Kondenzační kotel CerapurComfort představuje komfortní zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody a je vhodný zejména pro toho, kdo chce ušetřit nejen náklady za palivo, ale současně i životní prostředí a ponechat si do budoucna možnost využít i další zdroje pro modernizaci topného systému – např. kombinace se solárními systémy pro přípravu TV nebo i s podporou vytápění či tepelným čerpadlem.

Kondenzační kotle CerapurComfort se od kondenzačních kotlů nabízených na českém trhu liší zejména použitým unikátním výměníkem WB 5 z lehkých slitin, který na malém objemu umožňuje vytvořit velkou teplosměnnou plochu. Výměník je navíc velmi dobře přístupný pro čistění bez nutnosti demontáže a je na něj poskytována prodloužená pětiletá záruka.

Vestavěná elektronika kotle v kombinaci s podtlakově řízenou plynovou armaturou a elektronickým řízením otáček ventilátoru, který žene směs plynu a vzduchu do hořáku, zajišťuje minimální kolísání přebytku vzduchu „lambda“ a tím velmi dobrou účinnost - respektive normovaný stupeň využití 109 % v celém rozsahu plynule řízeného výkonu.

Kondenzační kotel CerapurComfort je standardně osazen elektronicky řízeným 7 rychlostním oběhovým čerpadlem s možností nastavení charakteristiky při konstantním i proporcionálním tlaku. Dalším nadstandardem je, že zatímco u většiny kotlů je při využití ekvitermní regulace nutné zachovat trvalý chod oběhového čerpadla, CerapurComfort umožňuje „inteligentní“ odpojování chodu oběhového čerpadla, čímž dochází k úspoře elektrické energie.

Velký důraz je kladen na tichý chod kotle. Součástí dodávky jsou protihluková podložka na stěnu za kotel a pryžový tlumič na montážní připojovací lištu. To omezuje vznik eventuálních možných vibrací přenášených konstrukcí stavby, zdivem, či trubkami topného systému.

Připojení na topný systém je provedeno pomocí montážní lišty, kde rozteče přívodů jsou již několik desetiletí stejné, takže při záměně nového kotle za starý není třeba velkých stavebních zásahů.

Teplou vodu může CerapurComfort ohřívat buď průtokem v případě kombinovaného provedení ZWBR nebo ohřevem do připojeného nepřímo ohřívaného zásobníku. Kombinovaná varianta šetří díky svým malým rozměrům místo a je vhodná zejména do bytů a domků, kde rozvody TV nejsou příliš dlouhé. Výhodou je maximální využití kondenzač­ního režimu i při přípravě TV a taky skutečnost, že se ohřívá jen takové množství vody, které je v daný okamžik požadováno.

Varianta sestavy kotle a nepřímo ohřívaného zásobníku nabízí celou řadu výhod. Mezi ně patří možnost napojení cirkulačního okruhu, dostatečné množství teplé vody na více odběrných místech současně a trvalá zásoba teplé vody v izolovaném zásobníku, což znamená snížení počtu startů kotle, a tím snížení spotřeby plynu.

Odtah spalin je řešen běžným koaxiálním potrubím d80/D125 a Junkers má k dispozici i sady pro řešení odtahů komíno­vými šachtami a rozdělené odtahy v délkách, jež jsou schopny vyhovět prakticky všem běžným instalacím.

Efektivním řešením pro nové instalace i modernizace starších otopných systémů je kombinace kotle CerapurComfort s novým tepelným čerpadlem pro přípravu teplé vody Supraeco SWO 270-2X, které značka Junkers uvedla na trh na jaře tohoto roku. Pro více informací navštivte naše internetové stránky www.junkers.cz


Vladimír Štaif
Ing. Pavel Kvasnička

Bosch Termotechnika s.r.o. - Obchodní divize Junkers
Prùmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.: 840 111 190, fax: 272 191 173
e-mail: junkers.cz@bosch.com, www.junkers.cz