Malý tlak ve vodovodních trubkách dodavatele vody vede ke špatné funkci mnohých průmyslových i domácích zařízení, sprchou počínaje a například technologií filtrace vody konče. Mnozí z uživatelů jsou pak postaveni před potřebu řešení takovéto situace.

Stále ještě se najdou "koumesové", kteří na stávající přípojku namontují nějaké čerpadlo (většinou to co je nejblíže po ruce) a bez jakékoli regulace je nechají dnem i nocí posilovat tlak tu o 5, tu o 50 metrů vodního sloupce. Tento extrém sice mnohdy zajistí nízkou vstupní investici, ale za to se rychle projeví na provozních nákladech. Ti, co tomu "rozumějí", ještě dodají nějaký ten tlakový spínač a zajistí alespoň zdání regulace. Tato řešení se pak vyznačují množstvím posléze doplňovaných vylepšení, jako jsou pojistné nebo redukční ventily, obtoky, clony atd.

Odpovědnější zákazníci se však obrátí na znalé projektanty anebo přímo na výrobce specializovaných zařízení. Ti jsou pak schopni nabídnout širokou škálu výrobků, jež lze aplikovat přímo na konkrétní potřeby. Jedním z předních světových výrobců automatických tlakových stanic je firma WILO SE. Sortiment WILO výrobků tohoto oboru sahá od jednočerpadlových zařízení, určených především pro hydrantové rozvody protipožárních systémů, až po šestistupňové stroje zajišťující dodávku vody do satelitního městečka. U protipožárních systémů je jednoduchost regulace a řízení obětována spolehlivosti a výrobní jednoduchosti. V praxi sice všichni doufají, že hořet nikdy nebude a čerpadlo vlastně nikdy nepoběží (z těchto důvodů je řídící skříň vybavena funkcí samo kontroly, jež pomocí vlastní diagnostiky určí, zda systém je v dobrém stavu, nebo upozorní údržbu na nutnost opravy), ale dojde-li i přesto k požárnímu zásahu, to je k otevření požárního hydrantu, jednoduchý tlakový spínač zaznamená pokles tlaku, čerpadlo se rozeběhne a pak již dodává maximální možné množství vody, aby pod značkou WILO zachránilo mnohé další hodnoty.

Mezi tato jednočerpadlová zařízení však také patří vodárny HMP, které, na rozdíl od běžných samonasávacích vodáren určených k čerpání ze studní, jsou zkonstruovány na posílení tlaku ve stávajícím systému. Proto jsou tak oblíbená při zajišťování dodávek vody do půdních nástaveb, v satelitních částech obcí, k modernizacím bytů a rodinných domů. Je to spolehlivý a na údržbu nenáročný stroj. I u těchto jednočerpadlových systémů však můžeme zaznamenat trendy, které dnes automatické tlakové stanice provázejí. Kromě používání nerezových materiálů na průtočnou hydraulickou část jde především o využívání elektroniky a plynulé regulace otáček pomocí frekvenčních měničů.

Mnozí provozovatelé vyšších typů stanic, například ve výškových budovách, již oceňují výhody tohoto uspořádání. Plynulá regulace přináší především úsporu energie. Nezanedbatelné je však také snížení celkového hluku, prodloužení životnosti zařízení, odstranění vodních i elektrických rázů do příslušných sítí a pro uživatele důležité minimalizování výstupní tlakové diference. Z posledně jmenované výhody plyne nejen odstranění nepříjemného kolísání tlaku vody, ale i úspora vstupních nákladů ušetřených za tlakovou nádobu.

Klasické jednočerpadlové modely s profesionálními frekvenčními měniči jsou dnes stále častěji doplněny o cenově dostupnější varianty zařízení s plynulou regulací otáček. Některé typy čerpadel WILO jsou proto doplněny o řídící jednotku Sirio, která při přijatelné ceně pro spotřebitele v domácnosti umožňuje využít výše uvedené výhody. Nejvíce ale oceňují výhody automatických tlakových stanic uživatelé vícečerpadlových variant. I jejich řada začíná na typech bez plynulé regulace, výrobně jednoduchých a cenově nejdostupnějších, využitelných pro dodávku vody do technologií, které nejsou závislé na konstantním tlaku (ve stavebnictví, ...). Historicky dalším vývojovým typem, který však i dnes nachází uplatnění například u čerpadel s vysokým příkonem nad 22 kW, jsou automatické stanice s řídicí skříní opatřenou jedním frekvenčním měničem, který obsluhuje běžná čerpadla s asynchronním motorem. Výhody plynulé regulace jsou kombinovány s relativně levnými čerpadly. Vysoký komfort provozu podtrhávají nadstandardní informace řídicího panelu, jako je počet odpracovaných hodin jednotlivých čerpadel, historie poruch, možnost napojení GSM brány, záskoky atd.

V současnosti nejoblíbenější verzí jsou stanice s několika čerpadly, kdy však každé z nich je opatřeno vlastním měničem. Průběh tlakové křivky je pak skutečně konstantní, což se u provozovatele projeví absencí i mírných tlakových špiček při připínání/odstavování dalšího provozního čerpadla. Umístění tlakové nádoby za takovouto stanici je pak opravdu neobvyklé. V odůvodněných případech, jež jsou dány potřebou minimálního objemu, například při ztrátě elektrické energie, je pak možno volit menší velikost nádrže než u zařízení bez plynulé regulace. Mnohdy si zákazník všimne, že ATS Wilo mají malé 8militrové nádobky již přimontovány na výtlačném potrubí. Ty však slouží jako ochrana měřicího čidla tlaku a do potřebného záložního objemu se nezapočítávají.

Několik praktických rad pro výběr stanice:
Ne vždy poskytovatel vody umožní přímé napojení stanice na vodovod. Většinou se pak využívají tak zvané přerušovací nádrže, které jsou však beztlaké a u stanice se musí počítat menším nebo vůbec žádným přetlakem v sání. Velikost nádoby je závislá na průtočném množství stanicí. Zařízení je vždy třeba chránit proti běhu na sucho. Běžně se však tato ochrana automaticky nedodává, neboť její typ závisí na způsobu připojení. Saje-li stanice například z nádrže, používá se běžně elektrický plovák blokující ATS při poklesu pod minimální úroveň hladiny. Je-li stanice napojena na vodovod, používá se tlakové čidlo.
Rychlé změny tlaku při velkých objemech vody (míchací zařízení betonárek, apod.) nelze kompenzovat pouze regulací otáček. Zde je pak opravdu nutný záložní zdroj objemu - tlaková nádoba.

Při volbě jednoduššího typu stanice, bez plynulé regulace je jednou z limitujících hodnot četnost spínání - startů čerpadla. Velikost tlakové nádoby je do značné míry dána právě možnostmi střídání čerpadel a četností jejich sepnutí, které by nemělo přesáhnout 30 cyklů za hodinu u jednoho motoru.

Toto krátké představení výrobního sortimentu automatických tlakových stanic Wilo mělo za cíl seznámit čtenáře s některými aspekty a specifiky těchto zařízení. Doufáme, že při potřebě podobných zařízení si čtenář vzpomene na šíři uvedeného sortimentu a využije naší nabídky.
Pro bližší informace i pomoc při výběru nejvhodnější varianty se ­obraťte přímo na Wilo Praha s.r.o.,
www.wilo.cz

Autor: Petr Vacek, Wilo Praha


WILO Praha, s.r.o.
Obchodní 125, 251 01 Čestlice
tel.: +420 234 098 711
, fax: +420 234 098 709
e-mail: info@wilo.cz, http://www.wilo.cz