Cílem architekta bylo navrhnout prostor pro kanceláře a zaměstnance tak, aby byl nejen funkční a přívětivý, ale i schopný proměn, zdůraznil odpovědný architekt Juha Pasanen z ateliéru Vauhtivilva Oy. „Chtěli jsme vytvořit vzrušující budovu, která bude splňovat v každém ohledu moderní požadavky dnes i v budoucnu. Hned na počátku jsme především hledali energeticky úsporná řešení. Již v roce 2007 jsme do naší koncepce prozíravě zahrnuli předpisy na úsporu energií, které v tomto roce vstoupily v platnost,“ vysvětluje Pasanen.

Z architektonického hlediska spočíval problém zejména v tom, jak budovu začlenit do městského prostředí a neustoupit přitom od jejího individuál­ního charakteru.

„Bezprostřední okolí budovy bylo pro nás velkou výzvou. Od začátku bylo jasné, že výběr správné fasády se stane mimořádně důležitým faktorem. Měla být přirozeně výrazná a podtrhovat charakter objektu,“ říká dále Pasanen.

Pro rovnoměný a kompaktní pravoúhlý tvar ekologické budovy byly rozhodující funkční a technické požadavky na moderní pracovní objekt. V této souvislosti poukazuje Pasanen na následující výhody: „Modulární struktura umožňuje soulad s technickým vybavením budovy, speciálními požadavky úřadů, které zde budou mít sídlo a rovněž s danými podmínkami pro klimatizaci, vytápění a požadavky na ekonomiku stavby.“

Přesná práce
Projekt si od fáze plánu až po realizaci vyžádal maximální preciznost, např. vzhledem k přísným požadavkům na tolerance kazetové fasády. „Proto jsme se rozhodli nahradit původně předpokládané rámy z betonových pilířů ocelí od firmy Ruukki. Tak se nám relativně snadno podařilo dodržet požadovanou rozměrovou přesnost. Kromě toho jsme mohli použít několikapatrové pilíře, které navíc urychlily montáž,“ říká Mika Kaikkonen, inženýr hlavního dodavatele Lujatalo Oy.

Vzhledem ke speciálním požadavkům na upevňování fasádních kazet Cor-Ten je přesná práce mimořádně důležitá. Fasáda je z větší části upevněna na pomocných rámech okenních pilířů. „Části spojené s venkovním obkladem, jako konstrukce oken s oplechováním boků, jsou zhotoveny z anodizovaného hliníku. Na něm se nemůže rozšířit rez, která sem mohla být na začátku montáže přenesena ze stěn. Materiály, které architekti vybrali, představují optimální řešení. Firma Rovakate Oy, která prováděla obklady, vytvořila z budovy skutečný magnet pro oči,“ vysvětluje Kaikkonen s úsměvem.

Pohostinná a funkční
Investor ekologické budovy, která poskytuje přístřeší nejrůznějším stavebním, plánovacím a dopravním úřadům státní správy, je státní společnost „Tilakeskus“, která odpovídá za všechny stavební a plánovací záměry města Oulu a navíc spravuje městské investiční prostředky v oblasti základní renovace nemovitostí. Původně se do nové budovy měla přestěhovat i „Tilakeskus“, avšak v důsledku sloučení obcí zůstala na svém dosavadním místě. Zástupce vedoucího „Tilakeskus“ Johan Alatalo však přesto stále zdůrazňuje výhody stavby. „Díky inteligentnímu uspořádání oken a efektivnímu využití prostor se architektovi podařilo přivést do budovy spoustu světla. Ke světlosti objektu přispívá i vysoké fórum.“

Kvalitu budovy potvrzuje i pozitivní odezva pracovníků městské správy, kteří jsou zde zaměstnaní.

„Stavba se v praxi osvědčila jako energeticky velmi úsporná a navíc poskytuje možnost snížení tepelného zatížení v létě. Celkově je projekt velmi efektivní, protože celkové náklady stavby nedosáhly původní kalkulace,“ vysvětluje Alatalo.

Dobře naplánováno - z poloviny hotovo
Mauri Hautala, odpovědný vedoucí prodeje firmy Ruukki, vyzdvihl zejména dlouhou životnost a výbornou odolnost fasády zhotovené z oceli Cor-Ten.

„Díky obsáhlému projektu jsme získali jistotu, že nikde nevzniknou plochy, na kterých by se mohla hromadit voda. Uvážili jsme všechny zvláštní vlastnosti tohoto materiálu, který účinně předchází riziku koroze. Dodavatel stavby výrazně přispěl k tomu, že objekt je tak dokonalý,“ zdůrazňuje Hautala dobrou spolupráci.

Firma Ruukki dodala kromě fasádních kazet Cor-Ten600 i velkou část prefabrikovaných lišt. Celkově bylo osazeno 2 200 m2 plechu. Cenově se ocel Cor-Ten neliší od srovnatelných materiálů používaných na fasády.

Ruukki CZ s. r. o.
Řevnická 170/04, 155 21 Praha 5
tel.: 257 311 040, fax: 257 311 041
e-mail: informace@ruukki.com, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz