technické parametry zdiva," vysvětluje Pravda. Vícevrstvé konstrukce se dělí na dva základní typy a to vícevrstvé konstrukce s odvětrávanou vzduchovou mezerou a na vícevrstvé konstrukce bez odvětrávané vzduchové mezery. Pokud již samotná vnitřní vrstva obvodové stěny s rezervou splňuje tepelně technické požadavky, je možno navrhnout variantu provětrávaného, či neprovětrávaného zdiva bez tepelného izolantu. Jestliže samotná vnitřní vrstva obvodové stěny nesplňuje tepelně technické požadavky a je nutno ji zateplit, je možné opět navrhnout variantu provětrávanou, či neprovětrávanou, ale s použitím tepelného izolantu vloženého mezi nosnou konstrukci a režné zdivo. Nejčastěji používaným typem je třívrstvé uspořádání - nosná konstrukce, tepelná izolace, vzduchová mezera a obvodový plášť z lícového zdiva. Vzduchová mezera má mimořádně příznivý účinek na vlhkostní režim stěny, tloušťkou tepelné izolace lze dle potřeby měnit tepelně technické vlastnosti stěny a vnější lícová vrstva plní funkci estetickou a samočisticí. U dvouvrstvého zdiva je vnitřní vrstva obvodové stěny z cihelných bloků POROTHERM od fi rmy Wienerberger, které samostatně splňují tepelně technické požadavky. Vnější lícová vrstva plní funkci lícového zdiva a vzduchová mezera má příznivý účinek na vlhkostní režim stěny.

Pásky bez rozšiřování základového pásu
Lícové obkladové pásky se vyrábějí řezáním z lícových cihel, proto mají stejně unikátní design, vysokou trvanlivost i vynikající vlastnosti jako lícové cihly. Na rozdíl od cihel je stačí pouze nalepit. Pro vytvoření fasády proto není nutné rozšiřovat základový pás kolem domu. Pásky nemají nosnou funkci. Jejich využití je velmi široké. Protože je lze stejně jako cihly různě řezat, umožňují lepení v různých vazbách. Jedinou podmínkou pro práci s tímto materiálem je správně připravený podklad. V současné době je největší uplatnění obkladových pásků v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem, kde získáme lepší tepelně technické vlastnosti obvodové konstrukce a nový vzhled fasády s vynikajícími samočisticími vlastnostmi režného zdiva. Jak říká ing. Pravda: "Nesmrtelná krása je lícová cihla TERCA Klinker." Více informací lze získat na www.terca.cz nebo na www.porotherm.cz.