Vzhledem k našim zkušenostem s realizací tunelových izolací za použití různých izolačních folií upřednostňujeme použití hydroizolační folie GSE TunelLiner. Firma GSE na základě svých znalostí s dlouholetým vývojem a výrobou folií na bázi polyetylenu vyvinula speciální LLDPE izolační fólii pro použití v tunelech. Folie TunnelLiner se vyrábí v tloušťkách od 2,0 do 3,0 mm a je opatřena signální vrstvou o tloušťce 0,2 mm, která slouží pro optickou identifikaci možného poškození. Barva je zřetelně odlišitelná od základní barvy materiálu.

Firma Chemia Systém Geo získala v letošním roce přístup k inovativnímu způsobu pokládky hydroizolace v tunelech za využití modifikované folie GSE TunelLiner.

Tato nová folie je při výrobě opatřena pruhy PE folie v tloušťce 0,2 mm s nízkým bodem tání. Po uchycení podkladní geotextile k primárnímu ostění již nedochází k pracnému postupnému přivařování pásů folie k jednotlivým terčům. Role folie se uloží do speciálního nosného zařízení, které postupně objíždí celý tunelový profil, přičemž se přídavné pásky PE folie nahřívají a jsou přítlačnými kolečky nosného zařízení přitlačovány k podkladní geotextilii, ke které jsou díky nízké teplotě tání pomocných pruhů PE folie připevněny. Následně se potom provádí podélné svařovaní jednotlivých pásů folie. Celý proces je řízen počítačem.

Výhody nové metody:
•    pokládá se role o šířce 4 m (dvakrát tak široká než obvykle), což výrazně zrychluje montážní práce
•    pokládku zvládnou 3 pracovníci oproti běžnému počtu 5-6 lidí
•    práce není tak fyzicky náročná
•    provádí se jen polovina svarů, což snižuje nebezpečí chyby lidského faktoru při svařování

Další oblast působnosti
•    Vodohospodářské a dopravní stavby, ekologie a pozemní stavitelství
•    Navrhování foliových izolačních systémů pro skládky odpadů a jejich rekultivace
•    Ochrana staveb proti vlhkosti
•    Vyztužovací systémy
•    Drenážní systémy
•    Dopravní stavby - nádrže u silnic a dálnic

CHEMIA SYSTEM GEO s. r. o.
Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6
tel.: 233 081 982
e-mail: chemia@chemia.cz, www.chemia.cz