Řada měst a obcí stojí před otázkou, jakým způsobem získat a co nejefektivněji investovat finanční prostředky na modernizaci soustav veřejného osvětlení.

ELTODO-CITELUM, S. R. O.
je jedním z nejvýznamnějších subjektů v České republice, který se stará o zkvalitňování technické i estetické úrovně veřejného, slavnostního a historizujícího osvětlení ve městech a obcích.
První v tuzemsku ve velkém měřítku úspěšně realizovalo projekt PPP (Public Private Partnership), a to právě v Přenesené Správě Veřejného Osvětlení.

Přenesená správa veřejného osvětlení
Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah, který spočívá v přenesení správy, obnovy, provozu a údržby veřejného, popř. slavnostního architektonického osvětlení na smluvního partnera. Smluvní partner se jako správce a provozovatel stará o celkový chod soustavy veřejného osvětlení, včetně komunikace s třetími osobami. Obec či město v tomto případě zůstává majitelem zařízení a rovněž si ponechá funkci dozorujícího a kontrolujícího orgánu. Princip PSVO spočívá v co nejrychlejším snížení energetické náročnosti technického stavu svěřeného zařízení a dosažení optimalizace nákladů na údržbu.

Přenesená správa spočívá v těchto základních oblastech:
•    provozování a údržba veřejného osvětlení,
•    nákup a řízení spotřeby elektrické energie,
•    plánování a realizace investic,
•    financování prací,
•    správa svěřeného majetku.

Dlouhodobý smluvní vztah Vám zajistí:
•    modernizaci systému VO bez nutnosti vlastních investic,
•    výměnu zastaralých svítidel za ekologická, spolehlivá a úsporná,
•    přesné řízení doby svícení a omezení denního údržbového svícení,
•    optimalizaci provozních nákladů, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti vašeho veřejného osvětlení,
•    realizaci stmívání osvětlení během nočního provozu,
•    inventarizaci a přesnou evidenci vašeho majetku (VO),
•    preference moderních řešení při obnově sítě či její nové výstavbě,
•    kontrolu kvality prací provedených při údržbě či obnově zařízení,
•    garanci odborného dohledu při budování nového VO cizími investory

233 000 svítících bodů
364 LOKALIT V ČR

ELTODO-CITELUM, S.R.O.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

divize obchodních aktivit
e-mail: kittelm@eltodo.cz
tel.: 261 344 1105
mobil: 725 308 451
www.youtube.com/eltodocitelum