V loňském roce společnost realizovala několik velice zajímavých staveb. Dvě z nich bychom rádi představili podrobněji.

ÚOCHB AV ČR v. v. i. – A+B – Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu a stavba garáží pro osobní automobily

V Praze v Dejvicích jsme realizovali velmi zajímavou fasádu pro Ústav Organické Chemie a Biochemie Akademie Věd ČR. Generáním dodavatelem stavby je sdružení Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., SYNER, s. r. o. a CGM Czech a. s.

Vnitřní plášť je atypická celoskleněná sloupko-příčková fasáda ze systému Schüco FW 60 zakřivená v obou dvou směrech. Zasklení je realizováno transparentními trojskly a neprůhlednými parapetními smaltovanými skly. V každém podlaží jsou do fasády osazena motoricky otevíravá ven výklopná okna.

Vnější předsazený plášť je tvořen hliníkovým atypickým rastrem, do kterého jsou vloženy horizontální natáčecí lamely, které mají kromě architektonické funkce i funkci stínění proti slunci. Lamely jsou buď z hliníkových tlačených profilů nebo jsou skleněné s hliníkovým nosným prvkem. Jednotlivé lamely jsou spřaženy do sekcí, které jsou pomocí elektromotorů natáčeny v závislosti na poloze slunce. Světelná pohoda v interiéru je dosažená pomocí interiérových plisé rolet, ovládaných rovněž elektropohony. Prostor mezi vnitřním a vnějším pláštěm je zpřístupněn pro mytí a údržbu pomocí pororoštových lávek v každém poschodí.
Součástí naší dodávky je i prosklený spojovací krček, spojující starou a novou budovu a atypický výstup na střechu. Obě dvě konstrukce jsou zhotoveny z fasád­ního systému Schüco a jsou zaskleny izolačními trojskly. Jak spojovací krček tak i výstup na střechu jsou atypické, zakřivené konstrukce v obou dvou směrech. Tyto reali­zováné konstrukce jsou navrženy a zrealizovány na hranici možností dnešních sloupko-příčkových fasád.

Masarykova univerzita Brno – Ceitec
Ceitec je samostatným vysokoškolským ústavem, který vznikl na Masarykově univerzitě. Jedná se o projekt výstavby vědeckého centra excelence. Stavba se skládá z celoskleněné fasády s polygonálním půdorysem z izolačních dvojskel nesených na nerezových systémových bodech Sadev osazených ve sklárně do dvojskel. Body šroubovány k odpovídajícím systémovým pavoukům, které některým z systémových principů řeší potřebné dilatace v zavěšení dvojskel.

Dále jsme realizovali kruhový světlík, kde byly použity prosklené prvky ze skružených hliníkových sloupko-příčkových systémových profilů.

Nosná ocelová podkonstrukce světlíku je tvořena obloukovými vazníky profilu rozmístěných v osové vzdálenosti 4 m. Tyto vazníky jsou uloženy na eliptickou železobetonovou atikovou zídku a kotveny přivařením k předem zabetonovaným kotevním deskám.
Fasádní rastr zajištující příslušné odvodnění a odvětrání zasklívacích spár i upevnění trojskel ze systému Schüco FW50+. Zasklení plochy světlíku čirými trojskly upevňovanými v prostoru meziskelních rámečků s požadovanou světelnou a protisluneční charakteristikou. Geometrie zasklení je navržena z rovinných lichobežníků uspořádaných do tvaru navazujících komolých jehlanů naležato.

Závěrem by jsme chtěli poděkovat všem zúčastněným za skvělou spolupráci, která vedla k dokončení těchto staveb.

MEGAMONT s.r.o.
Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
tel./fax: 543 255 677
e-mail: info@megamont.cz , www.megamont.cz