Šplhací plošiny typu MCP jsou dvoustožárové, pohybují se rychlostí 9 m/min po sloupech s ozubením, vozí pracovníky a mate­riál do celkové hmotnosti 1,5 tuny a mohou být využity až do celkové výšky 100 m. Na této budově jde konkrétně o výšku 74 m a plošiny slouží nejenom jako transportní zařízení, ale hlavně jako efektivní a komfortní pohybující se pracovní prostor, který je vhodný hlavně pro provádění rekonstrukčních prací na železobetonových sloupech skeletu této budovy tj. otryskání, dále pak vlastní sanaci, dodatečné zpevnění apod. V podstatě se jedná o pohyblivé elektrické lešení, které by tak mohlo v budoucnu nahradit v mnoha případech použití stávající lešeňové konstrukce. Tato náhrada by přinesla nejenom ohromné množství energetických a materiálových úspor při výrobě lešeňových trubek a ostatních částí klasického lešení, ale i mnohé technologické výhody, které by umožnily zejména zrychlení a zlepšení kvality prováděných prací. Jde zejména o dopravu pracovníků, kteří se nemusí pohybovat pěšky po lešení, zároveň samozřejmě současně i o dopravu materiálu, takže ten je vždy po ruce a odpadnou všechny zbytečné dodatečné materiálové přesuny. Další významnou výhodou je, že při použití lešení se často kvůli prováděným pracím na pláštích budov musí často mnohé části lešení demontovat a po provedení prací znovu pracně montovat, což vlastní prováděné práce nejenom prodlužuje, ale i samozřejmě zdražuje. Je ovšem zřejmé, že bez klasického lešení se ještě dlouho neobejdeme a že bude ještě nějakou dobu trvat, než se šplhacím plošinám podaří prorazit do povědomí českého stavebnictví. Rekonstrukce železobetonového skeletu na budově fakulty strojního inženýrství VUT v Brně je ovšem pěkným příkladem, že i v této oblasti nových stavebních technologií se blýská na lepší časy.

Ing. Tomáš Teissing

ASTA spol. s r.o.
Milady Horákové 28, 170 00  Praha 7
tel.: 233 374 542, fax: 233 375 386
e-mail: asta-geda@volny.cz

prodej:    602 296 775, 602 296 776
půjčovna:    233 378 366, 603 460 324,
602 309 370, 602 544 256