„Naším cílem je poskytnout zákazníkům nejen ucelenou řadu prvků pro orientaci zrakově postižených, ale i odbornou pomoc při jejich instalaci a konzultační servis,“ říká v úvodu našeho rozhovoru jednatel firmy, Ing. Ladislav Fiala, MBA.

Jaká je působnost vaší firmy?
Stále se považujeme za rozvíjející se společnost a naše působnost se tedy postupně rozšiřuje. V současné době jsme kromě ČR aktivní v několika dalších zemích Evropské unie. Slibně se také vyvíjí spolupráce v oblastech východní Evropy a Blízkého ­východu.

Jaké konkrétní produkty zahrnuje vaše výrobkové portfolio?
Naše společnost vyrábí, dodává a instaluje široké portfolio podlahových orientačních prvků pro nevidomé a částečně zrakově postižené osoby. Jedná se zejména o varovné, signální a hmatné pásy a umělé vodicí linie. Tyto prvky nabízíme z různých materiálů, jako jsou např. metakrylátová pryskyřice, polyuretan, dřevo, slitiny hliníku, ušlechtilé nerezové materiály či mosaz. Naše prvky respektují doporučující mezinárodní ISO normu, která upravuje základní rozměrové a tvarové charakteristiky podlahových orientačních systémů. V jednotlivých státech pak obvykle při vývoji a výrobě našich produktů úzce spolupracujeme s národními organizacemi zastřešujícími zrakově postižené osoby. V České republice jsme takto v kontaktu se Sdruženou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) a Pobytovým rehabilitačním a rekvalifikačním střediskem Dědina. Instalace v interiérech koordinujeme s regionálními zástupci NIPI.

Pro jaké aplikace jsou tyto prvky vhodné?
Zaměřujeme se na exteriérovou i interiérovou aplikaci. Naše produkty jsou vhodné na všech místech, kde je třeba nějakým způsobem usnadnit bezpečný pohyb zrakově handicapovaných osob.

V exteriérech je ve většině případů použití našich výrobků řešeno vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. Jedná se např. o označení přechodů pro chodce či napojování přirozených vodicích linií, podle kterých se zrakově postižení orientují. Interiérové aplikace obvykle umožňují bezpečný pohyb a orientaci osob se zrakovým postižením od vstupu do objektu po první místo, kde jsou jim poskytnuty potřebné informace či další pomoc. Naše prvky takto slouží jak ve veřejně přístupných prostorách jako jsou nádraží, knihovny či úřady, tak i v soukromých objektech (banky, pošty, nákupní centra).

Můžete nám přiblížit hlavní výhody vašich výrobků?
Výhody bychom mohli rozdělit asi na 3 základní oblasti. Z materiálového pohledu je to šíře používaných materiálů, ze kterých jsme schopni naše produkty vyrobit. Tyto už jsem jmenoval výše. S tím zároveň úzce souvisí cenové rozpětí námi nabízených řešení. V neposlední řadě jsou to i způsoby instalace. Zde bych zmínil, že technické řešení instalace většiny našich produktů umožňuje montáž dvěma způsoby, a to buď pevným ukotvením do podlahy, nebo jejich nalepením. Naše výrobky totiž dodáváme i v samolepicím provedení, které nevyžaduje žádný zásah do podlahy. K tomuto nyní hojně využívanému způsobu aplikace nás doslova „dotlačily“ dotazy a požadavky zákazníků, kteří si nepřáli, aby se při umísťování orientačních systémů jakkoli narušovaly mnohdy velmi drahé povrchy v interiérech.

Kde bychom mohli vaše produkty vidět „­naživo“?
Z geografického pohledu je možné námi dodané výrobky spatřit na různých místech, počínaje např. Institutem profesionální rehabilitace nevidomých v Moskvě a konče malým vesnickým barem na západě Francie. Z posledních instalací v České republice můžeme zmínit například budovu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Masarykovu univerzitu v Brně, vlakové nádraží ve Vsetíně či několik poboček České spořitelny (Pardubice, Brno, Zlín, Hradec Králové).

Vzhledem k povaze a velmi úzkému profilu užití vašich výrobků bych se rád zeptal, jaký je vlastně cíl vaší společnosti?
Naším cílem je uspokojit co nejširší spektrum zákazníků, a to jak z pohledu nabízené palety možných materiálů, tak i z pohledu finančních možností investora. Ze zkušeností dobře víme, že řešení pohybu nevidomých (zejména v interiérech) jsou často buď zcela opomíjena, nebo doplňována až dodatečně, a to s velmi omezeným rozpočtem. Právě díky spektru nabízených materiálů jsme schopni nabídnout vhodné řešení zohledňující aktuální možnosti investora. Výsledkem by měla být větší dostupnost těchto systémů, ze které budou samozřejmě nejvíce profitovat jejich koneční uživatelé – zrakově postižení spoluobčané.

Na koho by se měl potenciální investor obrátit v případě zájmu o vaše produkty?
Zájemcům o naše produkty doporučujeme, aby si podrobně prostudovali naše internetové stránky, seznámili se s portfoliem našich výrobků a předběžně si ujasnili své představy. Následně nás mohou kontaktovat buď pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách nebo prostřednictvím tamtéž uvedené e-mailové adresy či telefonních kontaktů.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Handi-friendly s.r.o.
Československého exilu 1888/4, 143 00 Praha 4 – Modřany
tel: +420 602 738 071
e-mail: info@handi-friendly.com ,www.handi-friendly.com