Český trh roletových systémů má svou tradici a soupeřit zde s konkurencí není jednoduché. Nicméně ALUTECH našel nejen své zákazníky, ale i posiluje svou pozici v České republice a na Slovensku a zvyšuje svůj obrat o 20-30 % každý rok. Díky čemu mají výrobky ALUTECH své místo na takříkajíc dávno rozděleném trhu?

Český zákazník je zvyklý na vysokou kvalitu výrobků a flexibilní servis. Proto dnes vybírá dodavatele, který splňuje tyto podmínky a zároveň může poskytnout výhodnější ceny. Díky vlastní výrobě a úspěšně zavedenému systému managementu jakosti je ALUTECH tím partnerem, který nabízí výrobcům rolet šanci prodávat rolety levněji a zároveň udržet kvalitu výrobků.

Důležitým specifikem českého trhu je také věrnost značce, kdy zákazníci při objednávce rolet dávají přednost na trhu dlouhodobě existujícím výrobcům. V tom případě je dobré, že ALUTECH je známou značkou díky úspěšné prezentaci na veletrzích ve Stuttgartu (2006, 2012),  pravidelné reklamě v tiskových masmédiích a na webech a také díky početným pozitivním referencím spokojených zákazníků. ALUTECH má image kvalitního a dynamicky se rozvíjejícího dodavatele, pozorného vůči zákazníkům a pružně reagujícího na změny trhu.

Flexibilně reagovat na požadavky klienta dovoluje vlastní výroba. V rámci skupiny společností ALUTECH jsme si osvojili většinu technologií, které jsou používané pro výrobu roletových komponentů – tj. výroba lakovaných pásů a válcovaných profilů, výroba hliníkových extrudovaných  (lisovaných) profilů, eloxování, prášková lakovna, automatizované lití pod tlakem apod. Z toho důvodu dodává ALUTECH širší sortiment roletových výrobků: 11 velikostí válcovaných lamel, 4 druhy roletových schránek v 10-ti velikostech a stovky jiných roletových komponentů. Linky na eloxování, linka na práškové barvení a také dekorování extrudovaných profilů do imitace dřeva dovolují  nabídnout bohatou barevnou škálu (přes 30 barev).

Více než 90% komponentů hotového roletového systému se vyrábí uvnitř holdingu, což dovoluje možnost dodávat nejen exkluzivní, ale i vysoce kvalitní produkci. Konkurovat v oblasti termínů dodávek nám dovoluje logistické centrum Alutech Systems s.r.o., které je rezidentem Evropské unie a zbavuje naše partnery celních formalit.

Jaký podíl na trhu roletových systému má dnes ALUTECH?

Zde musíme rozdělit otázku do dvou části. Na našich tradičních trzích – Rusko, Ukrajina a Bělorusko, kde prodáváme již přes 15 let, zaujímáme více než 50% trhu. Na nových trzích, jako např. Evropská unie, je náš podíl zatím minimální, max. 5-10%. Avšak přítomnost na nových trzích, a to i s minimálním podílem, je pro nás strategickým úkolem s cílem diverzifikace trhů. Naši partneři se tak mohou přesvědčit, že jsme schopni dlouhodobě zajistit jejich potřeby v kvalitní roletní kompletaci.

Naťukl jste důležitou otázku kvality produkce, která samozřejmě má velký vliv na poptávku. Co dovoluje tak s jistotou mluvit o kvalitě výrobků ALUTECH? Jak ji zajišťujete?

Začneme tím, že systém managamentu kvality je v podnicích ALUTECH certifikován podle požadavků Mezinárodního standartu ISO 9001 v systému TUV CERT. Kontrola kvality produkce je prováděna ve všech výrobních etapách od nákupu surovin po balením hotových výrobků. ALUTECH používá vysoce kvalitní suroviny renomovaných evropských společností (Hydro Aluminium, Novelis, BASF, AkzoNobel). Moderní výrobní komplexy jsou vybaveny inovačním zařízením předních evropských dodavatelů (Dallan, Italpresse apod.). Naše společnost stále zkouší vzorky svých výrobků v akreditovaných centrech.  Výsledky zkoušek v laboratořích IFT Rosenheim (Německo) a TÜV CERT (Česko) potvrdily, že roletové systémy ALUTECH odpovídají evropským normám EN13659, EN12424, EN13241. A ověření v laboratořích BASF a AkzoNobel potvrdily odolnost lakovaného nátěru obarveného pásu „Alutech“ proti mechanickému poškození, roztažení, praskání vrstvení a také vlivu negativních podmínek okolního prostředí (pára solné mlhy, alkálií, organických rozpouštědel). Kvalita nátěru hliníkových extrudovaných profilů ALUTECH je potvrzena švýcarskými certifikáty Qualicoat/Seaside a Qualanod.

ALUTECH má již okruh svých stálých zákazníků v České republice. Na jakých principech se zakládá spolupráci s klienty?

Zvláštním rysem ALUTECHu je cílená politika vytváření partnerských vztahů. Pracujeme v segmentu B2B, nedodáváme hotové výrobky, a proto neděláme konkurenci svým zákazníkům. Takový postup nám dovoluje rozšiřovat geografi i dodávek a současně upevňovat obchodní vztahy. Také ve spolupráci se svými klienty se snažíme maximálně zjednodušit proces nákupu. Za tímto účelem jsme v České republice v roce 2009 otevřeli logistické centrum Alutech Systems s.r.o., které má 5000 m2 skladových ploch s profily a komponenty pro rolety. Termín dodání produkce ALUTECH českým zákazníkům tak nepřesahuje 1 týden a naši zákazníci jsou zbaveni všech celních formalit. Díky vysoké kvalitě produkce, kterou nabízíme za konkurenceschopné ceny, poskytujeme partnerům možnost více profitovat a aktivně růst dokonce i během recese. Když naši zákazníci opakovaně volí roletové komponenty od skupiny ALUTECH, potvrzují tím vysokou úrověň provedení. A společnosti, se kterými spolupracujeme, s námi zůstávají na dlouhou dobu. Zveme ke spolupráci všechny společnosti, které chtějí rozvíjet svůj byznys spolu se společnostmi skupiny ALUTECH!

www.alutech-company.com