Jednalo o cca 26 000 m3 frézovaného materiálu v časovém úseku osmi dní za využití čtyř fréz. Nikdy v historii společnost ­FREKO tak objemnou zakázku nerealizovala vlastními kapacitami. Aby bylo možné společně s objednatelem termín splnit, bylo nutné vše důkladně naplánovat.

„Často se stává, že se realizace nedá skloubit s koncepcí plánu. I my jsme byli nuceni předběžně řešit veškeré problémy, které na stavbě vznikaly. Probíhala řada jednání s objednatelem i všech úrovních vedení. Důsledná příprava se velmi pozitivně projevila při samotné realizaci. Nastala věc málo pravděpodobná. Dvě frézy v okamžiku vypověděly funkčnost práce. I na takové varianty jsme museli být připravení. Zdržení v tomto dni se rozprostřelo mezi dny předchozí a následující. Dalším dílčím problémem z mého pohledu bylo dosažení vyfrézování prvního úseku, protože ihned poté následovalo provádění dalších ­prací ostatními zhotoviteli,“ řekl ­Přemysl Jáně, ředitel divize frézování FREKO a. s.

Nakonec vše dopadlo v souladu s plánem. Výsledkem bylo dodržení plánovaného termínu i dosažení rekordních denních výkonů zaměstnanců v množství frézovaného materiálu na frézu. „Bylo nutné pozitivně motivovat všechny zaměstnance, aby si uvědomili, jak nutné je takový výkon podat. Nešlo jen o prestiž naší společnosti. Zároveň bylo cílem podpořit naše objednatele - společnosti ­COLAS CZ a. s. a Porr a. s. Zakázka je středem pozornosti celé republiky. Pokud se vše daří, o stavebníkovi není zmínka. Kdybychom však selhali, zcela jistě by to poškodilo nejen naše dobré jméno. Mnoho důvodů bylo hnacím motorem, proč u této zakázky jít na hranu svých možností,“ ­dodal ­Přemysl Jáně.

„Během pracovního období jsme čelili i jiné komplikaci. Nemohli jsme nabídnout našim zákazníkům vlastní plnohodnotné kapacity. Po domluvě jsme tak byli nuceni posouvat termíny realizace. Velmi kvalitní byla spolupráce s dopravcem, který zajišťoval odvoz materiálu. Bez jeho součinnosti bychom těžko dokázali uspět,“ doplnil Přemysl Jáně.
Nyní je realizace v polovině. Přejeme společnosti FREKO, aby nabyté zkušenosti využila i v druhé etapě (směr do Prahy), která ji čeká v červenci letošního roku.

FREKO a.s.
Teplárenská 602, 108 00 Praha 10
tel.: 272 702 860
e-mail: freko@freko.cz , www.freko.cz