Ústředním tématem připravovaného ročníku jsou šikmé střešní pláště. Toto téma není voleno náhodně. V posledních letech se v naší činnosti objevuje neustále se zvětšující množství případů poruch šikmých střech, které řešíme ať už v rámci znalecké činnosti nebo též v rámci rekonstrukčních projektů a to jak krytiny, tak zejména stavebně fyzikální problematiky těchto střešních plášťů. Jedná se ve většině případů o výrazné nedostatky, jako jsou výskyt plísní, špatné zateplení, které má za následek vysokou energetickou náročnost pro vytápění či chlazení objektů nebo snížení akustického komfortu vlivem nedostatečné neprůzvučnosti. Zásadním krokem při návrhu šikmého střešního pláště je volba krytiny a její součásti a ta má svá pravidla hry. Když se podle nich nehraje, dochází k problémům, které je pak nutno řešit a to je většinou poměrně komplikované nebo nákladné.

Program této konference bude obsahovat celý průřez problematiky šikmých střešních plášťů od návrhu až po (ne)oblíbenou patologii, poruchy a zejména jejich prevenci.

Konference je založena na příspěvcích předních odborníků, jakými jsou Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D. nebo Ing. Luboš Káně. Zastoupeny budou i zástupci jak prováděcích firem, tak významných výrobců. V případě Vašeho zájmu o aktivní účast na této konferenci např. formou příspěvku do sborníku můžete poslat téma Vašeho příspěvku nebo dotaz o informace na konference@izolace.cz. Registrace účastníků proběhne od 1. 12. 2013 do 10. 1. 2014. Podrobné informace najdete na www.izolace.cz.

Kromě samotného odborného programu bude v rámci konference Izolace 2014 vyhlášen již třetí ročník Memoriálu Antonína Fajkoše pořádaný časopisem Střechy-Fasády-Izolace. Samozřejmostí bude i tradiční tombola pořádaná ve prospěch chráněné dílny Eliáš.

Hlavním mediálním partnerem konference je odborný portál pro stavební izolace a stavební fyziku izolace.cz. Dalšími mediálními partnery jsou časopisy Materiály pro stavbu, Stavební a investorské noviny, Střechy-Fasády-Izolace, vydavatelství Grada Publishing, a.s. a Jaga Media, s.r.o., internetový portál tzb-info.cz a agentura Stavokonzult.

Společně s partnery konference, kterými jsou KNAUF INSULATION, spol. s r.o. a JUTA a.s. Vás jménem pořádající společnosti A.W.A.L. s.r.o. srdečně zveme a těšíme se na shledanou v lednu.

Ing. Marek Novotný Ph.D. – odborný garant konference

Ing. Marcel Pelech – ředitel společnosti A.W.A.L. s.r.o.