Kvalitní kamenivo patří mezi rozhodující skladebné prvky mnoha stavebních materiálů, výrobků i konstrukcí. Jeho výroba má na území České republiky dlouholetou tradici.

Pokračovatelem těchto tradic je i společnost Českomoravský štěrk, a. s. Ta patří mezi největší producenty a dodavatele kameniva u nás. V různých regionech ČR provozuje celkem 16 kamenolomů, 9 štěrkopískoven a 3 prodejní terminály. Nabízí široký sortiment kameniva rozličných frakcí a pro různé účely použití ve stavebním průmyslu.

V souvislosti s blížící se rekonstrukcí naší nejdůležitější spojnice, dálnice D1, nás zajímalo, zdali je společnost připravena i na případné zvýšené požadavky odběratelů. Navštívili jsme proto obchodního ředitele společnosti Českomoravský štěrk pana Ing. Jiřího Vrbu a položili mu několik otázek.

Jak jste spokojen s výsledky prodejů vaší společnosti v uplynulém roce?
Mohu říci, že vzhledem k pokračujícímu propadu stavebnictví (poslední údaje – pokles stavebnictví k 1. Q letošního roku cca 9 %),  rostoucí konkurenci i nedostatku stavebních zakázek, jsou naše loňské výsledky zasazené do tohoto kontextu relativně uspokojivé.

Poměrně příznivý vývoj přičítám zejména tomu, že se naše společnost v loňském roce výrazně podílela svými dodávkami na dokončování některých významných infrastrukturních projektů, zejména pak na budování úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí.

Znamená to tedy, že jste schopni vyrábět kamenivo i pro ty nejnáročnější infrastrukturní stavby?
Určitě ano a nejen pro ně. Pokud jde o beton, dodáváme kamenivo pro všechny typy betonů, železobetonů, předpjatých betonů, vodostavebních betonů či výrobu prefabrikovaných dílců. Co se týče dopravních staveb, vyrábíme kamenivo pro cementobetonové kryty vozovek, kamenivo do mostních betonů, dále mechanicky zpevněné kamenivo (dále jen MZK) pro podkladní vrstvy vozovek.

Naše nejkvalitnější drcené kamenivo je využíváno  pro všechny typy asfaltových směsí.
Dalším významným segmentem jsou železniční stavby. Řada našich lomů dodává speciální železniční kamenivo, které je certifikováno dle norem OTP ČD.

Vaše zkušenosti s dodávkami kameniva pro infrastrukturní stavby byste určitě rádi využili i při rekonstrukci D1. Sledujete vývoj kolem její rekonstrukce?

Jako dodavatel kameniva, který disponuje dobře lokalizovanými provozy podél rekonstruovaných úseků, se přirozeně ucházíme o dodávky kameniva u všech poptávaných druhů a jednáme s vítězi tendrů na jednotlivé úseky o možných dodávkách. Naše provozy disponují dostatečnou spolehlivou kapacitou tak, aby byly schopny plynule pokrýt požadavky stavby.

Jaký servis můžete nabídnout případným zhotovitelům rekonstrukce D1, ale i jiným společnostem realizujícím dopravní stavby?
Samozřejmě dokážeme spolu s dodávkami kameniva nabídnout našim zákazníkům i další služby. K nim patří například možnost využití našich prostor pro umístění mobilních zařízení, popřípadě logistickou podporu dodávek.

Dokážete reagovat i na specifické požadavky vašich zákazníků na kamenivo?

Zde bych rád řekl, že materiály pro dopravní stavby, o kterých hovoříme, jsou striktně dozorovány a předepsány. Ve spolupráci s naší zkušebnou, která pracuje v rámci naší skupiny, jsme schopni zajistit zkoušky kameniva, a jasně tak zhotoviteli deklarovat kvalitu našich výrobků.

Které vaše provozovny jsou v dosahu D1 strategicky umístěny?

Pokud nyní hovoříme o úsecích, které jsou již vysoutěženy a budou se rekonstruovat, pak dobrou polohu pro zajištění dodávek mají naše lomy Bílý kámen u Větrného Jeníkova a dále lomy Rosice či Olbramovice. Pokud jde o CB kryty vozovek, kde očekáváme rozhodující objem dodávaného kameniva, tak v úvahu připadají i další naše provozy, jako jsou Nemojov, Tovačov či Planá nad Lužnicí.

Daří se vám plnit úkoly v oblastech trvale udržitelného rozvoje, které jste si stanovili do roku 2020?

Oblast trvale udržitelného rozvoje a péče o životní prostředí je každodenní samozřejmou součástí naší práce.  Je to i jednou z hlavních priorit skupiny HeidelbergCement. V našem případě jde především o striktní dodržování všech podmínek těžby, rekultivace a zpětné začleňování vytěžených lokalit zpět do krajiny. Nejlepším důkazem této naší snahy je vítězství jak v národním, tak i mezinárodním kole soutěže Quarry Life Award v rámci skupiny HeidelbergCement s projektem „CEP II. – Pískovna pro biodiverzitu“. Realizace tohoto projektu představuje ukázkovou rekultivaci části vytěžené pískovny v Suchdole nad Lužnicí.

Co očekáváte od nejbližší budoucnosti?

Z mého pohledu současná situace na stavebním trhu nedává důvod k přílišnému optimismu. Pro letošní a příští rok proto počítáme s dalším poklesem trhu s kamenivem. Za takové situace nám nezbývá nic jiného, než přijímat přísná úsporná opatření v našich nákladech a věnovat maximální pozornost kvalitě našich výrobků a služeb. Za klíčovou oblast osobně považuji dobré vztahy s našimi zákazníky a péči o ně.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí

Ivo Románek

Českomoravský štěrk, a. s.
Mokrá 359, 664 04 Mokrá
tel.: 544 122 111, fax: 544 122 571
e-mail: cmsterk@cmsterk.cz , www.cmsterk.cz