Jedná se o jednu z největších zakázek v části realizace LOP, včetně zajištění návazných projekčních prací. Objekt je součástí areálu ČVUT v Praze 6, se vstupy z ulice Jugoslávských partizánů. Projekt je velice náročný jak z důvodů technických požadavků zadavatele, tak i z důvodu logistických, a to především kvůli umístění objektu na hlavní třídě vedoucí do centra a napojených přilehlých obslužných komunikacích.

Výroba jednotlivých modulů a sloupkopříčkových fasádních konstrukcí, včetně ocelových kotvících prvků a hliníkového oplechování, probíhá v rámci vlastního výrobního potenciálu ve výrobních prostorách společnosti MEGAMONT s. r. o. Vzhledem k vysokým technickým požadavkům na kvalitu provedení jednotlivých výrobků je již ve výrobním procesu nastaven kontrolní systém, na kterém se přímo podílí zástupci investora i generálního dodavatele. Z důvodu vyloučení možných chyb projekčních prací zajistila společnost MEGAMONT s. r. o. externí kontrolu (supervizora). Jeho hlavním úkolem je připomínkování hlavní části dílenské dokumentace a návazných detailů jednotlivých konstrukcí, včetně dopadů na teplotechniku a akustiku dodávaných konstrukcí. Zasklení fasádních konstrukcí je provedeno kombinací izolačního trojskla, v neprůhledných částech je prostor s tepelnou izolací uzavřen smaltovaným sklem. Zasklení jednotlivých modulů probíhá při jejich výrobě ve výrobních prostorách společnosti MEGAMONT s. r. o. Zasklení ostatních konstrukcí LOP bude prováděno na stavbě, kde pro rozvoz do jednotlivých pater bude použit stavební výtah a pro dopravu skla na místo určení bude použita vakuová přísavka v kombinaci se zdvihacím zařízením. Pro realizaci je vybrán a odsouhlasen systémový hliníkový materiál dodávaný firmou SCHÜCO. Projekční práce budou prováděny s využitím doporučených systémových technických řešení firmy SCHÜCO u jednotlivých návazných detailů a napojení na okolní svislé i vodorovné konstrukce. Ve výrobě se systémový materiál opracovává dle katalogových listů dodavatele. Vybraný systém společnosti SCHÜCO i veškeré ostatní použité materiály splňují náročné teplotechnické, akustické, energetické a požární požadavky s ohledem na způsob budoucího využití objektu.

Budova A je kombinací sloupkopříčkových prosklených fasád hlavního vstupu, požárního schodiště a 10. nadzemního podlaží, jejíž součástí je prosklená střecha a modulová fasáda. Z důvodu pootočení jednotlivých pater, mimo severní strany, jsou moduly v každém patře znovu zakládány. V místě pootočení jsou podhledy a římsy tvořeny klempířským oplechováním z lakovaného plechu. Montáž modulové fasády bude probíhat po jednotlivých patrech v návaznosti na denní harmonogram montáže ocelových a betonových konstrukcí. Současně probíhají práce ocelářů, betonářů a LOP na jednotlivých patrech nad sebou za využití jednoho stavebního jeřábu a minimálních skladovacích prostor. Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na zvýšená opatření k ochraně fasádních konstrukcí polepením ochrannou fólií (lakovaný hliníkový systémový materiál, skleněné výplně, oplechování), aby nedocházelo k jejich poškození při montáži ocelové konstrukce a betonáže nad již namontovanými prvky LOP. V parteru jsou po obvodu moduly nadrozměrné velikosti s výškou 4 740 mm, ve kterých jsou osazeny vstupní dveře. Moduly na západní, východní a jižní straně jsou osazeny motoricky ovládanou stínící technikou.

Budova B je na západní straně tvořena prosklenou sloupkopříčkovou fasádou s předsazenými prosklenými rizality, s klempířským oplechováním říms a podhledů. Severní strana je v místě dostavby ze sloupkopříčkové prosklené fasády. Na jižní straně jsou okenní výplně z rámových profilů a dostavba opět ze sloupkopříčkové prosklené fasády. Východní strana je v rekonstruovaných částech tvořena výplní otvorů z rámových profilů mimo fasády respiria, která je ze statických důvodů z fasádních sloupkopříčkových profilů. Dostavba je celá z fasádních sloupkopříčkových profilů.

Veškeré práce budou prováděny v druhé polovině roku 2015 a dokončeny v první polovině roku 2016.

MEGAMONT s.r.o.
Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
tel./fax: 543 255 677
e-mail: info@megamont.cz , www.megamont.cz