Společnost PÓROBETON Ostrava vyrábí ucelený sortiment zdicích prvků pro hrubou stavbu. Pórobeton je ekologicky čistý materiál vhodný pro bytovou výstavbu, průmyslové objekty i rekonstrukce. „Situace ve stavebnictví není příznivá, ale my očekáváme růst odbytu. Nejlepší cesta, jak obstát na náročném trhu, je inovace, která přinese zvýšení kvality a rozšíření sortimentu,“ uvedl ­Mieczy­slaw Molenda, místopředseda představenstva společnosti Pórobeton Ostrava a. s.

V závodě v Ostravě – Třebovicích nyní probíhá ve spolupráci se specializovanými firmami rozsáhlý proces obměny strojní technologie. Zkušební provoz bude testován v únoru a březnu. „Trh se stavebními materiály definuje nové požadavky a trendy, jako například další snižování objemových hmotností produktů, zvýšení přesnosti a odolnosti zdicích prefabrikátů. Naším cílem je podnik posunout k vyšší efektivitě a konkurenceschopnosti. Zásadní bude i nová možnost vyrábět tzv. bílý pórobeton, který je velmi oblíben u velké části spotřebitelů,“ dodal Richard Berný, ředitel společnosti PÓROBETON Ostrava a. s.

Modernizací procházejí všechny výrobní uzly od sofistikovaného uložení surovin, jejich přepravy, navažování, homogenizace, přes optimalizaci klimatických podmínek ve zracím i stabilizačním poli. Šetrnější bude i samotná manipulace s výrobky před jejich expedicí, která bude z podstatné míry robotizována. Z ekologického hlediska je nutno zmínit i pořízení moderních filtračních systémů a bezpečnější nakládání s výbušnými látkami v rámci plně automatizovaného hliníkového hospodářství.

Nová technologie umožní navýšit výrobní kapacitu zhruba o třetinu. Díky modernizaci společnost dále zásadní měrou zlepší kvalitu šedého pórobetonu (na bázi popílku) a nově bude vyrábět také bílý pórobeton (na bázi křemičitého písku). Navíc maltárna, která je již rok součástí výrobního podniku a vyrábí speciálně vyvinutou zdicí maltu, bude nově vyrábět i další dva druhy malt spe­ciálního užití. Modernizace nebude mít patrný dopad na cenu pro zákazníky. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a ­inovace.

Výroba pórobetonu v Ostravě - Třebovicích má dlouhou tradici, v letošním roce oslaví 50 let od zahájení provozu. Výrobky společnosti PÓROBETON Ostrava se využívají ve stavebnictví. Hlavním trhem je Česká republika, na export jde zhruba 30 % výrobků a to hlavně na Slovensko a do Polska. Firma zaměstnává 90 lidí a jejich počet zůstane po modernizaci zhruba stejný.

PÓROBETON Ostrava a.s.
Třebovická 5543/36, 722 02 Ostrava-Třebovice
tel.: +420 596 966 073, 084, 085
email: info@porobetonostrava.cz
www.porobetonostrava.cz