V současné době se stavba, která bude mít po svém dokončení 4 podzemní a 8 nadzemních podlaží, „dere“ takříkajíc ze země.

Konstrukční systém objektu je navržen kompletně jako železobetonový monolitický skelet. To znamená, že kvalita betonu, plynulost jeho dodávek i důraz na správný způsob uložení je jednou ze základních podmínek úspěšného pokračování stavby.
Společností, která je výhradním dodavatelem betonu pro tuto stavbu, je firma TBG Metrostav. Ta byla založena v roce 1995 a nyní je součástí nadnárodních skupin Heidelbergcement a DDM Group. Od svého počátku se TBG Metrostav zabývá výrobou a dopravou čerstvých betonových směsí. „Rozsah dodávek betonu pro výstavbu Quadrio je skutečně mimořádný“, říká obchodní náměstek TBG Metrostav pan Jakub Šimáček a dodává: „O rozsahu objektu nejlépe vypovídá jeho rozloha. Plocha kanceláří objektu bude po dokončení činit 16 400 m2, výměra určená pro maloobchodní prodej je 8 500 m2, luxusní apartmány objektu budou mít rozlohu 2 600 m2, plocha teras zaujímá 1 040 m2 a skladovací prostory mají plochu 800 m2. Dvě podzemní podlaží pak ukrývají celkem 250 parkovacích míst. Rozloha typického patra objektupak činí 3 000 m2“.
Zajímalo nás také, jak hodnotí dosavadní průběh betonářských prací pan Jan Kolek, hlavní stavbyvedoucí. Ten nám v úvodu řekl:

V současné době na určitých úsecích připravujeme stropy 1. PP. Nyní betonujeme stropy 4. PP. V ostatních částech připravujeme stropy a stěny 2. PP.

Co vše je na Quadriu z betonu?

Mohu s klidným svědomím říci, že na Quadriu začínáme skutečně podkladními betony ve 4. PP a končí to betony pro střešní konstrukcí.

Jaké betony od TBG Metrostav nejčastěji požadujete?

Nejvíce používanou betonovou směsí na Quadrio jsou betony třídy C 30/37. Do sloupů jdou betony třídy C 40/50. Všechny betonové směsi pro konstrukce upravujeme v úzké součinnosti s technoložkou TBG Ing. Miladou Mazurovou, která ve spolupráci s námi odlaďuje veškeré betonové konstrukce dle jejich složitosti a náročnosti na betonáž. To znamená jak například velikost kamene, tak plastifikátorů i dalších komponentů.

Jak jste spokojeni s dosavadním průběhem dodávek betonu?

Dodávky betonů pro nás kompletně zajišťuje také společnost TBG Metrostav. Pražské betonpumpy a doprava provádí čerpání betonu. Beton objednáváme na další den většinou den dopředu. Čerpání betonu do prostoru stavby zajišťují dvě stacionární věže, které jsou napojeny na dieselové čerpadlo. Podle toho, ve které části stavby betonujeme, je čerpadlo přepojováno z důvodu nemožnosti umístění mobilních kolových čerpadel.

Jak ošetřujete beton v horkých letních dnech?

Velmi teplé počasí znamená samozřejmě rychlejší náběhy pevností betonových konstrukcí. Snažíme se proto držet bednění co nejdéle na stěnách, aby nedošlo k jejich většímu smrštění. Přikrýváme také vybetonované konstrukce fóliemi a jejich povrch ochlazujeme vodou, aby nedocházelo k rychlému odpařování vody z betonu. Zde nám opět velmi pomáhají technologové z TBG Metrostav, kteří nám opět odlaďují náběhy betonových konstrukcí, aby nedocházelo k rychlejšímu náběhu pevností. Oceňujeme to zejména u spodních pater stavby, kde již dochází k finálnímu leštění betonových konstrukcí. Posun náběhů pevností směrem k ranním hodinám, kdy začínáme betony leštit, nám totiž umožňuje nerušit obyvatele okolní zástavby v nevhodnou dobu.

Jaký bude další průběh betonářských prací?

Do 15. 10. se s Quadriem dostaneme nad úroveň terénu do 1. NP.  Na konci ledna 2014 je předpokládáno ukončení betonářských prací.

Ivo Románek

TBG Metrostav s. r. o.
Rohanské nábřeží 68, 186 00 Praha 8
tel.: 724 132 462 , fax: 222 324 492
e-mail: petr.krejca@tbg-beton.cz, www.tbg-metrostav.cz