Novinka společnosti ROCKWOOL, kompletní fasádní zateplovací systém Ecorock® FF,
představuje ucelené řešení pro novostavbu i rekonstrukci. Jeho základ tvoří tři izolační desky z kamenné vlny Frontrock Max E, Fasrock LL a Fasrock a kompletní stavební chemie i omítkové směsi nezbytné pro celkovou realizaci fasády.

Všechny komponenty systému ECOROCK® FF jsou voleny tak, aby umožňovaly komplexní a jednoduchou realizaci fasády a přitom splňovaly vysoké nároky vlastníků budov. Zateplení pomocí kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) musí být provedeno vždy z certifikovaných komponentů. Nový fasádní systém ECOROCK® FF je na trhu dostupný od dubna 2014, a to u vybraných partnerů v prodejnách stavebnin.

Volba izolačních desek
Základem systému Ecorock® FF jsou tři desky z kamenné minerální vlny, mezi nimiž lze volit podle technických parametrů. Fasádní deska Frontrock Max E disponuje patentovanou dvouvrstvou strukturou. Horní zhruba 2cm tuhá vrstva je odolná proti riziku mechanického namáhání. Zároveň nabízí lepší přídržnost stěrkové hmoty a usnadňuje rychlou montáž. Měkčí flexibilní spodní část desky umožňuje přizpůsobení se menším nedokonalostem fasády. Dvouvrstvá struktura desky takto poskytuje pevnost a pružnost současně. Je dostupná v tloušťkách od 60 do 280 mm. Deska Fasrock LL představuje lamelu s kolmými vlákny. Díky svým vlastnostem je ideální pro stěny s těžkou povrchovou úpravou místo omítky – například cihelnými pásky nebo keramickým obkladem. Deska je vhodná i pro realizaci zateplení zaoblených povrchů a stěn. Je dostupná v tloušťkách od 50 do 300 mm. Systém doplňuje tuhá deska s podélnými vlákny Fasrock v tloušťkách od 20 do 200 mm. V tloušťkách od 20 do 50 mm se využívá pro izolaci stěn okolo oken.

Lepidla, kotvy a omítky
Další komponenty systému Ecorock® FF tvoří lepicí a armovací hmota, kotvicí prvky, výztužná síťka a penetrační nátěr. Dále omítka s volbou složky, nutnou pro vlastní realizaci. V rámci systému lze vybírat mezi třemi druhy – minerální omítkou pro barvení, probarvenou pastovitou silikátovou omítkou a barvenou pastovitou silikonovou omítkou. Pro variantní barevnost fasády je v případě silikátových a silikonových omítek k dispozici 214 barev a množství struktur a granulací omítky. U minerální omítky lze vybírat mezi 160 odstíny. Všechny typy omítek a barev jsou přitom výrazně odolné vůči znečištění.

Komplexní systém pro novostavby i rekonstrukce
Systém Ecorock® FF představuje ucelené a kvalitní řešení pro izolaci vnějších obvodových stěn, jež je snadno využitelné pro novostavby i rekonstrukce. Uplatní se na různých typech podkladů, například betonových, zděných i dalších. Kamenná vlna zajišťuje výbornou tepelnou izolaci se součinitelem tepelné vodivosti 0,036 W.m-1.K-1 jednak proti uniku tepla v zimním období a také prostupu tepla dovnitř budov v letním období. Splňuje vysoké nároky na akustický útlum rušného vnějšího prostředí, zachovává prodyšnost stěn, je hydrofobizovaná a vyniká dlouhodobou stálostí. Kamenná vlna je nehořlavým materiálem (ve třídě reakce na oheň A1) a významně přispívá k požární bezpečnosti staveb. Zároveň je přírodním materiálem, který zaručuje plnou recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Další informace naleznete na www.rockwool.cz.